พจนานุกรมการออกเสียงภาษาชวา

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาชวา

ภาษาชวา : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : Pon Pon
  • การออกเสียง : lembu lembu
  • การออกเสียง : ana ana
  • การออกเสียง : Rene Rene
  • การออกเสียง : jaya jaya
  • การออกเสียง : ayo ayo
  • การออกเสียง : kita kita
  • การออกเสียง : Semarang Semarang
  • การออกเสียง : Sekolah Sekolah
  • การออกเสียง : teka teka

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาชวาใช่ไหม