คำ: tuberculosis

ใน:
tuberculosisการออกเสียงใน อังกฤษ [en]
tju:ˌbɜːkjʊˈləʊsɪs

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงtuberculosisในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

Phrases - Definition - Synonyms
tuberculosisการออกเสียงใน สเปน [es]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงtuberculosisในสเปน

สุ่มคำ: pronunciationdancewalkcan'torange