หมวดหมู่:

buddhism

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงbuddhism

 • การออกเสียง : буддовость буддовость [ru]
 • การออกเสียง : Dharmaschützer Dharmaschützer [de]
 • การออกเสียง : Trülku Trülku [de]
 • การออกเสียง : Chörten Chörten [de]
 • การออกเสียง : 問い上げ(といあげ) 問い上げ(といあげ) [ja]
 • การออกเสียง : nirvana nirvana [en]
 • การออกเสียง : bodhicitta bodhicitta [sa]
 • การออกเสียง : phật giáo phật giáo [vi]
 • การออกเสียง : Phật Phật [vi]
 • การออกเสียง : pháp pháp [vi]
 • การออกเสียง : Tăng Tăng [vi]
 • การออกเสียง : Kinh Phật Kinh Phật [vi]
 • การออกเสียง : Từ Bi Từ Bi [vi]
 • การออกเสียง : Nhân Từ Nhân Từ [vi]
 • การออกเสียง : nhân ái nhân ái [vi]
 • การออกเสียง : an lòng an lòng [vi]
 • การออกเสียง : giới hạnh giới hạnh [vi]
 • การออกเสียง : thiền na thiền na [vi]
 • การออกเสียง : tĩnh lặng tĩnh lặng [vi]
 • การออกเสียง : điềm tĩnh điềm tĩnh [vi]
 • การออกเสียง : thông cảm thông cảm [vi]
 • การออกเสียง : đồng cảm đồng cảm [vi]
 • การออกเสียง : định định [vi]
 • การออกเสียง : công đức công đức [vi]
 • การออกเสียง : Phật học Phật học [vi]
 • การออกเสียง : trí tuệ trí tuệ [vi]
 • การออกเสียง : kiến thức kiến thức [vi]
 • การออกเสียง : duyên nghiệp duyên nghiệp [vi]
 • การออกเสียง : luật nhân quả luật nhân quả [vi]
 • การออกเสียง : tỳ kheo tỳ kheo [vi]
 • การออกเสียง : tỳ kheo ni tỳ kheo ni [vi]
 • การออกเสียง : nhà sư nhà sư [vi]
 • การออกเสียง : xuất gia xuất gia [vi]
 • การออกเสียง : buông xả buông xả [vi]
 • การออกเสียง : bám víu bám víu [vi]
 • การออกเสียง : níu kéo níu kéo [vi]
 • การออกเสียง : tự hào tự hào [vi]
 • การออกเสียง : tự cao tự cao [vi]
 • การออกเสียง : bản ngã bản ngã [vi]
 • การออกเสียง : bốn chân lý cao thượng bốn chân lý cao thượng [vi]
 • การออกเสียง : tứ diệu đế tứ diệu đế [vi]
 • การออกเสียง : đạo tám phần cao thượng đạo tám phần cao thượng [vi]
 • การออกเสียง : bát chánh đạo bát chánh đạo [vi]
 • การออกเสียง : hiểu biết chân chính hiểu biết chân chính [vi]
 • การออกเสียง : chánh kiến chánh kiến [vi]
 • การออกเสียง : suy nghĩ chân chính suy nghĩ chân chính [vi]
 • การออกเสียง : chánh ý chánh ý [vi]
 • การออกเสียง : chánh tư duy chánh tư duy [vi]
 • การออกเสียง : lời nói chân chính lời nói chân chính [vi]
 • การออกเสียง : chánh khẩu chánh khẩu [vi]
 • การออกเสียง : chánh ngữ chánh ngữ [vi]
 • การออกเสียง : hành động chân chính hành động chân chính [vi]
 • การออกเสียง : chánh thân chánh thân [vi]
 • การออกเสียง : chánh nghiệp chánh nghiệp [vi]
 • การออกเสียง : lối sống chân chính lối sống chân chính [vi]
 • การออกเสียง : chánh mạng chánh mạng [vi]
 • การออกเสียง : đời sống chân chính đời sống chân chính [vi]
 • การออกเสียง : nỗ lực chân chính nỗ lực chân chính [vi]
 • การออกเสียง : chánh tinh tấn chánh tinh tấn [vi]
 • การออกเสียง : ý thức niệm chân chính ý thức niệm chân chính [vi]
 • การออกเสียง : chánh niệm chánh niệm [vi]
 • การออกเสียง : tâm định chân chính tâm định chân chính [vi]
 • การออกเสียง : chánh định chánh định [vi]
 • การออกเสียง : Budastachd Budastachd [gd]
 • บันทึกการออกเสียง : Hinayana Hinayana [en | sa] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : sansara sansara [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : bardo bardo [es]
 • การออกเสียง : buddhister buddhister [sv]
 • การออกเสียง : Buddhisten Buddhisten [de]
 • บันทึกการออกเสียง : Trāyastriṃśa Trāyastriṃśa [sa] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ཟླ་བ་གྲགས་པ་ ཟླ་བ་གྲགས་པ་ [bo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : विमलकीर्ति विमलकीर्ति [sa] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : sakra sakra [cs]
 • บันทึกการออกเสียง : Tusita Tusita [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Murdhajaraja Murdhajaraja [sa] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Тathtigatagarbha Тathtigatagarbha [sa] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Sarviistivada Sarviistivada [sa] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Vimalakirti Vimalakirti [sa] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : พรรษา พรรษา [th] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : บาป บาป [th] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : บวช บวช [th] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ชาติหน้า ชาติหน้า [th] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : 印順 印順 [zh]
 • การออกเสียง : yogacara yogacara [sa]
 • การออกเสียง : Bodhiññāṇa Bodhiññāṇa [pi]
 • การออกเสียง : Anālayo Anālayo [pi]
 • การออกเสียง : caṅki caṅki [pi]
 • การออกเสียง : anattā anattā [pi]
 • การออกเสียง : Theravāda Theravāda [pi]
 • การออกเสียง : Vesak Vesak [si]
 • การออกเสียง : pañca śīlāni pañca śīlāni [sa]
 • การออกเสียง : pañcaśīlāni pañcaśīlāni [sa]
 • การออกเสียง : พุทธศาสนา พุทธศาสนา [th]
 • การออกเสียง : Borobudur Borobudur [ind]
 • บันทึกการออกเสียง : Benares Benares [bh | hi] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Mrigadava Mrigadava [sa] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Mara Mara [ca]
 • การออกเสียง : Ohbakusang Ohbakusang [ja]
 • บันทึกการออกเสียง : Mrgadava Mrgadava [sa] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Gohyakurakan Gohyakurakan [ja]