หมวดหมู่:

chemistry

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงchemistry

 • การออกเสียง : copolymers copolymers [en]
 • การออกเสียง : alkaloid alkaloid [en]
 • การออกเสียง : rare earth rare earth [en]
 • การออกเสียง : separation separation [en]
 • การออกเสียง : ozono ozono [it]
 • การออกเสียง : condensate condensate [en]
 • การออกเสียง : allylic allylic [en]
 • การออกเสียง : warfarin warfarin [en]
 • การออกเสียง : lawrencium lawrencium [de]
 • การออกเสียง : Excited state energy Excited state energy [en]
 • การออกเสียง : ammoniak ammoniak [de]
 • การออกเสียง : distillation distillation [en]
 • การออกเสียง : cobalto cobalto [pt]
 • การออกเสียง : glyphosate glyphosate [en]
 • การออกเสียง : polyurethane polyurethane [en]
 • การออกเสียง : kation kation [de]
 • การออกเสียง : acetonitrile acetonitrile [en]
 • การออกเสียง : denature denature [en]
 • การออกเสียง : halogens halogens [en]
 • การออกเสียง : 浓缩 浓缩 [zh]
 • การออกเสียง : ethyl alcohol ethyl alcohol [en]
 • การออกเสียง : endothermic endothermic [en]
 • การออกเสียง : 锿 [zh]
 • การออกเสียง : methyl methyl [en]
 • การออกเสียง : stereoisomer stereoisomer [de]
 • การออกเสียง : Spiritus Spiritus [de]
 • การออกเสียง : cerium cerium [en]
 • การออกเสียง : phenolphthalein phenolphthalein [en]
 • การออกเสียง : lead oxide lead oxide [en]
 • การออกเสียง : 鉛 [ja]
 • การออกเสียง : triglyceride triglyceride [en]
 • การออกเสียง : uranium 235 uranium 235 [en]
 • การออกเสียง : carotenoid carotenoid [en]
 • การออกเสียง : aromatic compound aromatic compound [en]
 • การออกเสียง : glycerol glycerol [en]
 • การออกเสียง : photoisomerisation photoisomerisation [en]
 • การออกเสียง : 碘 [yue]
 • การออกเสียง : azoto azoto [it]
 • การออกเสียง : rubidio rubidio [eo]
 • การออกเสียง : kadmium kadmium [de]
 • การออกเสียง : tetrahydrofuran tetrahydrofuran [en]
 • การออกเสียง : adenozynotrifosforan adenozynotrifosforan [pl]
 • การออกเสียง : phthalein phthalein [en]
 • การออกเสียง : citrulline citrulline [en]
 • การออกเสียง : antimonio antimonio [es]
 • การออกเสียง : cromo cromo [es]
 • การออกเสียง : nitrogeno nitrogeno [eo]
 • การออกเสียง : 镤 [zh]
 • การออกเสียง : reagent reagent [en]
 • การออกเสียง : amin amin [tr]
 • การออกเสียง : mendelevium mendelevium [en]
 • การออกเสียง : nikkel nikkel [nl]
 • การออกเสียง : ammonium ammonium [en]
 • การออกเสียง : ligand ligand [en]
 • การออกเสียง : benzen benzen [tr]
 • การออกเสียง : ethyne ethyne [en]
 • การออกเสียง : 砷 [wuu]
 • การออกเสียง : 鈾 [zh]
 • การออกเสียง : 鈉 [yue]
 • การออกเสียง : graphene graphene [en]
 • การออกเสียง : hypochlorite hypochlorite [en]
 • การออกเสียง : polyisocyanate polyisocyanate [en]
 • การออกเสียง : PVC PVC [de]
 • การออกเสียง : demineralization demineralization [en]
 • การออกเสียง : metalloids metalloids [en]
 • การออกเสียง : ecotoxicology ecotoxicology [en]
 • การออกเสียง : Cetirizin Cetirizin [de]
 • การออกเสียง : 氙 [wuu]
 • การออกเสียง : catalyze catalyze [en]
 • การออกเสียง : tellurium tellurium [en]
 • การออกเสียง : methanol methanol [en]
 • การออกเสียง : stoichiometry stoichiometry [en]
 • การออกเสียง : magnesio magnesio [es]
 • การออกเสียง : 鉀 [yue]
 • การออกเสียง : sodio sodio [it]
 • การออกเสียง : anhydrous anhydrous [en]
 • การออกเสียง : 鎂 [yue]
 • การออกเสียง : zink zink [de]
 • การออกเสียง : cyanide cyanide [en]
 • การออกเสียง : methylene methylene [en]
 • การออกเสียง : vask vask [nn]
 • การออกเสียง : Oganesson Oganesson [en]
 • การออกเสียง : eicosapentaenoic eicosapentaenoic [en]
 • การออกเสียง : transesterification transesterification [en]
 • การออกเสียง : α-Lactalbumin α-Lactalbumin [en]
 • การออกเสียง : 汞 [zh]
 • การออกเสียง : dextrose dextrose [en]
 • การออกเสียง : 鉍 [zh]
 • การออกเสียง : hydrolase hydrolase [fr]
 • การออกเสียง : 釹 [zh]
 • การออกเสียง : dioctyl phthalate dioctyl phthalate [en]
 • การออกเสียง : fluoruro fluoruro [it]
 • การออกเสียง : Entropie Entropie [de]
 • การออกเสียง : fluoropolymer fluoropolymer [en]
 • การออกเสียง : weinstein weinstein [he]
 • การออกเสียง : maa maa [fi]
 • การออกเสียง : praseodymium praseodymium [en]
 • การออกเสียง : basicity basicity [en]
 • การออกเสียง : 氖 [wuu]
 • การออกเสียง : stannous stannous [en]