หมวดหมู่:

chemistry

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงchemistry

 • การออกเสียง : demineralizer demineralizer [en]
 • การออกเสียง : esterase esterase [en]
 • การออกเสียง : monoammonium monoammonium [en]
 • การออกเสียง : Friedrich August Kekulé Friedrich August Kekulé [de]
 • การออกเสียง : Bromo Bromo [eo]
 • การออกเสียง : roentgenio roentgenio [it]
 • การออกเสียง : Bario Bario [es]
 • การออกเสียง : pyruvate pyruvate [en]
 • การออกเสียง : noble gas noble gas [en]
 • การออกเสียง : carbonates carbonates [en]
 • การออกเสียง : 鉻 [zh]
 • การออกเสียง : synthetics synthetics [en]
 • การออกเสียง : oxalate oxalate [en]
 • การออกเสียง : 釔 [zh]
 • การออกเสียง : hydrogen chloride hydrogen chloride [en]
 • การออกเสียง : acetylen acetylen [sv]
 • การออกเสียง : 钬 [zh]
 • การออกเสียง : mangano mangano [eo]
 • การออกเสียง : 鑭 [zh]
 • การออกเสียง : Palladio Palladio [it]
 • การออกเสียง : stoichiometric stoichiometric [en]
 • การออกเสียง : chromatograph chromatograph [en]
 • การออกเสียง : carbon monoxide carbon monoxide [en]
 • การออกเสียง : neodymium neodymium [en]
 • การออกเสียง : Enthalpie Enthalpie [de]
 • การออกเสียง : perborate perborate [en]
 • การออกเสียง : 鍶 [zh]
 • การออกเสียง : xylene xylene [en]
 • การออกเสียง : ароматизировать ароматизировать [ru]
 • การออกเสียง : 镅 [zh]
 • การออกเสียง : trimethylpentane trimethylpentane [en]
 • การออกเสียง : 鈮 [yue]
 • การออกเสียง : sulphide sulphide [en]
 • การออกเสียง : атропин атропин [ru]
 • การออกเสียง : trituration trituration [en]
 • การออกเสียง : chelator chelator [en]
 • การออกเสียง : organic compounds organic compounds [en]
 • การออกเสียง : terbio terbio [eo]
 • การออกเสียง : 鍺 [yue]
 • การออกเสียง : 铽 [zh]
 • การออกเสียง : 錒 [zh]
 • การออกเสียง : マグネシウム マグネシウム [ja]
 • การออกเสียง : 铹 [zh]
 • การออกเสียง : casein casein [en]
 • การออกเสียง : 鐨 [zh]
 • การออกเสียง : trans (chemistry) trans (chemistry) [en]
 • การออกเสียง : crystallisation crystallisation [en]
 • การออกเสียง : entalpi entalpi [no]
 • การออกเสียง : cryoscopic cryoscopic [en]
 • การออกเสียง : hidrogenación hidrogenación [es]
 • การออกเสียง : molarity molarity [en]
 • การออกเสียง : Jood Jood [nl]
 • การออกเสียง : actinology actinology [en]
 • การออกเสียง : nucleotidase nucleotidase [en]
 • การออกเสียง : 銻 [yue]
 • การออกเสียง : quiral quiral [pt]
 • การออกเสียง : lndium lndium [en]
 • การออกเสียง : cesio cesio [es]
 • การออกเสียง : Polyacrylamide Polyacrylamide [en]
 • การออกเสียง : polybenzimidazoles polybenzimidazoles [en]
 • การออกเสียง : CIS CIS [de]
 • การออกเสียง : isotopic isotopic [en]
 • การออกเสียง : 钷 [zh]
 • การออกเสียง : cyclodextrin cyclodextrin [en]
 • การออกเสียง : biochemie biochemie [de]
 • การออกเสียง : radiocarbon radiocarbon [en]
 • การออกเสียง : biomaterial biomaterial [pt]
 • การออกเสียง : 鉑 [yue]
 • การออกเสียง : Glycol Glycol [de]
 • การออกเสียง : vanadato vanadato [pt]
 • การออกเสียง : Eutomer Eutomer [de]
 • การออกเสียง : clonazepam clonazepam [en]
 • การออกเสียง : eutectic eutectic [en]
 • การออกเสียง : cez cez [pl]
 • การออกเสียง : synperiplanar synperiplanar [en]
 • การออกเสียง : toxicologie toxicologie [ro]
 • การออกเสียง : carbinol carbinol [pt]
 • การออกเสียง : arsenik arsenik [sv]
 • การออกเสียง : methanoic acid methanoic acid [en]
 • การออกเสียง : stagno stagno [it]
 • การออกเสียง : disulphide disulphide [en]
 • การออกเสียง : teobromina teobromina [it]
 • การออกเสียง : erb erb [de]
 • การออกเสียง : distillate distillate [en]
 • การออกเสียง : 矽 [yue]
 • การออกเสียง : 錸 [yue]
 • การออกเสียง : uraan uraan [nl]
 • การออกเสียง : β-Lactoglobulin β-Lactoglobulin [en]
 • การออกเสียง : nikiel nikiel [pl]
 • การออกเสียง : deliquescent deliquescent [en]
 • การออกเสียง : 釤 [zh]
 • การออกเสียง : prussic prussic [en]
 • การออกเสียง : tallium tallium [nl]
 • การออกเสียง : Francio Francio [eo]
 • การออกเสียง : boranes boranes [en]
 • การออกเสียง : dichromat dichromat [en]
 • การออกเสียง : Amino acid Amino acid [en]
 • การออกเสียง : crystallinity crystallinity [en]
 • การออกเสียง : 鐿 [zh]
 • การออกเสียง : Natriumchlorid Natriumchlorid [de]