หมวดหมู่:

przymiotnik

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงprzymiotnik

 • การออกเสียง : łódzki łódzki [pl]
 • การออกเสียง : wyzywający wyzywający [pl]
 • การออกเสียง : leksykalny leksykalny [pl]
 • การออกเสียง : pocętkowany pocętkowany [pl]
 • การออกเสียง : spowity spowity [pl]
 • การออกเสียง : brudny brudny [sk]
 • การออกเสียง : nowomodny nowomodny [pl]
 • การออกเสียง : okaleczony okaleczony [pl]
 • การออกเสียง : dobra dobra [pt]
 • การออกเสียง : przetrzebione przetrzebione [pl]
 • การออกเสียง : zaduszne zaduszne [pl]
 • การออกเสียง : panewkowy panewkowy [pl]
 • การออกเสียง : równikowa równikowa [pl]
 • การออกเสียง : ewakuacyjne ewakuacyjne [pl]
 • การออกเสียง : przeczesany przeczesany [pl]
 • การออกเสียง : chroniczny chroniczny [pl]
 • การออกเสียง : trwała trwała [pl]
 • การออกเสียง : głupi głupi [pl]
 • การออกเสียง : zszokowany zszokowany [pl]
 • การออกเสียง : niekwestionowany niekwestionowany [pl]
 • การออกเสียง : balowa balowa [pl]
 • การออกเสียง : denny denny [pl]
 • การออกเสียง : fizyczny fizyczny [pl]
 • การออกเสียง : kształtna kształtna [pl]
 • การออกเสียง : tysiącletni tysiącletni [pl]
 • การออกเสียง : marrakeszański marrakeszański [pl]
 • การออกเสียง : zwiędły zwiędły [pl]
 • การออกเสียง : młodzieńcze młodzieńcze [pl]
 • การออกเสียง : kukiełkowy kukiełkowy [pl]
 • การออกเสียง : pokiereszowany pokiereszowany [pl]
 • การออกเสียง : wykluczone wykluczone [pl]
 • การออกเสียง : wyczyszczony wyczyszczony [pl]
 • การออกเสียง : niekontrolowany niekontrolowany [pl]
 • การออกเสียง : elektroniczny elektroniczny [pl]
 • การออกเสียง : nierozumiany nierozumiany [pl]
 • การออกเสียง : skibowy skibowy [pl]
 • การออกเสียง : silikonowy silikonowy [pl]
 • การออกเสียง : bezbłędnego bezbłędnego [pl]
 • การออกเสียง : kancelarny kancelarny [pl]
 • การออกเสียง : fizyczna fizyczna [pl]
 • การออกเสียง : trójmasztowy trójmasztowy [pl]
 • การออกเสียง : wyrodny wyrodny [pl]
 • การออกเสียง : biegnący biegnący [pl]
 • การออกเสียง : pozwana pozwana [pl]
 • การออกเสียง : miarodajny miarodajny [pl]
 • การออกเสียง : kształtny kształtny [pl]
 • การออกเสียง : pozwany pozwany [pl]
 • การออกเสียง : niewypowiedzialny niewypowiedzialny [pl]
 • การออกเสียง : skandaliczna skandaliczna [pl]
 • การออกเสียง : niezmierny niezmierny [pl]
 • การออกเสียง : podpatrywana podpatrywana [pl]
 • การออกเสียง : podchwytliwy podchwytliwy [pl]
 • การออกเสียง : adekwatny adekwatny [pl]
 • การออกเสียง : krotochwilny krotochwilny [pl]
 • การออกเสียง : polarna polarna [pl]
 • การออกเสียง : czwartorzędny czwartorzędny [pl]
 • การออกเสียง : wierzbowy wierzbowy [pl]
 • การออกเสียง : dłuższy dłuższy [pl]
 • การออกเสียง : odsiadywany odsiadywany [pl]
 • การออกเสียง : stołeczne stołeczne [pl]
 • การออกเสียง : królewski królewski [pl]
 • การออกเสียง : przedpotopowy przedpotopowy [pl]
 • การออกเสียง : bruzdobrzuchy bruzdobrzuchy [pl]
 • การออกเสียง : zażarty zażarty [pl]
 • การออกเสียง : oschłe oschłe [pl]
 • การออกเสียง : Moszczyński [Sean Moscynski] Moszczyński [Sean Moscynski] [pl]
 • การออกเสียง : skryta skryta [sv]
 • การออกเสียง : pyskaty pyskaty [pl]
 • การออกเสียง : wykalkulowany wykalkulowany [pl]
 • การออกเสียง : najmniejszy najmniejszy [pl]
 • การออกเสียง : Jabłonna Jabłonna [pl]
 • การออกเสียง : wnękowa wnękowa [pl]
 • การออกเสียง : dźwiękowy dźwiękowy [pl]
 • การออกเสียง : zachrypnięty zachrypnięty [pl]
 • การออกเสียง : basowy basowy [pl]
 • การออกเสียง : nordyckie nordyckie [pl]
 • การออกเสียง : Wiśniowa Wiśniowa [pl]
 • การออกเสียง : mączna mączna [pl]
 • การออกเสียง : obrotowy obrotowy [pl]
 • การออกเสียง : proporcjonalny proporcjonalny [pl]
 • การออกเสียง : nieodzowny nieodzowny [pl]
 • การออกเสียง : czerwcowe czerwcowe [pl]
 • การออกเสียง : infantylny infantylny [pl]
 • การออกเสียง : wykurowany wykurowany [pl]
 • การออกเสียง : Szczukiecki Szczukiecki [pl]
 • การออกเสียง : zabrzański zabrzański [pl]
 • การออกเสียง : celtyccy celtyccy [pl]
 • การออกเสียง : dyktatorski dyktatorski [pl]
 • การออกเสียง : wodopojowy wodopojowy [pl]
 • การออกเสียง : pozamaciczna pozamaciczna [pl]
 • การออกเสียง : awangardowy awangardowy [pl]
 • การออกเสียง : granatowa granatowa [pl]
 • การออกเสียง : maszynowa maszynowa [pl]
 • การออกเสียง : agitacyjny agitacyjny [pl]
 • การออกเสียง : bezwartościowa bezwartościowa [pl]
 • การออกเสียง : domniemane domniemane [pl]
 • การออกเสียง : Inna Inna [ro]
 • การออกเสียง : mączny mączny [pl]
 • การออกเสียง : miękkowłosy miękkowłosy [pl]
 • การออกเสียง : bratobójczy bratobójczy [pl]