หมวดหมู่:

chemical element

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงchemical element

 • การออกเสียง : protactinium protactinium [en]
 • การออกเสียง : germanium germanium [en]
 • การออกเสียง : хлор хлор [ru]
 • การออกเสียง : неон неон [ru]
 • การออกเสียง : azoto azoto [it]
 • การออกเสียง : selen selen [de]
 • การออกเสียง : berkelium berkelium [en]
 • การออกเสียง : titânio titânio [pt]
 • การออกเสียง : thorium thorium [en]
 • การออกเสียง : tuli tuli [fi]
 • การออกเสียง : nitrogen nitrogen [en]
 • การออกเสียง : vanadium vanadium [en]
 • การออกเสียง : cobalt cobalt [en]
 • การออกเสียง : cálcio cálcio [pt]
 • การออกเสียง : silício silício [pt]
 • การออกเสียง : darmstadtium darmstadtium [en]
 • การออกเสียง : buur buur [nl]
 • การออกเสียง : francium francium [en]
 • การออกเสียง : krypton krypton [en]
 • การออกเสียง : Eli Eli [fi]
 • การออกเสียง : бор бор [ru]
 • การออกเสียง : yodo yodo [es]
 • การออกเสียง : yttrium yttrium [en]
 • การออกเสียง : rhenium rhenium [en]
 • การออกเสียง : erbium erbium [en]
 • การออกเสียง : californium californium [de]
 • การออกเสียง : meitnerium meitnerium [en]
 • การออกเสียง : thallium thallium [en]
 • การออกเสียง : Уран Уран [kk]
 • การออกเสียง : osmium osmium [en]
 • การออกเสียง : natrium natrium [de]
 • การออกเสียง : ruthenium ruthenium [en]
 • การออกเสียง : prata prata [sv]
 • การออกเสียง : barium barium [la]
 • การออกเสียง : zink zink [de]
 • การออกเสียง : antimon antimon [de]
 • การออกเสียง : krom krom [eo]
 • การออกเสียง : thulium thulium [en]
 • การออกเสียง : plonk plonk [en]
 • การออกเสียง : argón argón [es]
 • การออกเสียง : kalium kalium [de]
 • การออกเสียง : ozon ozon [nn]
 • การออกเสียง : mangan mangan [de]
 • การออกเสียง : кальций кальций [ru]
 • การออกเสียง : europium europium [de]
 • การออกเสียง : karbon karbon [pl]
 • การออกเสียง : Германий Германий [ru]
 • การออกเสียง : титан титан [ru]
 • การออกเสียง : bismuto bismuto [es]
 • การออกเสียง : osm osm [cs]
 • การออกเสียง : гелий гелий [ru]
 • การออกเสียง : americium americium [de]
 • การออกเสียง : rubidium rubidium [en]
 • การออกเสียง : cloro cloro [it]
 • การออกเสียง : groom groom [en]
 • การออกเสียง : dubnium dubnium [en]
 • การออกเสียง : Кадмий Кадмий [ru]
 • การออกเสียง : Sauerstoff Sauerstoff [de]
 • การออกเสียง : dysprosium dysprosium [en]
 • การออกเสียง : silikon silikon [sv]
 • การออกเสียง : селен селен [ru]
 • การออกเสียง : gadolinium gadolinium [en]
 • การออกเสียง : flúor flúor [es]
 • การออกเสียง : sodium sodium [en]
 • การออกเสียง : technetium technetium [en]
 • การออกเสียง : scandium scandium [en]
 • การออกเสียง : cadmium cadmium [en]
 • การออกเสียง : кобальт кобальт [ru]
 • การออกเสียง : фтор фтор [ru]
 • การออกเสียง : einsteinium einsteinium [de]
 • การออกเสียง : azot azot [ro]
 • การออกเสียง : Chlor Chlor [de]
 • การออกเสียง : Ксенон Ксенон [ru]
 • การออกเสียง : seaborgium seaborgium [en]
 • การออกเสียง : Литий Литий [ru]
 • การออกเสียง : ytterbium ytterbium [en]
 • การออกเสียง : telur telur [ro]
 • การออกเสียง : Merkur Merkur [de]
 • การออกเสียง : Криптон Криптон [ru]
 • การออกเสียง : perak perak [br]
 • การออกเสียง : heli heli [fi]
 • การออกเสียง : tinn tinn [ga]
 • การออกเสียง : bismuth bismuth [en]
 • การออกเสียง : cuivre cuivre [fr]
 • การออกเสียง : zirkonium zirkonium [de]
 • การออกเสียง : калий калий [ru]
 • การออกเสียง : copernicium copernicium [de]
 • การออกเสียง : kwik kwik [nl]
 • การออกเสียง : кислород кислород [bg]
 • การออกเสียง : rutherfórdio rutherfórdio [pt]
 • การออกเสียง : Молибден Молибден [ru]
 • การออกเสียง : висмут висмут [ru]
 • การออกเสียง : boor boor [en]
 • การออกเสียง : niob niob [de]
 • การออกเสียง : алюминий алюминий [ru]
 • การออกเสียง : ртуть ртуть [ru]
 • การออกเสียง : эйнштейний эйнштейний [tt]
 • การออกเสียง : lutetium lutetium [en]
 • การออกเสียง : олово олово [ru]
 • การออกเสียง : tantal tantal [de]