หมวดหมู่:

chemical element

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงchemical element

 • การออกเสียง : олово олово [ru]
 • การออกเสียง : цинк цинк [ru]
 • การออกเสียง : srebro srebro [bs]
 • การออกเสียง : plomb plomb [fr]
 • การออกเสียง : сиборгий сиборгий [tt]
 • การออกเสียง : zirconium zirconium [en]
 • การออกเสียง : platin platin [de]
 • การออกเสียง : koffer koffer [de]
 • การออกเสียง : водород водород [ru]
 • การออกเสียง : вольфрам вольфрам [ru]
 • การออกเสียง : rád rád [cs]
 • การออกเสียง : lawrencium lawrencium [de]
 • การออกเสียง : hidrogen hidrogen [ro]
 • การออกเสียง : nobelium nobelium [de]
 • การออกเสียง : eten eten [nl]
 • การออกเสียง : радон радон [ru]
 • การออกเสียง : кремний кремний [ru]
 • การออกเสียง : Радий Радий [ru]
 • การออกเสียง : cobalto cobalto [pt]
 • การออกเสียง : Koper Koper [af]
 • การออกเสียง : astat astat [de]
 • การออกเสียง : stagno stagno [it]
 • การออกเสียง : Mercúrio Mercúrio [pt]
 • การออกเสียง : Ниобий Ниобий [ru]
 • การออกเสียง : sulfur sulfur [en]
 • การออกเสียง : Полоний Полоний [ru]
 • การออกเสียง : йод йод [ru]
 • การออกเสียง : volfram volfram [sv]
 • การออกเสียง : Иттрий Иттрий [ru]
 • การออกเสียง : potássio potássio [pt]
 • การออกเสียง : bismut bismut [de]
 • การออกเสียง : прометий прометий [tt]
 • การออกเสียง : Индий Индий [ru]
 • การออกเสียง : cesium cesium [en]
 • การออกเสียง : Европий Европий [ru]
 • การออกเสียง : cerium cerium [en]
 • การออกเสียง : Иридий Иридий [ru]
 • การออกเสียง : seng seng [da]
 • การออกเสียง : платина платина [ru]
 • การออกเสียง : ванадий ванадий [ru]
 • การออกเสียง : берклий берклий [ru]
 • การออกเสียง : тантал тантал [ru]
 • การออกเสียง : торий торий [ru]
 • การออกเสียง : potasio potasio [es]
 • การออกเสียง : cer cer [de]
 • การออกเสียง : platino platino [es]
 • การออกเสียง : rubidio rubidio [eo]
 • การออกเสียง : тори тори [ru]
 • การออกเสียง : kadmium kadmium [de]
 • การออกเสียง : ain ain [fr]
 • การออกเสียง : lantan lantan [pl]
 • การออกเสียง : węgiel węgiel [pl]
 • การออกเสียง : antimonio antimonio [es]
 • การออกเสียง : cromo cromo [es]
 • การออกเสียง : Цезий Цезий [ru]
 • การออกเสียง : nitrogeno nitrogeno [eo]
 • การออกเสียง : tungsténio tungsténio [pt]
 • การออกเสียง : caesium caesium [en]
 • การออกเสียง : carbono carbono [pt]
 • การออกเสียง : litium litium [fi]
 • การออกเสียง : фермий фермий [tt]
 • การออกเสียง : Promet Promet [hr]
 • การออกเสียง : mendelevium mendelevium [en]
 • การออกเสียง : copar copar [oc]
 • การออกเสียง : nikkel nikkel [nl]
 • การออกเสียง : теллур теллур [ru]
 • การออกเสียง : nikel nikel [br]
 • การออกเสียง : лоуренсий лоуренсий [tt]
 • การออกเสียง : Никель Никель [ru]
 • การออกเสียง : коперниций коперниций [ru]
 • การออกเสียง : manganês manganês [pt]
 • การออกเสียง : астат астат [tt]
 • การออกเสียง : arsenic arsenic [en]
 • การออกเสียง : kalifornium kalifornium [fi]
 • การออกเสียง : neodym neodym [de]
 • การออกเสียง : Лантан Лантан [ru]
 • การออกเสียง : skandium skandium [fi]
 • การออกเสียง : tellurium tellurium [en]
 • การออกเสียง : Протактиний Протактиний [ru]
 • การออกเสียง : kripton kripton [hu]
 • การออกเสียง : magnesio magnesio [es]
 • การออกเสียง : дубний дубний [tt]
 • การออกเสียง : нептуний нептуний [tt]
 • การออกเสียง : көмеш көмеш [tt]
 • การออกเสียง : zlato zlato [cs]
 • การออกเสียง : bronca bronca [es]
 • การออกเสียง : radón radón [es]
 • การออกเสียง : sodio sodio [it]
 • การออกเสียง : aur aur [cy]
 • การออกเสียง : Диспрозий Диспрозий [ru]
 • การออกเสียง : Празеодим Празеодим [ru]
 • การออกเสียง : vask vask [nn]
 • การออกเสียง : tali tali [la]
 • การออกเสียง : coure coure [ca]
 • การออกเสียง : higany higany [hu]
 • การออกเสียง : борий борий [tt]
 • การออกเสียง : нобелий нобелий [tt]
 • การออกเสียง : neodímio neodímio [pt]
 • การออกเสียง : rutherfordio rutherfordio [it]
 • การออกเสียง : кюрий кюрий [ru]