หมวดหมู่:

buddhism

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbuddhism

 • การออกเสียง : Buddha Buddha [hi]
 • การออกเสียง : nirvana nirvana [en]
 • การออกเสียง : 阿弥陀佛 阿弥陀佛 [zh]
 • การออกเสียง : avalokitesvara avalokitesvara [sa]
 • การออกเสียง : Bodhisattva Bodhisattva [sa]
 • การออกเสียง : prajna prajna [sa]
 • การออกเสียง : Mara Mara [is]
 • การออกเสียง : stupa stupa [lmo]
 • การออกเสียง : 寂寞 寂寞 [zh]
 • การออกเสียง : 地蔵 地蔵 [ja]
 • การออกเสียง : 普陀 普陀 [wuu]
 • การออกเสียง : 菩萨 菩萨 [wuu]
 • การออกเสียง : 大願地藏菩萨 大願地藏菩萨 [zh]
 • การออกเสียง : pagoda pagoda [es]
 • การออกเสียง : Anicca Anicca [hi]
 • การออกเสียง : 仏 [ja]
 • การออกเสียง : 畜生 畜生 [ja]
 • การออกเสียง : 鑑真 鑑真 [ja]
 • การออกเสียง : 真言宗 真言宗 [ja]
 • การออกเสียง : 佛教 佛教 [yue]
 • การออกเสียง : Dukkha Dukkha [sa]
 • การออกเสียง : 迦叶 迦叶 [zh]
 • การออกเสียง : 方便 方便 [yue]
 • การออกเสียง : 天台宗 天台宗 [ja]
 • การออกเสียง : Borobudur Borobudur [ind]
 • การออกเสียง : 观世音 观世音 [zh]
 • การออกเสียง : bardo bardo [es]
 • การออกเสียง : 药师佛 药师佛 [zh]
 • การออกเสียง : 聖人 聖人 [ja]
 • การออกเสียง : 马鸣 马鸣 [zh]
 • การออกเสียง : 浄土真宗 浄土真宗 [ja]
 • การออกเสียง : 地藏王菩薩 地藏王菩薩 [zh]
 • การออกเสียง : 圓寂 圓寂 [zh]
 • การออกเสียง : 因缘 因缘 [zh]
 • การออกเสียง : phật giáo phật giáo [vi]
 • การออกเสียง : 般若心経 般若心経 [ja]
 • การออกเสียง : Saṃsāra Saṃsāra [pi]
 • การออกเสียง : 日光菩薩 日光菩薩 [ja]
 • การออกเสียง : tathagata tathagata [sa]
 • การออกเสียง : 菩提萨埵 菩提萨埵 [zh]
 • การออกเสียง : 阿修罗 阿修罗 [zh]
 • การออกเสียง : Nagarjuna Nagarjuna [hi]
 • การออกเสียง : 无上正等正觉 无上正等正觉 [zh]
 • การออกเสียง : 佛教徒 佛教徒 [ja]
 • การออกเสียง : 密教 密教 [ja]
 • การออกเสียง : 在家 在家 [zh]
 • การออกเสียง : 如来寺 如来寺 [zh]
 • การออกเสียง : 婆罗门 婆罗门 [zh]
 • การออกเสียง : 文殊菩薩 文殊菩薩 [ja]
 • การออกเสียง : 三世 三世 [ja]
 • การออกเสียง : 不还果 不还果 [zh]
 • การออกเสียง : 梵文 梵文 [zh]
 • การออกเสียง : 往生 往生 [zh]
 • การออกเสียง : 臨済宗 臨済宗 [ja]
 • การออกเสียง : 三論宗 三論宗 [ja]
 • การออกเสียง : 業 [zh]
 • การออกเสียง : 出家 出家 [zh]
 • การออกเสียง : 華厳宗 華厳宗 [ja]
 • การออกเสียง : 忠孝 忠孝 [zh]
 • การออกเสียง : 十一面観音 十一面観音 [ja]
 • การออกเสียง : 无缘 无缘 [zh]
 • การออกเสียง : 五大 五大 [ja]
 • การออกเสียง : 法力 法力 [zh]
 • การออกเสียง : 饿鬼 饿鬼 [zh]
 • การออกเสียง : theosophy theosophy [en]
 • การออกเสียง : 山海慧自在通王佛 山海慧自在通王佛 [zh]
 • การออกเสียง : 소태산 소태산 [ko]
 • การออกเสียง : bodhicitta bodhicitta [sa]
 • การออกเสียง : 弘法大師 弘法大師 [ja]
 • การออกเสียง : 地狱 地狱 [zh]
 • การออกเสียง : pháp pháp [vi]
 • การออกเสียง : Fudo-Myoo Fudo-Myoo [ja]
 • การออกเสียง : paramita paramita [sa]
 • การออกเสียง : 菩薩 菩薩 [wuu]
 • การออกเสียง : 法相宗 法相宗 [ja]
 • การออกเสียง : 仏教 仏教 [ja]
 • การออกเสียง : 菩提心 菩提心 [zh]
 • การออกเสียง : 法華経 法華経 [ja]
 • การออกเสียง : 童子 童子 [zh]
 • การออกเสียง : Panta rhei Panta rhei [de]
 • การออกเสียง : 慈悲 慈悲 [zh]
 • การออกเสียง : 离怖畏如来 离怖畏如来 [zh]
 • การออกเสียง : 药师琉璃光王如来 药师琉璃光王如来 [zh]
 • การออกเสียง : Miroku Miroku [ja]
 • การออกเสียง : 因果 因果 [ja]
 • การออกเสียง : Vesak Vesak [si]
 • การออกเสียง : trí tuệ trí tuệ [vi]
 • การออกเสียง : 曹洞宗 曹洞宗 [ja]
 • การออกเสียง : 观音菩萨 观音菩萨 [zh]
 • การออกเสียง : 涅磐 涅磐 [zh]
 • การออกเสียง : 黄檗宗 黄檗宗 [ja]
 • การออกเสียง : 月光菩薩 月光菩薩 [ja]
 • การออกเสียง : 法華 (法华) 法華 (法华) [ja]
 • การออกเสียง : 法师 法师 [zh]
 • การออกเสียง : 大願地藏菩薩 大願地藏菩薩 [zh]
 • การออกเสียง : 正法眼蔵 正法眼蔵 [zh]
 • การออกเสียง : 碧巖錄 碧巖錄 [zh]
 • การออกเสียง : 高野山 高野山 [ja]
 • การออกเสียง : 比叡山 比叡山 [ja]
 • การออกเสียง : 普賢菩薩 普賢菩薩 [ja]