หมวดหมู่:

buddhism

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbuddhism

 • การออกเสียง : 卢舍那佛 卢舍那佛 [zh]
 • การออกเสียง : kalyanamitta kalyanamitta [bo]
 • การออกเสียง : 龙藏 龙藏 [zh]
 • การออกเสียง : 普净佛 普净佛 [zh]
 • การออกเสียง : dhammacakkappavattana dhammacakkappavattana [pi]
 • การออกเสียง : ओंकार ओंकार [sa]
 • การออกเสียง : 清净 清净 [zh]
 • การออกเสียง : Phật học Phật học [vi]
 • การออกเสียง : buddhister buddhister [sv]
 • การออกเสียง : kṣaṇa kṣaṇa [sa]
 • การออกเสียง : 勤息 勤息 [zh]
 • การออกเสียง : 色卽是空 色卽是空 [ko]
 • การออกเสียง : 六通 六通 [ja]
 • การออกเสียง : 文殊师利 文殊师利 [zh]
 • การออกเสียง : 大慧力王佛 大慧力王佛 [zh]
 • การออกเสียง : 四众 四众 [zh]
 • การออกเสียง : 大通光佛 大通光佛 [zh]
 • การออกเสียง : 金剛峯寺 金剛峯寺 [ja]
 • การออกเสียง : kṣānti kṣānti [sa]
 • การออกเสียง : 真言律宗 真言律宗 [ja]
 • การออกเสียง : 普光功德山王如来 普光功德山王如来 [zh]
 • การออกเสียง : 近事女 近事女 [zh]
 • การออกเสียง : mahasattva mahasattva [sa]
 • การออกเสียง : 香云盖 香云盖 [zh]
 • การออกเสียง : anattā anattā [pi]
 • การออกเสียง : 大悟(たいご) 大悟(たいご) [ja]
 • การออกเสียง : 従容録 従容録 [ja]
 • การออกเสียง : 龙尊王佛 龙尊王佛 [zh]
 • การออกเสียง : 善游步功德佛 善游步功德佛 [zh]
 • การออกเสียง : 寂静 寂静 [zh]
 • การออกเสียง : bhikkhuni bhikkhuni [pi]
 • การออกเสียง : 梵网 梵网 [zh]
 • การออกเสียง : 阿那含 阿那含 [zh]
 • การออกเสียง : gaudapada gaudapada [sa]
 • การออกเสียง : 漸悟 [ぜんご] 漸悟 [ぜんご] [ja]
 • การออกเสียง : atmic atmic [en]
 • การออกเสียง : 無為自然 無為自然 [ja]
 • การออกเสียง : 如 [にょ] 如 [にょ] [ja]
 • การออกเสียง : 无障碍王如来 无障碍王如来 [zh]
 • การออกเสียง : 宝火佛 宝火佛 [zh]
 • การออกเสียง : 数珠 [じゅず] 数珠 [じゅず] [ja]
 • การออกเสียง : 忍辱 [にんにく] 忍辱 [にんにく] [ja]
 • การออกเสียง : 金山活佛 金山活佛 [zh]
 • การออกเสียง : ฐาน ฐาน [th]
 • การออกเสียง : 祖师 祖师 [zh]
 • การออกเสียง : karuma karuma [ja]
 • การออกเสียง : Bodhiññāṇa Bodhiññāṇa [pi]
 • การออกเสียง : pañca śīlāni pañca śīlāni [sa]
 • การออกเสียง : Anālayo Anālayo [pi]
 • การออกเสียง : anutpada anutpada [sa]
 • การออกเสียง : garudhamma garudhamma [pi]
 • การออกเสียง : 常光幢佛 常光幢佛 [zh]
 • การออกเสียง : 虚空宝华光佛 虚空宝华光佛 [zh]
 • การออกเสียง : caṅki caṅki [pi]
 • การออกเสียง : an lòng an lòng [vi]
 • การออกเสียง : 摩尼幢佛 摩尼幢佛 [zh]
 • การออกเสียง : duyên nghiệp duyên nghiệp [vi]
 • การออกเสียง : đồng cảm đồng cảm [vi]
 • การออกเสียง : 摂心 [しょうしん] 摂心 [しょうしん] [ja]
 • การออกเสียง : Budastachd Budastachd [gd]
 • การออกเสียง : Gohyakurakan Gohyakurakan [ja]
 • การออกเสียง : 唯識 [ゆいしき] 唯識 [ゆいしき] [ja]
 • การออกเสียง : 問い上げ(といあげ) 問い上げ(といあげ) [ja]
 • การออกเสียง : thông cảm thông cảm [vi]
 • การออกเสียง : tứ diệu đế tứ diệu đế [vi]
 • การออกเสียง : Ohbakusang Ohbakusang [ja]
 • การออกเสียง : బౌద్ధమతము బౌద్ధమతము [te]
 • การออกเสียง : thiền na thiền na [vi]
 • การออกเสียง : Kinh Phật Kinh Phật [vi]
 • การออกเสียง : bám víu bám víu [vi]
 • การออกเสียง : pañcaśīlāni pañcaśīlāni [sa]
 • การออกเสียง : 印契 [いんけい] 印契 [いんけい] [ja]
 • การออกเสียง : 禅那 [ぜんな] 禅那 [ぜんな] [ja]
 • การออกเสียง : 末那 [まな] 末那 [まな] [ja]
 • การออกเสียง : níu kéo níu kéo [vi]
 • การออกเสียง : chánh kiến chánh kiến [vi]
 • การออกเสียง : nỗ lực chân chính nỗ lực chân chính [vi]
 • การออกเสียง : điềm tĩnh điềm tĩnh [vi]
 • การออกเสียง : tâm định chân chính tâm định chân chính [vi]
 • การออกเสียง : chánh niệm chánh niệm [vi]
 • การออกเสียง : Dharmaschützer Dharmaschützer [de]
 • การออกเสียง : Nhân Từ Nhân Từ [vi]
 • การออกเสียง : hiểu biết chân chính hiểu biết chân chính [vi]
 • การออกเสียง : 印契 [いんげい] 印契 [いんげい] [ja]
 • การออกเสียง : Từ Bi Từ Bi [vi]
 • การออกเสียง : 遮那 [しゃな] 遮那 [しゃな] [ja]
 • การออกเสียง : 禅師 [ぜんし] 禅師 [ぜんし] [ja]
 • การออกเสียง : công đức công đức [vi]
 • การออกเสียง : giới hạnh giới hạnh [vi]
 • การออกเสียง : ý thức niệm chân chính ý thức niệm chân chính [vi]
 • การออกเสียง : พุทธศาสนา พุทธศาสนา [th]
 • การออกเสียง : Trülku Trülku [de]
 • การออกเสียง : tỳ kheo ni tỳ kheo ni [vi]
 • การออกเสียง : 善名称功德佛 善名称功德佛 [zh]
 • การออกเสียง : chánh định chánh định [vi]
 • การออกเสียง : bát chánh đạo bát chánh đạo [vi]
 • การออกเสียง : chánh tư duy chánh tư duy [vi]
 • การออกเสียง : luật nhân quả luật nhân quả [vi]
 • การออกเสียง : tĩnh lặng tĩnh lặng [vi]
 • การออกเสียง : xuất gia xuất gia [vi]