คำ: wage

ใน:
wageการออกเสียงใน อังกฤษ [en]
weɪdʒ

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงwageในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

Phrases - Definition - Synonyms

สุ่มคำ: Twittersuredataliteraturesquirrel