หมวดหมู่:

przymiotnik

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงprzymiotnik

 • การออกเสียง : [Ziembinski] Ziembiński [Ziembinski] Ziembiński [pl]
 • การออกเสียง : 32-bitowy 32-bitowy [pl]
 • การออกเสียง : 40-tysięczną (czterdziestotysięczną) 40-tysięczną (czterdziestotysięczną) [pl]
 • การออกเสียง : 5-letnią 5-letnią [pl]
 • การออกเสียง : 64-bitowy 64-bitowy [pl]
 • การออกเสียง : abdominalny abdominalny [pl]
 • การออกเสียง : abnegacyjny abnegacyjny [pl]
 • การออกเสียง : aborcjonistyczny aborcjonistyczny [pl]
 • การออกเสียง : absolutne absolutne [pl]
 • การออกเสียง : abstrakcyjne abstrakcyjne [pl]
 • การออกเสียง : absurdalny absurdalny [pl]
 • การออกเสียง : abysalny abysalny [pl]
 • การออกเสียง : acetonowy acetonowy [pl]
 • การออกเสียง : Adamski Adamski [pl]
 • การออกเสียง : adekwatnego adekwatnego [pl]
 • การออกเสียง : adekwatny adekwatny [pl]
 • การออกเสียง : administracyjna administracyjna [pl]
 • การออกเสียง : administracyjne administracyjne [pl]
 • การออกเสียง : administracyjny administracyjny [pl]
 • การออกเสียง : adopcyjny adopcyjny [pl]
 • การออกเสียง : adoptowana adoptowana [pl]
 • การออกเสียง : adoracyjny adoracyjny [pl]
 • การออกเสียง : adorowana adorowana [pl]
 • การออกเสียง : adorujące adorujące [pl]
 • การออกเสียง : adriatycki adriatycki [pl]
 • การออกเสียง : adwokacka adwokacka [pl]
 • การออกเสียง : afektowna afektowna [pl]
 • การออกเสียง : afgański afgański [pl]
 • การออกเสียง : agenturalna agenturalna [pl]
 • การออกเสียง : agitacyjna agitacyjna [pl]
 • การออกเสียง : agitacyjny agitacyjny [pl]
 • การออกเสียง : aglomeracyjny aglomeracyjny [pl]
 • การออกเสียง : agrarna agrarna [pl]
 • การออกเสียง : agrarny agrarny [pl]
 • การออกเสียง : AK-owski AK-owski [pl]
 • การออกเสียง : akademicka akademicka [pl]
 • การออกเสียง : akcentowana akcentowana [pl]
 • การออกเสียง : akcyjna akcyjna [pl]
 • การออกเสียง : akcyjne akcyjne [pl]
 • การออกเสียง : akcyzowy akcyzowy [pl]
 • การออกเสียง : akordowa akordowa [pl]
 • การออกเสียง : akordowy akordowy [pl]
 • การออกเสียง : aksamitny aksamitny [pl]
 • การออกเสียง : aktualny aktualny [pl]
 • การออกเสียง : aktywnym aktywnym [pl]
 • การออกเสียง : akustyczna akustyczna [pl]
 • การออกเสียง : akustyczne akustyczne [pl]
 • การออกเสียง : akwariowa akwariowa [pl]
 • การออกเสียง : alabastrowa alabastrowa [pl]
 • การออกเสียง : alarmistyczny alarmistyczny [pl]
 • การออกเสียง : alarmowy alarmowy [pl]
 • การออกเสียง : alfabetowa alfabetowa [pl]
 • การออกเสียง : alfanumeryczna alfanumeryczna [pl]
 • การออกเสียง : alfanumeryczny alfanumeryczny [pl]
 • การออกเสียง : alfonsowaty alfonsowaty [pl]
 • การออกเสียง : algierski algierski [pl]
 • การออกเสียง : algorytmiczny algorytmiczny [pl]
 • การออกเสียง : allochromatyczny allochromatyczny [pl]
 • การออกเสียง : alpejska alpejska [pl]
 • การออกเสียง : alpinistyczna alpinistyczna [pl]
 • การออกเสียง : altankowy altankowy [pl]
 • การออกเสียง : alternatywna alternatywna [pl]
 • การออกเสียง : alternatywne alternatywne [pl]
 • การออกเสียง : aluminiowe aluminiowe [pl]
 • การออกเสียง : alzacki alzacki [pl]
 • การออกเสียง : amarantowy amarantowy [pl]
 • การออกเสียง : amazoński amazoński [pl]
 • การออกเสียง : ambasadorski ambasadorski [pl]
 • การออกเสียง : ambicjonalny ambicjonalny [pl]
 • การออกเสียง : ambitna ambitna [pl]
 • การออกเสียง : ambitniejszy ambitniejszy [pl]
 • การออกเสียง : ambiwalentne ambiwalentne [pl]
 • การออกเสียง : ambrowy ambrowy [pl]
 • การออกเสียง : ambulatoryjny ambulatoryjny [pl]
 • การออกเสียง : amerykanistyczny amerykanistyczny [pl]
 • การออกเสียง : amerykańska amerykańska [pl]
 • การออกเสียง : amerykański amerykański [pl]
 • การออกเสียง : ametystowa ametystowa [pl]
 • การออกเสียง : ametystowy ametystowy [pl]
 • การออกเสียง : amfiteatralny amfiteatralny [pl]
 • การออกเสียง : amoniakalny amoniakalny [pl]
 • การออกเสียง : amoniakowy amoniakowy [pl]
 • การออกเสียง : amonowa amonowa [pl]
 • การออกเสียง : amoralny amoralny [pl]
 • การออกเสียง : amortyzacyjny amortyzacyjny [pl]
 • การออกเสียง : amplitudowy amplitudowy [pl]
 • การออกเสียง : ampułkowy ampułkowy [pl]
 • การออกเสียง : amputacyjny amputacyjny [pl]
 • การออกเสียง : amputowana amputowana [pl]
 • การออกเสียง : amputowany amputowany [pl]
 • การออกเสียง : anaboliczny anaboliczny [pl]
 • การออกเสียง : anachroniczną anachroniczną [pl]
 • การออกเสียง : anafilaktyczny anafilaktyczny [pl]
 • การออกเสียง : anagramowy anagramowy [pl]
 • การออกเสียง : analogowo-cyfrowy analogowo-cyfrowy [pl]
 • การออกเสียง : anamnestyczny anamnestyczny [pl]
 • การออกเสียง : ananasowy ananasowy [pl]
 • การออกเสียง : anapestyczny anapestyczny [pl]
 • การออกเสียง : anarchiczny anarchiczny [pl]
 • การออกเสียง : anarchistyczny anarchistyczny [pl]