หมวดหมู่:

prayer

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงprayer

 • การออกเสียง : prayer
  prayer [en]
 • การออกเสียง : nga
  nga [ilo]
 • การออกเสียง : kuma
  kuma [ilo]
 • การออกเสียง : Buíochas le Dia
  Buíochas le Dia [ga]
 • การออกเสียง : Iftar
  Iftar [tr]
 • การออกเสียง : Forties
  Forties [en]
 • การออกเสียง : langit
  langit [ilo]
 • การออกเสียง : amin
  amin [tr]
 • การออกเสียง : suscipe
  suscipe [la]
 • การออกเสียง : аминь
  аминь [ru]
 • การออกเสียง : Hosanna
  Hosanna [ht]
 • การออกเสียง : Tyne
  Tyne [en]
 • การออกเสียง : alleluia
  alleluia [en]
 • การออกเสียง : litany
  litany [en]
 • การออกเสียง : صلاة
  صلاة [ar]
 • การออกเสียง : pakawanennakami
  pakawanennakami [ilo]
 • การออกเสียง : Kaddish
  Kaddish [he]
 • การออกเสียง : FitzRoy
  FitzRoy [en]
 • การออกเสียง : Burial of the Dead
  Burial of the Dead [en]
 • การออกเสียง : Fastnet
  Fastnet [en]
 • การออกเสียง : Sadi
  Sadi [ilo]
 • การออกเสียง : Κύριε ελέησον
  Κύριε ελέησον [grc]
 • การออกเสียง : kasta
  kasta [sv]
 • การออกเสียง : Umay
  Umay [ilo]
 • การออกเสียง : Irish Sea
  Irish Sea [en]
 • การออกเสียง : abdest
  abdest [tr]
 • การออกเสียง : dogger
  dogger [nl]
 • การออกเสียง : hesychia
  hesychia [en]
 • การออกเสียง : nimac
  nimac [zza]
 • การออกเสียง : pagariam
  pagariam [ilo]
 • การออกเสียง : Amén
  Amén [es]
 • การออกเสียง : Southeast Iceland
  Southeast Iceland [en]
 • การออกเสียง : صلاة الصبح
  صلاة الصبح [ar]
 • การออกเสียง : Madaydayaw
  Madaydayaw [ilo]
 • การออกเสียง : Comhartha na Croise
  Comhartha na Croise [ga]
 • การออกเสียง : Aamen
  Aamen [fi]
 • การออกเสียง : bedesman
  bedesman [en]
 • การออกเสียง : Humber
  Humber [en]
 • การออกเสียง : ἡσυχαστικός
  ἡσυχαστικός [grc]
 • การออกเสียง : Wierzę w Boga
  Wierzę w Boga [pl]
 • การออกเสียง : Amami
  Amami [ilo]
 • การออกเสียง : bezsłowny
  bezsłowny [pl]
 • การออกเสียง : iyeg
  iyeg [ilo]
 • การออกเสียง : pagayatam
  pagayatam [ilo]
 • การออกเสียง : panamakawanmi
  panamakawanmi [ilo]
 • การออกเสียง : ditoy
  ditoy [ilo]
 • การออกเสียง : taraonmi
  taraonmi [ilo]
 • การออกเสียง : Faeroes
  Faeroes [en]
 • การออกเสียง : inaldaw
  inaldaw [ilo]
 • การออกเสียง : Teachtaireacht an Aingil
  Teachtaireacht an Aingil [ga]
 • การออกเสียง : bæn
  bæn [is]
 • การออกเสียง : Lundy
  Lundy [en]
 • การออกเสียง : Cré na nAspal
  Cré na nAspal [ga]
 • การออกเสียง : panalangin
  panalangin [tl]
 • การออกเสียง : dinakam
  dinakam [ilo]
 • การออกเสียง : Glór don Athair
  Glór don Athair [ga]
 • การออกเสียง : Naganmo
  Naganmo [ilo]
 • การออกเสียง : αμήν
  αμήν [el]
 • การออกเสียง : Biscay
  Biscay [en]
 • การออกเสียง : Ойча наш
  Ойча наш [be]
 • การออกเสียง : iti
  iti [ilo]
 • การออกเสียง : Ойча наш, што ў нябёсах
  Ойча наш, што ў нябёсах [be]
 • การออกเสียง : kadakam
  kadakam [ilo]
 • การออกเสียง : Amiin
  Amiin [wo]
 • การออกเสียง : addaka
  addaka [ilo]
 • การออกเสียง : Ubi sunt tenebrae
  Ubi sunt tenebrae [la]
 • การออกเสียง : dakes
  dakes [ilo]
 • การออกเสียง : Cogitatione
  Cogitatione [la]
 • การออกเสียง : צלאה
  צלאה [he]
 • การออกเสียง : Zdrowaś Maryjo
  Zdrowaś Maryjo [pl]
 • การออกเสียง : kalava
  kalava [sa]
 • การออกเสียง : Ojcze nasz
  Ojcze nasz [pl]
 • การออกเสียง : pannakasulisog
  pannakasulisog [ilo]
 • การออกเสียง : 祈(キ)
  祈(キ) [ja]
 • การออกเสียง : Ár nAthair
  Ár nAthair [ga]
 • การออกเสียง : Maaramid
  Maaramid [ilo]
 • การออกเสียง : ut-utangmi
  ut-utangmi [ilo]
 • การออกเสียง : Vaterunser
  Vaterunser [de]
 • การออกเสียง : isalakannakami
  isalakannakami [ilo]
 • การออกเสียง : Ойча
  Ойча [be]
 • การออกเสียง : modlitwa
  modlitwa [pl]
 • การออกเสียง : kadagiti
  kadagiti [ilo]
 • การออกเสียง : nakautang
  nakautang [ilo]
 • การออกเสียง : Itedmo
  Itedmo [ilo]
 • การออกเสียง : Hail Mary
  Hail Mary [en]
 • การออกเสียง : kadakami
  kadakami [ilo]
 • การออกเสียง : They read the collect for health and peace.
  They read the collect for health and peace. [en]
 • บันทึกการออกเสียง : Madaydayaw koma ti Naganmo. Madaydayaw koma ti Naganmo. [ilo] รอการออกเสียง