หมวดหมู่:

przymiotnik

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงprzymiotnik

 • การออกเสียง : prześmiewczy prześmiewczy [pl]
 • การออกเสียง : współpłaszczyznowy współpłaszczyznowy [pl]
 • การออกเสียง : nierdzewny nierdzewny [pl]
 • การออกเสียง : zablokowane zablokowane [pl]
 • การออกเสียง : rolnicza rolnicza [pl]
 • การออกเสียง : Jarzembowski Jarzembowski [pl]
 • การออกเสียง : wybornym wybornym [pl]
 • การออกเสียง : groźna groźna [pl]
 • การออกเสียง : rana - ranna rana - ranna [pl]
 • การออกเสียง : półsłodka półsłodka [pl]
 • การออกเสียง : Tłuste Tłuste [pl]
 • การออกเสียง : zaskakująca zaskakująca [pl]
 • การออกเสียง : pozwolska pozwolska [pl]
 • การออกเสียง : ówczesnej ówczesnej [pl]
 • การออกเสียง : gigantycznej gigantycznej [pl]
 • การออกเสียง : górskiej górskiej [pl]
 • การออกเสียง : uformowaną uformowaną [pl]
 • การออกเสียง : Sikorski Sikorski [pl]
 • การออกเสียง : Krasnodębski Krasnodębski [pl]
 • การออกเสียง : milimetrowego milimetrowego [pl]
 • การออกเสียง : Zabłocki Zabłocki [pl]
 • การออกเสียง : zaorana zaorana [pl]
 • การออกเสียง : pooranej pooranej [pl]
 • การออกเสียง : Maigewski Maigewski [pl]
 • การออกเสียง : motorowodny motorowodny [pl]
 • การออกเสียง : tłumione tłumione [pl]
 • การออกเสียง : piłkarskiej piłkarskiej [pl]
 • การออกเสียง : rozmyty rozmyty [pl]
 • การออกเสียง : matematyczne matematyczne [pl]
 • การออกเสียง : siekany siekany [pl]
 • การออกเสียง : wesołą wesołą [pl]
 • การออกเสียง : uschły uschły [pl]
 • การออกเสียง : sprytnym sprytnym [pl]
 • การออกเสียง : zwięzły zwięzły [pl]
 • การออกเสียง : Zborowski Zborowski [pl]
 • การออกเสียง : solidne solidne [pl]
 • การออกเสียง : Rogińska Rogińska [pl]
 • การออกเสียง : głupim głupim [pl]
 • การออกเสียง : bezbłędnej bezbłędnej [pl]
 • การออกเสียง : osiedlowy osiedlowy [pl]
 • การออกเสียง : darowanemu darowanemu [pl]
 • การออกเสียง : cały cały [pl]
 • การออกเสียง : ubabrany ubabrany [pl]
 • การออกเสียง : kuchenny kuchenny [pl]
 • การออกเสียง : wojen wojen [pl]
 • การออกเสียง : fińskiego fińskiego [pl]
 • การออกเสียง : południowego południowego [pl]
 • การออกเสียง : długotrwałych długotrwałych [pl]
 • การออกเสียง : wyraźnym wyraźnym [pl]
 • การออกเสียง : morską morską [pl]
 • การออกเสียง : znacznych znacznych [pl]
 • การออกเสียง : podbitych podbitych [pl]
 • การออกเสียง : szwedzkie szwedzkie [pl]
 • การออกเสียง : Moskiewskie Moskiewskie [pl]
 • การออกเสียง : nowogrodzką nowogrodzką [pl]
 • การออกเสียง : górne górne [pl]
 • การออกเสียง : płatną płatną [pl]
 • การออกเสียง : towarzyskie towarzyskie [pl]
 • การออกเสียง : społecznościowych społecznościowych [pl]
 • การออกเสียง : lichy lichy [de]
 • การออกเสียง : elekcyjnym elekcyjnym [pl]
 • การออกเสียง : szerszego szerszego [pl]
 • การออกเสียง : Rzeczpospolitą Rzeczpospolitą [pl]
 • การออกเสียง : charyzmatyczna charyzmatyczna [pl]
 • การออกเสียง : siedmiogrodzki siedmiogrodzki [pl]
 • การออกเสียง : przedsiębiorcza przedsiębiorcza [pl]
 • การออกเสียง : kolejnego kolejnego [pl]
 • การออกเสียง : kultowe kultowe [pl]
 • การออกเสียง : ugiętych ugiętych [pl]
 • การออกเสียง : istambulska istambulska [pl]
 • การออกเสียง : wenecka wenecka [pl]
 • การออกเสียง : Mińska Mińska [pl]
 • การออกเสียง : ryskim ryskim [pl]
 • การออกเสียง : najmłodsza najmłodsza [pl]
 • การออกเสียง : Szymańska Szymańska [pl]
 • การออกเสียง : zbrojną zbrojną [pl]
 • การออกเสียง : obojętnymi obojętnymi [pl]
 • การออกเสียง : wspomnianych wspomnianych [pl]
 • การออกเสียง : tradycyjny tradycyjny [pl]
 • การออกเสียง : prywatnym prywatnym [pl]
 • การออกเสียง : historyczną historyczną [pl]
 • การออกเสียง : polsko-litewskim polsko-litewskim [pl]
 • การออกเสียง : zróżnicowany zróżnicowany [pl]
 • การออกเสียง : zdywersyfikowany zdywersyfikowany [pl]
 • การออกเสียง : minimalistyczna minimalistyczna [pl]
 • การออกเสียง : poważniejszym poważniejszym [pl]
 • การออกเสียง : słabymi słabymi [pl]
 • การออกเสียง : wciągnięta wciągnięta [pl]
 • การออกเสียง : związaną związaną [pl]
 • การออกเสียง : pięćdziesiątych pięćdziesiątych [pl]
 • การออกเสียง : południowym południowym [pl]
 • การออกเสียง : grudniowe grudniowe [pl]
 • การออกเสียง : socrealistyczna socrealistyczna [pl]
 • การออกเสียง : ubezpieczeniowej ubezpieczeniowej [pl]
 • การออกเสียง : śliska śliska [pl]
 • การออกเสียง : dwudziestomiesięczne dwudziestomiesięczne [pl]
 • การออกเสียง : realna realna [pl]
 • การออกเสียง : Krymskiego Krymskiego [pl]
 • การออกเสียง : północno-zachodnim północno-zachodnim [pl]
 • การออกเสียง : 40-tysięczną (czterdziestotysięczną) 40-tysięczną (czterdziestotysięczną) [pl]