หมวดหมู่:

chemical element

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงchemical element

 • การออกเสียง : cádmio cádmio [pt]
 • การออกเสียง : кюрий кюрий [ru]
 • การออกเสียง : yod yod [en]
 • การออกเสียง : chloor chloor [nl]
 • การออกเสียง : мыс мыс [ru]
 • การออกเสียง : zolfo zolfo [it]
 • การออกเสียง : технеций технеций [ru]
 • การออกเสียง : rádium rádium [hu]
 • การออกเสียง : praseodymium praseodymium [en]
 • การออกเสียง : germânio germânio [pt]
 • การออกเสียง : Titanio Titanio [eo]
 • การออกเสียง : carbón carbón [es]
 • การออกเสียง : мышьяк мышьяк [ru]
 • การออกเสียง : paladio paladio [es]
 • การออกเสียง : Тулий Тулий [ru]
 • การออกเสียง : Kopernik Kopernik [pl]
 • การออกเสียง : plom plom [br]
 • การออกเสียง : стронций стронций [ru]
 • การออกเสียง : sika sika [fi]
 • การออกเสียง : plutónio plutónio [pt]
 • การออกเสียง : унуноктий унуноктий [tt]
 • การออกเสียง : калифорний калифорний [tt]
 • การออกเสียง : tecnecio tecnecio [es]
 • การออกเสียง : berkelio berkelio [it]
 • การออกเสียง : тимер тимер [tt]
 • การออกเสียง : pallad pallad [pl]
 • การออกเสียง : Silizium Silizium [de]
 • การออกเสียง : raam raam [et]
 • การออกเสียง : uranio uranio [es]
 • การออกเสียง : selénio selénio [pt]
 • การออกเสียง : kén kén [hu]
 • การออกเสียง : менделевий менделевий [tt]
 • การออกเสียง : vanadio vanadio [eo]
 • การออกเสียง : klor klor [yi]
 • การออกเสียง : fierro fierro [nap]
 • การออกเสียง : Leid Leid [de]
 • การออกเสียง : enxofre enxofre [pt]
 • การออกเสียง : bohrium bohrium [de]
 • การออกเสียง : tembaga tembaga [ms]
 • การออกเสียง : рутений рутений [ru]
 • การออกเสียง : assi assi [ia]
 • การออกเสียง : cynk cynk [pl]
 • การออกเสียง : Molybdän Molybdän [de]
 • การออกเสียง : lítio lítio [pt]
 • การออกเสียง : магний магний [ru]
 • การออกเสียง : терекөмеш терекөмеш [tt]
 • การออกเสียง : ceri ceri [ind]
 • การออกเสียง : бериллий бериллий [tt]
 • การออกเสียง : rodium rodium [nl]
 • การออกเสียง : аккургаш аккургаш [tt]
 • การออกเสียง : tungsteno tungsteno [es]
 • การออกเสียง : goud goud [nl]
 • การออกเสียง : feri feri [pt]
 • การออกเสียง : pluton pluton [fr]
 • การออกเสียง : рентгений рентгений [tt]
 • การออกเสียง : Frans Frans [sv]
 • การออกเสียง : инди инди [mn]
 • การออกเสียง : Эрбий Эрбий [ru]
 • การออกเสียง : jern jern [da]
 • การออกเสียง : tantalum tantalum [en]
 • การออกเสียง : плутоний плутоний [tt]
 • การออกเสียง : Церий Церий [ru]
 • การออกเสียง : tytan tytan [pl]
 • การออกเสียง : ugljik ugljik [hr]
 • การออกเสียง : iodo iodo [gl]
 • การออกเสียง : баријум баријум [sr]
 • การออกเสียง : мейтнерий мейтнерий [tt]
 • การออกเสียง : kobber kobber [da]
 • การออกเสียง : ununtrium ununtrium [fr]
 • การออกเสียง : Бари Бари [tt]
 • การออกเสียง : Барий Барий [ru]
 • การออกเสียง : марганец марганец [ru]
 • การออกเสียง : galli galli [la]
 • การออกเสียง : франций франций [tt]
 • การออกเสียง : америций америций [ru]
 • การออกเสียง : apatit apatit [cs]
 • การออกเสียง : mendelévio mendelévio [pt]
 • การออกเสียง : тербий тербий [ru]
 • การออกเสียง : niobio niobio [it]
 • การออกเสียง : актиний актиний [ru]
 • การออกเสียง : bóhrio bóhrio [pt]
 • การออกเสียง : зарни зарни [udm]
 • การออกเสียง : рубидий рубидий [ru]
 • การออกเสียง : praseodimio praseodimio [it]
 • การออกเสียง : bohr bohr [da]
 • การออกเสียง : železo železo [cs]
 • การออกเสียง : litio litio [es]
 • การออกเสียง : silicium silicium [fr]
 • การออกเสียง : унунсептий унунсептий [tt]
 • การออกเสียง : polonio polonio [es]
 • การออกเสียง : nióbio nióbio [pt]
 • การออกเสียง : калай калай [tt]
 • การออกเสียง : arsénico arsénico [es]
 • การออกเสียง : Гадолиний Гадолиний [ru]
 • การออกเสียง : gálio gálio [pt]
 • การออกเสียง : Bromo Bromo [eo]
 • การออกเสียง : röntgenium röntgenium [de]
 • การออกเสียง : magnésium magnésium [fr]
 • การออกเสียง : Bario Bario [es]
 • การออกเสียง : roentgenio roentgenio [it]