หมวดหมู่:

chemical element

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงchemical element

 • การออกเสียง : iron
  iron [en]
 • การออกเสียง : chrome
  chrome [en]
 • การออกเสียง : silver
  silver [en]
 • การออกเสียง : gold
  gold [en]
 • การออกเสียง : lithium
  lithium [en]
 • การออกเสียง : Einstein
  Einstein [de]
 • การออกเสียง : ouro
  ouro [pt]
 • การออกเสียง : fósforo
  fósforo [es]
 • การออกเสียง : hydrogen
  hydrogen [en]
 • การออกเสียง : palladium
  palladium [en]
 • การออกเสียง : sink
  sink [en]
 • การออกเสียง : oxygen
  oxygen [en]
 • การออกเสียง : rádio
  rádio [pt]
 • การออกเสียง : radon
  radon [fr]
 • การออกเสียง : beryl
  beryl [en]
 • การออกเสียง : ferro
  ferro [pt]
 • การออกเสียง : airgead
  airgead [ga]
 • การออกเสียง : hierro
  hierro [es]
 • การออกเสียง : calcium
  calcium [en]
 • การออกเสียง : zinco
  zinco [pt]
 • การออกเสียง : mis
  mis [fr]
 • การออกเสียง : Calcio
  Calcio [it]
 • การออกเสียง : helium
  helium [en]
 • การออกเสียง : Horn
  Horn [en]
 • การออกเสียง : Eli
  Eli [fi]
 • การออกเสียง : Rutherford
  Rutherford [en]
 • การออกเสียง : magnesium
  magnesium [en]
 • การออกเสียง : neon
  neon [en]
 • การออกเสียง : серебро
  серебро [ru]
 • การออกเสียง : Eir
  Eir [is]
 • การออกเสียง : silicon
  silicon [en]
 • การออกเสียง : Tina
  Tina [es]
 • การออกเสียง : Mercurio
  Mercurio [es]
 • การออกเสียง : Silva
  Silva [pt]
 • การออกเสียง : tal
  tal [de]
 • การออกเสียง : fer
  fer [fr]
 • การออกเสียง : Mercure
  Mercure [fr]
 • การออกเสียง : zinc
  zinc [fr]
 • การออกเสียง : platinum
  platinum [en]
 • การออกเสียง : fier
  fier [fr]
 • การออกเสียง : Nobel
  Nobel [pt]
 • การออกเสียง : jod
  jod [de]
 • การออกเสียง : carbon
  carbon [en]
 • การออกเสียง : tlen
  tlen [pl]
 • การออกเสียง : Roentgen
  Roentgen [en]
 • การออกเสียง : plata
  plata [es]
 • การออกเสียง : rod
  rod [da]
 • การออกเสียง : azufre
  azufre [es]
 • การออกเสียง : titanium
  titanium [en]
 • การออกเสียง : titan
  titan [en]
 • การออกเสียง : Franc
  Franc [fr]
 • การออกเสียง : hel
  hel [nl]
 • การออกเสียง : selenium
  selenium [en]
 • การออกเสียง : cobre
  cobre [es]
 • การออกเสียง : natur
  natur [de]
 • การออกเสียง : hidrógeno
  hidrógeno [es]
 • การออกเสียง : boar
  boar [en]
 • การออกเสียง : piombo
  piombo [it]
 • การออกเสียง : золото
  золото [ru]
 • การออกเสียง : potassium
  potassium [en]
 • การออกเสียง : neptunium
  neptunium [en]
 • การออกเสียง : fosfor
  fosfor [tt]
 • การออกเสียง : índio
  índio [pt]
 • การออกเสียง : plutonium
  plutonium [en]
 • การออกเสียง : níquel
  níquel [pt]
 • การออกเสียง : estanho
  estanho [pt]
 • การออกเสียง : Бром
  Бром [ru]
 • การออกเสียง : boron
  boron [en]
 • การออกเสียง : curium
  curium [en]
 • การออกเสียง : beryllium
  beryllium [en]
 • การออกเสียง : indium
  indium [en]
 • การออกเสียง : uranium
  uranium [en]
 • การออกเสียง : argento
  argento [it]
 • การออกเสียง : fluor
  fluor [da]
 • การออกเสียง : 錫
  [zh]
 • การออกเสียง : polonium
  polonium [en]
 • การออกเสียง : rhodium
  rhodium [en]
 • การออกเสียง : аргон
  аргон [ru]
 • การออกเสียง : хлор
  хлор [ru]
 • การออกเสียง : selen
  selen [de]
 • การออกเสียง : Koper
  Koper [af]
 • การออกเสียง : фосфор
  фосфор [ru]
 • การออกเสียง : деши
  деши [ce]
 • การออกเสียง : nitrogen
  nitrogen [en]
 • การออกเสียง : Eisen
  Eisen [de]
 • การออกเสียง : Arsen
  Arsen [de]
 • การออกเสียง : kobalt
  kobalt [de]
 • การออกเสียง : Хром
  Хром [tt]
 • การออกเสียง : strontium
  strontium [en]
 • การออกเสียง : fermium
  fermium [fr]
 • การออกเสียง : oxígeno
  oxígeno [es]
 • การออกเสียง : rutherfordium
  rutherfordium [en]
 • การออกเสียง : terbium
  terbium [en]
 • การออกเสียง : actinium
  actinium [en]
 • การออกเสียง : cobalt
  cobalt [en]
 • การออกเสียง : groom
  groom [en]
 • การออกเสียง : brom
  brom [da]
 • การออกเสียง : gallium
  gallium [en]
 • การออกเสียง : azoto
  azoto [it]
 • การออกเสียง : wolframio
  wolframio [it]