คำ: Umay

Umayการออกเสียงใน อีโลกาโน [ilo]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงUmayในอีโลกาโน

เสียงและภาษาบนแผนที่

Umayการออกเสียงใน ตุรกี [tr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงUmayในตุรกี

สุ่มคำ: agrigrigatagriririagdawatagkiddawagparang