พจนานุกรมการออกเสียงอีโลกาโน

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในอีโลกาโน

อีโลกาโน : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : nga
  nga
 • การออกเสียง : adda
  adda
 • การออกเสียง : met
  met
 • การออกเสียง : bao
  bao
 • การออกเสียง : aman
  aman
 • การออกเสียง : buaya
  buaya
 • การออกเสียง : langit
  langit
 • การออกเสียง : ti
  ti
 • การออกเสียง : Ita
  Ita
 • การออกเสียง : iti
  iti

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในอีโลกาโนใช่ไหม