หมวดหมู่:

chemical element

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงchemical element

 • การออกเสียง : iron iron [en]
 • การออกเสียง : chrome chrome [en]
 • การออกเสียง : silver silver [en]
 • การออกเสียง : gold gold [en]
 • การออกเสียง : lithium lithium [en]
 • การออกเสียง : Einstein Einstein [de]
 • การออกเสียง : ouro ouro [pt]
 • การออกเสียง : fósforo fósforo [es]
 • การออกเสียง : hydrogen hydrogen [en]
 • การออกเสียง : palladium palladium [en]
 • การออกเสียง : sink sink [en]
 • การออกเสียง : oxygen oxygen [en]
 • การออกเสียง : rádio rádio [pt]
 • การออกเสียง : radon radon [fr]
 • การออกเสียง : ferro ferro [pt]
 • การออกเสียง : beryl beryl [en]
 • การออกเสียง : hierro hierro [es]
 • การออกเสียง : zinco zinco [pt]
 • การออกเสียง : calcium calcium [en]
 • การออกเสียง : airgead airgead [ga]
 • การออกเสียง : mis mis [fr]
 • การออกเสียง : Calcio Calcio [it]
 • การออกเสียง : helium helium [en]
 • การออกเสียง : Horn Horn [en]
 • การออกเสียง : magnesium magnesium [en]
 • การออกเสียง : neon neon [en]
 • การออกเสียง : серебро серебро [ru]
 • การออกเสียง : Rutherford Rutherford [en]
 • การออกเสียง : silicon silicon [en]
 • การออกเสียง : Eli Eli [fi]
 • การออกเสียง : Eir Eir [is]
 • การออกเสียง : Tina Tina [es]
 • การออกเสียง : Mercurio Mercurio [es]
 • การออกเสียง : tal tal [de]
 • การออกเสียง : fer fer [fr]
 • การออกเสียง : Silva Silva [pt]
 • การออกเสียง : zinc zinc [en]
 • การออกเสียง : Mercure Mercure [fr]
 • การออกเสียง : platinum platinum [en]
 • การออกเสียง : Nobel Nobel [pt]
 • การออกเสียง : fier fier [fr]
 • การออกเสียง : tlen tlen [pl]
 • การออกเสียง : jod jod [de]
 • การออกเสียง : carbon carbon [en]
 • การออกเสียง : azufre azufre [es]
 • การออกเสียง : plata plata [es]
 • การออกเสียง : rod rod [da]
 • การออกเสียง : Roentgen Roentgen [en]
 • การออกเสียง : titanium titanium [en]
 • การออกเสียง : selenium selenium [en]
 • การออกเสียง : hel hel [nl]
 • การออกเสียง : Franc Franc [fr]
 • การออกเสียง : titan titan [en]
 • การออกเสียง : cobre cobre [es]
 • การออกเสียง : hidrógeno hidrógeno [es]
 • การออกเสียง : natur natur [de]
 • การออกเสียง : piombo piombo [it]
 • การออกเสียง : boar boar [en]
 • การออกเสียง : neptunium neptunium [en]
 • การออกเสียง : золото золото [ru]
 • การออกเสียง : fosfor fosfor [tt]
 • การออกเสียง : potassium potassium [en]
 • การออกเสียง : índio índio [pt]
 • การออกเสียง : plutonium plutonium [en]
 • การออกเสียง : níquel níquel [pt]
 • การออกเสียง : estanho estanho [pt]
 • การออกเสียง : Бром Бром [ru]
 • การออกเสียง : curium curium [en]
 • การออกเสียง : boron boron [en]
 • การออกเสียง : indium indium [en]
 • การออกเสียง : uranium uranium [en]
 • การออกเสียง : argento argento [it]
 • การออกเสียง : 錫 [zh]
 • การออกเสียง : fluor fluor [da]
 • การออกเสียง : beryllium beryllium [en]
 • การออกเสียง : polonium polonium [en]
 • การออกเสียง : аргон аргон [ru]
 • การออกเสียง : rhodium rhodium [en]
 • การออกเสียง : хлор хлор [ru]
 • การออกเสียง : фосфор фосфор [ru]
 • การออกเสียง : деши деши [ce]
 • การออกเสียง : selen selen [de]
 • การออกเสียง : Koper Koper [af]
 • การออกเสียง : kobalt kobalt [de]
 • การออกเสียง : fermium fermium [fr]
 • การออกเสียง : Хром Хром [tt]
 • การออกเสียง : strontium strontium [en]
 • การออกเสียง : oxígeno oxígeno [es]
 • การออกเสียง : Eisen Eisen [de]
 • การออกเสียง : Arsen Arsen [de]
 • การออกเสียง : nitrogen nitrogen [en]
 • การออกเสียง : rutherfordium rutherfordium [en]
 • การออกเสียง : terbium terbium [en]
 • การออกเสียง : actinium actinium [en]
 • การออกเสียง : brom brom [da]
 • การออกเสียง : azoto azoto [it]
 • การออกเสียง : wolframio wolframio [it]
 • การออกเสียง : iridium iridium [en]
 • การออกเสียง : gallium gallium [en]
 • การออกเสียง : cobalt cobalt [en]