หมวดหมู่:

przymiotnik

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงprzymiotnik

 • การออกเสียง : okopcony okopcony [pl]
 • การออกเสียง : prześmierdły prześmierdły [pl]
 • การออกเสียง : wewnętrzne wewnętrzne [pl]
 • การออกเสียง : diabelska diabelska [pl]
 • การออกเสียง : wychudzone wychudzone [pl]
 • การออกเสียง : nieodpłatny nieodpłatny [pl]
 • การออกเสียง : smagła smagła [pl]
 • การออกเสียง : rozpoznawany rozpoznawany [pl]
 • การออกเสียง : przyskalny przyskalny [pl]
 • การออกเสียง : wydatna wydatna [pl]
 • การออกเสียง : Karna Karna [hi]
 • การออกเสียง : raglanowy raglanowy [pl]
 • การออกเสียง : niedowidzący niedowidzący [pl]
 • การออกเสียง : dunajska dunajska [pl]
 • การออกเสียง : lecznicza lecznicza [pl]
 • การออกเสียง : epidemiczna epidemiczna [pl]
 • การออกเสียง : starszawy starszawy [pl]
 • การออกเสียง : tarmoszony tarmoszony [pl]
 • การออกเสียง : niezłomny niezłomny [pl]
 • การออกเสียง : zrehabilitowany zrehabilitowany [pl]
 • การออกเสียง : niezwyciężony niezwyciężony [pl]
 • การออกเสียง : tradycyjne tradycyjne [pl]
 • การออกเสียง : warszawskie warszawskie [pl]
 • การออกเสียง : obce obce [pl]
 • การออกเสียง : syzyfowa syzyfowa [pl]
 • การออกเสียง : zawinięty zawinięty [pl]
 • การออกเสียง : groszowe groszowe [pl]
 • การออกเสียง : nieudany nieudany [pl]
 • การออกเสียง : słoniowy słoniowy [pl]
 • การออกเสียง : aromatyzowane aromatyzowane [pl]
 • การออกเสียง : trójczłonowy trójczłonowy [pl]
 • การออกเสียง : typowy typowy [pl]
 • การออกเสียง : zawistny zawistny [pl]
 • การออกเสียง : lodowe lodowe [pl]
 • การออกเสียง : Modra Modra [sk]
 • การออกเสียง : klonowy klonowy [pl]
 • การออกเสียง : spory spory [cs]
 • การออกเสียง : polityczny polityczny [pl]
 • การออกเสียง : grodzieński grodzieński [pl]
 • การออกเสียง : pytajna pytajna [pl]
 • การออกเสียง : głupawy głupawy [pl]
 • การออกเสียง : Gusowski Gusowski [de]
 • การออกเสียง : sarepska sarepska [pl]
 • การออกเสียง : nieakcentowane nieakcentowane [pl]
 • การออกเสียง : wesolutka wesolutka [pl]
 • การออกเสียง : drabinkowa drabinkowa [pl]
 • การออกเสียง : krotochwilny krotochwilny [pl]
 • การออกเสียง : bękarci bękarci [pl]
 • การออกเสียง : napoczęte napoczęte [pl]
 • การออกเสียง : przywleczona przywleczona [pl]
 • การออกเสียง : kościelny kościelny [pl]
 • การออกเสียง : tyska tyska [sv]
 • การออกเสียง : Czajkowski Czajkowski [pl]
 • การออกเสียง : przepiórczy przepiórczy [pl]
 • การออกเสียง : azylancki azylancki [pl]
 • การออกเสียง : octowy octowy [pl]
 • การออกเสียง : ukoronowany ukoronowany [pl]
 • การออกเสียง : pomarszczona pomarszczona [pl]
 • การออกเสียง : wierszowany wierszowany [pl]
 • การออกเสียง : potężny potężny [pl]
 • การออกเสียง : rozdęta rozdęta [pl]
 • การออกเสียง : Kowalewski Kowalewski [pl]
 • การออกเสียง : tucholskie tucholskie [pl]
 • การออกเสียง : dźwiękonaśladowcze dźwiękonaśladowcze [pl]
 • การออกเสียง : palących palących [pl]
 • การออกเสียง : prawosławni prawosławni [pl]
 • การออกเสียง : przeszukany przeszukany [pl]
 • การออกเสียง : hebrajski hebrajski [pl]
 • การออกเสียง : gryczany gryczany [pl]
 • การออกเสียง : podwarszawski podwarszawski [pl]
 • การออกเสียง : smukła smukła [pl]
 • การออกเสียง : nowoprzybyła nowoprzybyła [pl]
 • การออกเสียง : najmłodszy najmłodszy [pl]
 • การออกเสียง : pyskate pyskate [pl]
 • การออกเสียง : benedyktyński benedyktyński [pl]
 • การออกเสียง : sznurowa sznurowa [pl]
 • การออกเสียง : zaparowany zaparowany [pl]
 • การออกเสียง : samolubny samolubny [pl]
 • การออกเสียง : rozrzedzony rozrzedzony [pl]
 • การออกเสียง : proletariacki proletariacki [pl]
 • การออกเสียง : taktowny taktowny [pl]
 • การออกเสียง : zreformowana zreformowana [pl]
 • การออกเสียง : stara stara [hr]
 • การออกเสียง : przysłówkowe przysłówkowe [pl]
 • การออกเสียง : druga druga [sl]
 • การออกเสียง : niedoceniony niedoceniony [pl]
 • การออกเสียง : przeszczepiony przeszczepiony [pl]
 • การออกเสียง : najśmieszniejsze najśmieszniejsze [pl]
 • การออกเสียง : cylindryczna cylindryczna [pl]
 • การออกเสียง : spektakularny spektakularny [pl]
 • การออกเสียง : złapany złapany [pl]
 • การออกเสียง : przedpołudniowe przedpołudniowe [pl]
 • การออกเสียง : karmazynowy karmazynowy [pl]
 • การออกเสียง : tatrzański tatrzański [pl]
 • การออกเสียง : przyrośnięty przyrośnięty [pl]
 • การออกเสียง : zmarnowane zmarnowane [pl]
 • การออกเสียง : dwupłatowy dwupłatowy [pl]
 • การออกเสียง : znudzony znudzony [pl]
 • การออกเสียง : ciekłokrystaliczny ciekłokrystaliczny [pl]
 • การออกเสียง : zakatarzona zakatarzona [pl]