หมวดหมู่:

chemical element

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงchemical element

 • การออกเสียง : Bromo Bromo [eo]
 • การออกเสียง : Calcio Calcio [it]
 • การออกเสียง : Francio Francio [eo]
 • การออกเสียง : krypton krypton [en]
 • การออกเสียง : ethyl octanoate ethyl octanoate [en]
 • การออกเสียง : heliotropin heliotropin [en]
 • การออกเสียง : Ferm Ferm [ro]
 • การออกเสียง : arràmini arràmini [sro]
 • การออกเสียง : prumu prumu [sro]
 • การออกเสียง : tzùrfuru tzùrfuru [sro]
 • การออกเสียง : copernicium copernicium [de]
 • การออกเสียง : urani urani [ca]
 • การออกเสียง : gallio gallio [it]
 • การออกเสียง : 錫 [zh]
 • การออกเสียง : スズ スズ [ja]
 • การออกเสียง : lithi lithi [sw]
 • การออกเสียง : kalium kalium [de]
 • การออกเสียง : palladium palladium [en]
 • การออกเสียง : plutonium plutonium [en]
 • การออกเสียง : barium barium [la]
 • การออกเสียง : Mercure Mercure [fr]
 • การออกเสียง : Рений Рений [ru]
 • การออกเสียง : ununóctio ununóctio [pt]
 • การออกเสียง : rádium rádium [hu]
 • การออกเสียง : bróm bróm [hu]
 • การออกเสียง : argonowy argonowy [pl]
 • การออกเสียง : carbonio carbonio [it]
 • การออกเสียง : chiummo chiummo [nap]
 • การออกเสียง : argiento argiento [nap]
 • การออกเสียง : carbònio carbònio [vec]
 • การออกเสียง : bóło bóło [vec]
 • การออกเสียง : antymonowy antymonowy [pl]
 • การออกเสียง : copar copar [oc]
 • การออกเสียง : bizmut bizmut [pl]
 • การออกเสียง : Merkur Merkur [de]
 • การออกเสียง : Arsen Arsen [de]
 • การออกเสียง : apatit apatit [cs]
 • การออกเสียง : Uran Uran [sv]
 • การออกเสียง : pluton pluton [fr]
 • การออกเสียง : srebro srebro [bs]
 • การออกเสียง : čelik čelik [hr]
 • การออกเสียง : živa živa [hr]
 • การออกเสียง : titanij titanij [hr]
 • การออกเสียง : olovo olovo [hr]
 • การออกเสียง : iterbij iterbij [hr]
 • การออกเสียง : terbij terbij [hr]
 • การออกเสียง : erbij erbij [nl]
 • การออกเสียง : volfram volfram [sv]
 • การออกเสียง : radon radon [en]
 • การออกเสียง : fluor fluor [de]
 • การออกเสียง : cink cink [hr]
 • การออกเสียง : kobalt kobalt [de]
 • การออกเสียง : ksenon ksenon [fi]
 • การออกเสียง : brom brom [de]
 • การออกเสียง : fosfor fosfor [sl]
 • การออกเสียง : lantan lantan [pl]
 • การออกเสียง : antimon antimon [de]
 • การออกเสียง : kripton kripton [hu]
 • การออกเสียง : tantal tantal [de]
 • การออกเสียง : nikal nikal [hr]
 • การออกเสียง : krom krom [eo]
 • การออกเสียง : klor klor [yi]
 • การออกเสียง : zlato zlato [cs]
 • การออกเสียง : kositar kositar [hr]
 • การออกเสียง : željezo željezo [hr]
 • การออกเสียง : bronca bronca [es]
 • การออกเสียง : jod jod [de]
 • การออกเสียง : Rino Rino [pt]
 • การออกเสียง : Auro Auro [la]
 • การออกเสียง : molybden molybden [cs]
 • การออกเสียง : molibden- molibden- [cs]
 • การออกเสียง : роди роди [cv]
 • การออกเสียง : liti liti [ca]
 • การออกเสียง : Argo Argo [pt]
 • การออกเสียง : astatium astatium [ia]
 • การออกเสียง : sólfaro sólfaro [vec]
 • การออกเสียง : arzénto arzénto [vec]
 • การออกเสียง : kadmium kadmium [de]
 • การออกเสียง : nikiel nikiel [pl]
 • การออกเสียง : cynk cynk [pl]
 • การออกเสียง : miedź miedź [pl]
 • การออกเสียง : złoto złoto [pl]
 • การออกเสียง : tytan tytan [pl]
 • การออกเสียง : ołów ołów [pl]
 • การออกเสียง : kadm kadm [pl]
 • การออกเสียง : galli galli [la]
 • การออกเสียง : dysproz dysproz [pl]
 • การออกเสียง : tōnatiuyoh tōnatiuyoh [nah]
 • การออกเสียง : lawrenci lawrenci [ca]
 • การออกเสียง : лулоузвесь лулоузвесь [udm]
 • การออกเสียง : rád rád [cs]
 • การออกเสียง : ununseptium ununseptium [en]
 • การออกเสียง : Roentgenium Roentgenium [de]
 • การออกเสียง : Aktinium Aktinium [de]
 • การออกเสียง : argón argón [es]
 • การออกเสียง : mangainéis mangainéis [ga]
 • การออกเสียง : mangán mangán [ga]
 • การออกเสียง : neon neon [en]
 • การออกเสียง : менделев менделев [mn]
 • การออกเสียง : livermorium livermorium [de]