พจนานุกรมการออกเสียงอีโลกาโน

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในอีโลกาโน

อีโลกาโน : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : nga nga
  • การออกเสียง : met met
  • การออกเสียง : aman aman
  • การออกเสียง : buaya buaya
  • การออกเสียง : bao bao
  • การออกเสียง : adda adda
  • การออกเสียง : langit langit
  • การออกเสียง : ti ti
  • การออกเสียง : iti iti
  • การออกเสียง : Ita Ita

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในอีโลกาโนใช่ไหม