หมวดหมู่:

chemistry

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงchemistry

 • การออกเสียง : 鐳 [zh]
 • การออกเสียง : Isopropanol Isopropanol [en]
 • การออกเสียง : аденозинтрифосфорная кислота аденозинтрифосфорная кислота [ru]
 • การออกเสียง : fero fero [eo]
 • การออกเสียง : dextre dextre [fr]
 • การออกเสียง : allantoin allantoin [en]
 • การออกเสียง : erbio erbio [it]
 • การออกเสียง : catecholamine catecholamine [en]
 • การออกเสียง : циклопентадиен циклопентадиен [ru]
 • การออกเสียง : butanol butanol [pt]
 • การออกเสียง : Polystyrol Polystyrol [de]
 • การออกเสียง : Toxikologie Toxikologie [de]
 • การออกเสียง : pyrolyse pyrolyse [fr]
 • การออกเสียง : 鋨 [zh]
 • การออกเสียง : fòrmuła fòrmuła [vec]
 • การออกเสียง : digitoxin digitoxin [en]
 • การออกเสียง : VSEPR VSEPR [en]
 • การออกเสียง : polyphenol polyphenol [de]
 • การออกเสียง : nitrito nitrito [pt]
 • การออกเสียง : acyl acyl [en]
 • การออกเสียง : bisabolol bisabolol [pt]
 • การออกเสียง : amyl nitrite amyl nitrite [en]
 • การออกเสียง : dehydrogenation dehydrogenation [en]
 • การออกเสียง : monocyclic monocyclic [en]
 • การออกเสียง : 鋦 [zh]
 • การออกเสียง : vismut vismut [sv]
 • การออกเสียง : 分解反应 分解反应 [zh]
 • การออกเสียง : nomenklatur nomenklatur [de]
 • การออกเสียง : protease protease [en]
 • การออกเสียง : Estery Estery [en]
 • การออกเสียง : 鈩 [zh]
 • การออกเสียง : termodynamika termodynamika [pl]
 • การออกเสียง : фракция фракция [ru]
 • การออกเสียง : fermio fermio [it]
 • การออกเสียง : deuterio deuterio [it]
 • การออกเสียง : decarboxylate decarboxylate [en]
 • การออกเสียง : thiol thiol [en]
 • การออกเสียง : caseinate caseinate [en]
 • การออกเสียง : Indio Indio [es]
 • การออกเสียง : elastomer elastomer [en]
 • การออกเสียง : solubilize solubilize [en]
 • การออกเสียง : 銣鍶 銣鍶 [zh]
 • การออกเสียง : 镥 [zh]
 • การออกเสียง : hydride hydride [en]
 • การออกเสียง : galio galio [es]
 • การออกเสียง : 鈰 [yue]
 • การออกเสียง : carbolic carbolic [en]
 • การออกเสียง : 鈧 [yue]
 • การออกเสียง : gibberellic gibberellic [en]
 • การออกเสียง : itrio itrio [eo]
 • การออกเสียง : hydrolyse hydrolyse [fr]
 • การออกเสียง : chlorate chlorate [en]
 • การออกเสียง : zirconio zirconio [it]
 • การออกเสียง : siloxane siloxane [en]
 • การออกเสียง : einsteinio einsteinio [it]
 • การออกเสียง : математическое ожидание математическое ожидание [ru]
 • การออกเสียง : chalcogenide chalcogenide [en]
 • การออกเสียง : ацетилен ацетилен [bg]
 • การออกเสียง : formaldeide formaldeide [it]
 • การออกเสียง : filtrat filtrat [fr]
 • การออกเสียง : trihalomethane trihalomethane [en]
 • การออกเสียง : electronegativity electronegativity [en]
 • การออกเสียง : węgliki węgliki [pl]
 • การออกเสียง : mangaan mangaan [nl]
 • การออกเสียง : 氡 [wuu]
 • การออกเสียง : citric citric [en]
 • การออกเสียง : americio americio [es]
 • การออกเสียง : rutenio rutenio [eo]
 • การออกเสียง : neonicotinoid neonicotinoid [en]
 • การออกเสียง : thoron thoron [en]
 • การออกเสียง : berilio berilio [eo]
 • การออกเสียง : 锘 [zh]
 • การออกเสียง : 鈀 [zh]
 • การออกเสียง : odparowanie odparowanie [pl]
 • การออกเสียง : Rhodanine Rhodanine [en]
 • การออกเสียง : Tennessine Tennessine [en]
 • การออกเสียง : adenylyl cyclase adenylyl cyclase [en]
 • การออกเสียง : flerovium flerovium [de]
 • การออกเสียง : cyanate cyanate [en]
 • การออกเสียง : aluminio aluminio [es]
 • การออกเสียง : Anthoxanthin Anthoxanthin [en]
 • การออกเสียง : polyanhydride polyanhydride [en]
 • การออกเสียง : anisotropie anisotropie [fr]
 • การออกเสียง : homogeneous catalysis homogeneous catalysis [en]
 • การออกเสียง : ethoxy ethoxy [en]
 • การออกเสียง : Phospholipide Phospholipide [de]
 • การออกเสียง : ethylene ethylene [en]
 • การออกเสียง : cumene cumene [en]
 • การออกเสียง : дистиллят дистиллят [ru]
 • การออกเสียง : Titano Titano [eo]
 • การออกเสียง : этерификация этерификация [ru]
 • การออกเสียง : citrate citrate [en]
 • การออกเสียง : nobelio nobelio [it]
 • การออกเสียง : titrate titrate [en]
 • การออกเสียง : polymeer polymeer [nl]
 • การออกเสียง : odparowywać odparowywać [pl]
 • การออกเสียง : Acetaldehyd Acetaldehyd [de]
 • การออกเสียง : bakelit bakelit [hu]
 • การออกเสียง : butadiene butadiene [en]
 • การออกเสียง : siderite siderite [pt]