พจนานุกรมการออกเสียงภาษาอีโลกาโน

[Ilokano]

ติดตามการออกเสียงภาษาอีโลกาโน

 • จำนวนผู้พูด: 10.000.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 20
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 301
 • คำที่รอการออกเสียง: 760
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า pakawanennakami pakawanennakami
 • การออกเสียงคำว่า agdadamo agdadamo
 • การออกเสียงคำว่า pinakbet pinakbet
 • การออกเสียงคำว่า anansa anansa
 • การออกเสียงคำว่า Pilipinas Pilipinas
 • การออกเสียงคำว่า Vigan City Vigan City
 • การออกเสียงคำว่า ania/ana ania/ana
 • การออกเสียงคำว่า agbasa agbasa
 • การออกเสียงคำว่า angin angin
 • การออกเสียงคำว่า amianan amianan

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mangipatarus mangipatarus
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า makipatang makipatang
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า rehion rehion
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า para para
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า inpaay inpaay
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tawagan tawagan
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า petsa petsa
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า espesipiko espesipiko
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า addang addang
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า aramidenyo aramidenyo

ดูทั้งหมด