หมวดหมู่:

buddhism

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbuddhism

 • การออกเสียง : 沙弥 [さみ] 沙弥 [さみ] [ja]
 • การออกเสียง : nhân ái nhân ái [vi]
 • การออกเสียง : buông xả buông xả [vi]
 • การออกเสียง : tỳ kheo tỳ kheo [vi]
 • การออกเสียง : bốn chân lý cao thượng bốn chân lý cao thượng [vi]
 • การออกเสียง : chánh thân chánh thân [vi]
 • การออกเสียง : 凡僧 [ぼんぞう] 凡僧 [ぼんぞう] [ja]
 • การออกเสียง : chánh tinh tấn chánh tinh tấn [vi]
 • การออกเสียง : буддовость буддовость [ru]
 • การออกเสียง : chánh ý chánh ý [vi]
 • การออกเสียง : Chörten Chörten [de]
 • การออกเสียง : suy nghĩ chân chính suy nghĩ chân chính [vi]
 • การออกเสียง : chánh nghiệp chánh nghiệp [vi]
 • การออกเสียง : đời sống chân chính đời sống chân chính [vi]
 • การออกเสียง : hành động chân chính hành động chân chính [vi]
 • การออกเสียง : 印順 印順 [zh]
 • การออกเสียง : lời nói chân chính lời nói chân chính [vi]
 • การออกเสียง : chánh khẩu chánh khẩu [vi]
 • การออกเสียง : lối sống chân chính lối sống chân chính [vi]
 • การออกเสียง : 優婆塞 [うばそく] 優婆塞 [うばそく] [ja]
 • การออกเสียง : 頓悟 [とんご] 頓悟 [とんご] [ja]
 • การออกเสียง : chánh mạng chánh mạng [vi]
 • การออกเสียง : đạo tám phần cao thượng đạo tám phần cao thượng [vi]
 • การออกเสียง : chánh ngữ chánh ngữ [vi]
 • บันทึกการออกเสียง : nirmanakaya nirmanakaya [hi] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ཟླ་བ་གྲགས་པ་ ཟླ་བ་གྲགས་པ་ [bo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Hinayana Hinayana [en | sa] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Mrgadava Mrgadava [sa] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : śrāmaṇera śrāmaṇera [sa] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ชาติหน้า ชาติหน้า [th] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Mrigadava Mrigadava [sa] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Benares Benares [bh | hi] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Murdhajaraja Murdhajaraja [sa] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Vimalakirti Vimalakirti [sa] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Тathtigatagarbha Тathtigatagarbha [sa] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : บวช บวช [th] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : บาป บาป [th] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : sansara sansara [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : พรรษา พรรษา [th] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Sarviistivada Sarviistivada [sa] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Trāyastriṃśa Trāyastriṃśa [sa] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Tusita Tusita [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Saddharma Punkarika Saddharma Punkarika [sa] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : विमलकीर्ति विमलकीर्ति [sa] รอการออกเสียง