หมวดหมู่:

buddhism

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbuddhism

 • การออกเสียง : an lòng an lòng [vi]
 • การออกเสียง : Anālayo Anālayo [pi]
 • การออกเสียง : anattā anattā [pi]
 • การออกเสียง : Anicca Anicca [hi]
 • การออกเสียง : anutpada anutpada [sa]
 • การออกเสียง : arhat arhat [cs]
 • การออกเสียง : atmic atmic [en]
 • การออกเสียง : avalokitesvara avalokitesvara [sa]
 • การออกเสียง : avatamsaka avatamsaka [sa]
 • การออกเสียง : Avici Avici [en]
 • การออกเสียง : bám víu bám víu [vi]
 • การออกเสียง : bản ngã bản ngã [vi]
 • การออกเสียง : bardo bardo [es]
 • การออกเสียง : bát chánh đạo bát chánh đạo [vi]
 • บันทึกการออกเสียง : Benares Benares [bh | hi] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : bhikkhuni bhikkhuni [pi]
 • การออกเสียง : bodhicitta bodhicitta [sa]
 • การออกเสียง : Bodhiññāṇa Bodhiññāṇa [pi]
 • การออกเสียง : Bodhisattva Bodhisattva [sa]
 • การออกเสียง : bốn chân lý cao thượng bốn chân lý cao thượng [vi]
 • การออกเสียง : Borobudur Borobudur [ind]
 • การออกเสียง : Budastachd Budastachd [gd]
 • การออกเสียง : Buddha Buddha [hi]
 • การออกเสียง : Buddhisten Buddhisten [de]
 • การออกเสียง : buddhister buddhister [sv]
 • การออกเสียง : buddhology buddhology [en]
 • การออกเสียง : buông xả buông xả [vi]
 • การออกเสียง : caṅki caṅki [pi]
 • การออกเสียง : chánh định chánh định [vi]
 • การออกเสียง : chánh khẩu chánh khẩu [vi]
 • การออกเสียง : chánh kiến chánh kiến [vi]
 • การออกเสียง : chánh mạng chánh mạng [vi]
 • การออกเสียง : chánh nghiệp chánh nghiệp [vi]
 • การออกเสียง : chánh ngữ chánh ngữ [vi]
 • การออกเสียง : chánh niệm chánh niệm [vi]
 • การออกเสียง : chánh thân chánh thân [vi]
 • การออกเสียง : chánh tinh tấn chánh tinh tấn [vi]
 • การออกเสียง : chánh tư duy chánh tư duy [vi]
 • การออกเสียง : chánh ý chánh ý [vi]
 • การออกเสียง : Chörten Chörten [de]
 • การออกเสียง : công đức công đức [vi]
 • การออกเสียง : dhammacakkappavattana dhammacakkappavattana [pi]
 • การออกเสียง : Dharmaschützer Dharmaschützer [de]
 • การออกเสียง : dhṛtarāṣṭra dhṛtarāṣṭra [sa]
 • การออกเสียง : Dhyāna Dhyāna [sa]
 • การออกเสียง : Dukkha Dukkha [sa]
 • การออกเสียง : duyên nghiệp duyên nghiệp [vi]
 • การออกเสียง : đạo tám phần cao thượng đạo tám phần cao thượng [vi]
 • การออกเสียง : điềm tĩnh điềm tĩnh [vi]
 • การออกเสียง : định định [vi]
 • การออกเสียง : đời sống chân chính đời sống chân chính [vi]
 • การออกเสียง : đồng cảm đồng cảm [vi]
 • การออกเสียง : Fudo-Myoo Fudo-Myoo [ja]
 • การออกเสียง : garudhamma garudhamma [pi]
 • การออกเสียง : gaudapada gaudapada [sa]
 • การออกเสียง : Gautam Buddha Gautam Buddha [hi]
 • การออกเสียง : giới hạnh giới hạnh [vi]
 • การออกเสียง : Gohyakurakan Gohyakurakan [ja]
 • การออกเสียง : hành động chân chính hành động chân chính [vi]
 • การออกเสียง : hiểu biết chân chính hiểu biết chân chính [vi]
 • บันทึกการออกเสียง : Hinayana Hinayana [en | sa] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : kalyanamitta kalyanamitta [bo]
 • การออกเสียง : karuma karuma [ja]
 • การออกเสียง : kiến thức kiến thức [vi]
 • การออกเสียง : Kinh Phật Kinh Phật [vi]
 • การออกเสียง : kṣaṇa kṣaṇa [sa]
 • การออกเสียง : ksetra ksetra [sa]
 • การออกเสียง : kṣānti kṣānti [sa]
 • การออกเสียง : lời nói chân chính lời nói chân chính [vi]
 • การออกเสียง : lối sống chân chính lối sống chân chính [vi]
 • การออกเสียง : luật nhân quả luật nhân quả [vi]
 • การออกเสียง : mahasattva mahasattva [sa]
 • การออกเสียง : Mahasi Sayadaw Mahasi Sayadaw [my]
 • การออกเสียง : Mara Mara [ca]
 • การออกเสียง : Michael Jerryson Michael Jerryson [en]
 • การออกเสียง : Miroku Miroku [ja]
 • บันทึกการออกเสียง : Mrgadava Mrgadava [sa] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Mrigadava Mrigadava [sa] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Murdhajaraja Murdhajaraja [sa] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Nagarjuna Nagarjuna [hi]
 • การออกเสียง : nhà sư nhà sư [vi]
 • การออกเสียง : nhân ái nhân ái [vi]
 • การออกเสียง : Nhân Từ Nhân Từ [vi]
 • บันทึกการออกเสียง : nirmanakaya nirmanakaya [hi] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : nirvana nirvana [en]
 • การออกเสียง : níu kéo níu kéo [vi]
 • การออกเสียง : nỗ lực chân chính nỗ lực chân chính [vi]
 • การออกเสียง : Ohbakusang Ohbakusang [ja]
 • การออกเสียง : pagoda pagoda [es]
 • การออกเสียง : pañca śīlāni pañca śīlāni [sa]
 • การออกเสียง : pañcaśīlāni pañcaśīlāni [sa]
 • การออกเสียง : Panta rhei Panta rhei [de]
 • การออกเสียง : paramita paramita [sa]
 • การออกเสียง : pháp pháp [vi]
 • การออกเสียง : Phật Phật [vi]
 • การออกเสียง : phật giáo phật giáo [vi]
 • การออกเสียง : Phật học Phật học [vi]
 • การออกเสียง : prajna prajna [sa]
 • บันทึกการออกเสียง : Saddharma Punkarika Saddharma Punkarika [sa] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : sakra sakra [cs]