หมวดหมู่:

disease

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdisease

 • การออกเสียงคำว่า Alzheimer's Alzheimer's [en]
 • การออกเสียงคำว่า Sjögren Sjögren [sv]
 • การออกเสียงคำว่า zona zona [es]
 • การออกเสียงคำว่า tetanus tetanus [en]
 • การออกเสียงคำว่า malaria malaria [en]
 • การออกเสียงคำว่า influenza influenza [en]
 • การออกเสียงคำว่า meningitis meningitis [en]
 • การออกเสียงคำว่า psoriasis psoriasis [en]
 • การออกเสียงคำว่า cholera cholera [en]
 • การออกเสียงคำว่า outbreak outbreak [en]
 • การออกเสียงคำว่า rheumatoid arthritis rheumatoid arthritis [en]
 • การออกเสียงคำว่า syphilis syphilis [en]
 • การออกเสียงคำว่า temporal lobe epilepsy temporal lobe epilepsy [en]
 • การออกเสียงคำว่า excrescence excrescence [en]
 • การออกเสียงคำว่า syphilitic syphilitic [en]
 • การออกเสียงคำว่า cancer cancer [en]
 • การออกเสียงคำว่า Parkinson's Parkinson's [en]
 • การออกเสียงคำว่า asma asma [es]
 • การออกเสียงคำว่า abdominal hernia abdominal hernia [en]
 • การออกเสียงคำว่า plasmodium plasmodium [en]
 • การออกเสียงคำว่า encephalopathy encephalopathy [en]
 • การออกเสียงคำว่า Neurofibromatosis Neurofibromatosis [es]
 • การออกเสียงคำว่า hernia hernia [en]
 • การออกเสียงคำว่า varicela varicela [es]
 • การออกเสียงคำว่า immune system immune system [en]
 • การออกเสียงคำว่า tuberculosis tuberculosis [en]
 • การออกเสียงคำว่า ergot ergot [en]
 • การออกเสียงคำว่า leper leper [en]
 • การออกเสียงคำว่า encephalopathies encephalopathies [en]
 • การออกเสียงคำว่า sinusitis sinusitis [en]
 • การออกเสียงคำว่า Heart Attack Heart Attack [en]
 • การออกเสียงคำว่า gastritis gastritis [es]
 • การออกเสียงคำว่า whooping cough whooping cough [en]
 • การออกเสียงคำว่า septic septic [en]
 • การออกเสียงคำว่า rak rak [sv]
 • การออกเสียงคำว่า sclerotic sclerotic [en]
 • การออกเสียงคำว่า zoonosis zoonosis [es]
 • การออกเสียงคำว่า atrial fibrillation atrial fibrillation [en]
 • การออกเสียงคำว่า pertussis pertussis [en]
 • การออกเสียงคำว่า pinta pinta [es]
 • การออกเสียงคำว่า recrudescence recrudescence [en]
 • การออกเสียงคำว่า malária malária [hu]
 • การออกเสียงคำว่า gripe gripe [es]
 • การออกเสียงคำว่า Henoch-Schönlein purpura Henoch-Schönlein purpura [en]
 • การออกเสียงคำว่า dermatofibrosarcoma dermatofibrosarcoma [it]
 • การออกเสียงคำว่า encephalitis encephalitis [en]
 • การออกเสียงคำว่า blight blight [en]
 • การออกเสียงคำว่า de Quervain de Quervain [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Sjögren-Syndrom Sjögren-Syndrom [de]
 • การออกเสียงคำว่า tsetse tsetse [en]
 • การออกเสียงคำว่า arteriosclerosis arteriosclerosis [en]
 • การออกเสียงคำว่า Entamoeba histolytica Entamoeba histolytica [en]
 • การออกเสียงคำว่า skorbut skorbut [de]
 • การออกเสียงคำว่า Kolitis Kolitis [de]
 • การออกเสียงคำว่า pharyngitis pharyngitis [en]
 • การออกเสียงคำว่า ventricular fibrillation ventricular fibrillation [en]
 • การออกเสียงคำว่า 十二指腸潰瘍 十二指腸潰瘍 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า autoimmune autoimmune [en]
 • การออกเสียงคำว่า epilepsi epilepsi [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Tétanos Tétanos [fr]
 • การออกเสียงคำว่า paludismo paludismo [es]
 • การออกเสียงคำว่า artritis artritis [es]
 • การออกเสียงคำว่า delirious delirious [en]
 • การออกเสียงคำว่า verruca verruca [pt]
 • การออกเสียงคำว่า poliomielitis poliomielitis [es]
 • การออกเสียงคำว่า Alzheimer's disease Alzheimer's disease [en]
 • การออกเสียงคำว่า рак лёгкого рак лёгкого [ru]
 • การออกเสียงคำว่า H1N1 H1N1 [en]
 • การออกเสียงคำว่า encefalit encefalit [pl]
 • การออกเสียงคำว่า dupuytren dupuytren [fr]
 • การออกเสียงคำว่า roodvonk roodvonk [nl]
 • การออกเสียงคำว่า sarampión sarampión [es]
 • การออกเสียงคำว่า mononukleóza mononukleóza [cs]
 • การออกเสียงคำว่า hypertriglyceridemia hypertriglyceridemia [en]
 • การออกเสียงคำว่า metatarsophalangeal metatarsophalangeal [en]
 • การออกเสียงคำว่า syncytial syncytial [en]
 • การออกเสียงคำว่า uremia uremia [en]
 • การออกเสียงคำว่า afta afta [it]
 • การออกเสียงคำว่า Polycystic ovary syndrome Polycystic ovary syndrome [en]
 • การออกเสียงคำว่า prodromic prodromic [en]
 • การออกเสียงคำว่า colitis colitis [en]
 • การออกเสียงคำว่า meningitides meningitides [en]
 • การออกเสียงคำว่า croup croup [en]
 • การออกเสียงคำว่า coeliac coeliac [en]
 • การออกเสียงคำว่า supraventricular tachycardia supraventricular tachycardia [en]
 • การออกเสียงคำว่า Mononucleosis Mononucleosis [es]
 • การออกเสียงคำว่า pneumoconiosis pneumoconiosis [en]
 • การออกเสียงคำว่า Edwards-Syndrom Edwards-Syndrom [de]
 • การออกเสียงคำว่า delirium delirium [la]
 • การออกเสียงคำว่า leishmaniose leishmaniose [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Hirschsprung Hirschsprung [en]
 • การออกเสียงคำว่า šlag šlag [sr]
 • การออกเสียงคำว่า hippocampal sclerosis hippocampal sclerosis [en]
 • การออกเสียงคำว่า jalkasieni jalkasieni [fi]
 • การออกเสียงคำว่า lue lue [da]
 • การออกเสียงคำว่า epizootic epizootic [en]
 • การออกเสียงคำว่า Kartagener-Syndrom Kartagener-Syndrom [de]
 • การออกเสียงคำว่า جذام جذام [ar]
 • การออกเสียงคำว่า difteria difteria [es]
 • การออกเสียงคำว่า psorijaza psorijaza [hr]