หมวดหมู่:

disease

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdisease

 • การออกเสียง : Sjögren Sjögren [sv]
 • การออกเสียง : Alzheimer's Alzheimer's [en]
 • การออกเสียง : tetanus tetanus [en]
 • การออกเสียง : zona zona [es]
 • การออกเสียง : de Quervain de Quervain [fr]
 • การออกเสียง : influenza influenza [en]
 • การออกเสียง : malaria malaria [en]
 • การออกเสียง : psoriasis psoriasis [en]
 • การออกเสียง : cancer cancer [en]
 • การออกเสียง : cholera cholera [en]
 • การออกเสียง : Henoch-Schönlein purpura Henoch-Schönlein purpura [en]
 • การออกเสียง : meningitis meningitis [en]
 • การออกเสียง : dupuytren dupuytren [fr]
 • การออกเสียง : outbreak outbreak [en]
 • การออกเสียง : rheumatoid arthritis rheumatoid arthritis [en]
 • การออกเสียง : tuberculosis tuberculosis [en]
 • การออกเสียง : syphilis syphilis [en]
 • การออกเสียง : encephalopathy encephalopathy [en]
 • การออกเสียง : hernia hernia [en]
 • การออกเสียง : immune system immune system [en]
 • การออกเสียง : asma asma [es]
 • การออกเสียง : temporal lobe epilepsy temporal lobe epilepsy [en]
 • การออกเสียง : Heart Attack Heart Attack [en]
 • การออกเสียง : syphilitic syphilitic [en]
 • การออกเสียง : Parkinson's Parkinson's [en]
 • การออกเสียง : abdominal hernia abdominal hernia [en]
 • การออกเสียง : plasmodium plasmodium [en]
 • การออกเสียง : Neurofibromatosis Neurofibromatosis [es]
 • การออกเสียง : Behçet Behçet [tr]
 • การออกเสียง : sinusitis sinusitis [en]
 • การออกเสียง : varicela varicela [es]
 • การออกเสียง : ergot ergot [en]
 • การออกเสียง : syncytial syncytial [en]
 • การออกเสียง : excrescence excrescence [en]
 • การออกเสียง : Entamoeba histolytica Entamoeba histolytica [en]
 • การออกเสียง : Sjögren-Syndrom Sjögren-Syndrom [de]
 • การออกเสียง : whooping cough whooping cough [en]
 • การออกเสียง : blight blight [en]
 • การออกเสียง : pertussis pertussis [en]
 • การออกเสียง : leper leper [en]
 • การออกเสียง : Alzheimer's disease Alzheimer's disease [en]
 • การออกเสียง : gastritis gastritis [es]
 • การออกเสียง : encephalopathies encephalopathies [en]
 • การออกเสียง : encephalitis encephalitis [en]
 • การออกเสียง : Hirschsprung Hirschsprung [en]
 • การออกเสียง : rak rak [sv]
 • การออกเสียง : skorbut skorbut [de]
 • การออกเสียง : sclerotic sclerotic [en]
 • การออกเสียง : septic septic [en]
 • การออกเสียง : zoonosis zoonosis [es]
 • การออกเสียง : gripe gripe [es]
 • การออกเสียง : pinta pinta [es]
 • การออกเสียง : recrudescence recrudescence [en]
 • การออกเสียง : arteriosclerosis arteriosclerosis [en]
 • การออกเสียง : autoimmune autoimmune [en]
 • การออกเสียง : supraventricular tachycardia supraventricular tachycardia [en]
 • การออกเสียง : malária malária [hu]
 • การออกเสียง : ventricular fibrillation ventricular fibrillation [en]
 • การออกเสียง : tsetse tsetse [en]
 • การออกเสียง : dermatofibrosarcoma dermatofibrosarcoma [it]
 • การออกเสียง : pharyngitis pharyngitis [en]
 • การออกเสียง : leprosy leprosy [en]
 • การออกเสียง : chikungunya chikungunya [fr]
 • การออกเสียง : delirious delirious [en]
 • การออกเสียง : Kartagener-Syndrom Kartagener-Syndrom [de]
 • การออกเสียง : Tétanos Tétanos [fr]
 • การออกเสียง : Kolitis Kolitis [de]
 • การออกเสียง : žulj žulj [hr]
 • การออกเสียง : sepsis sepsis [en]
 • การออกเสียง : delirium delirium [nl]
 • การออกเสียง : verruca verruca [en]
 • การออกเสียง : H1N1 H1N1 [en]
 • การออกเสียง : 十二指腸潰瘍 十二指腸潰瘍 [ja]
 • การออกเสียง : artritis artritis [es]
 • การออกเสียง : epilepsi epilepsi [sv]
 • การออกเสียง : paludismo paludismo [es]
 • การออกเสียง : pneumoconiosis pneumoconiosis [en]
 • การออกเสียง : poliomielitis poliomielitis [es]
 • การออกเสียง : sarampión sarampión [es]
 • การออกเสียง : hypertriglyceridemia hypertriglyceridemia [en]
 • การออกเสียง : colitis colitis [en]
 • การออกเสียง : рак лёгкого рак лёгкого [ru]
 • การออกเสียง : Pätau-Syndrom Pätau-Syndrom [de]
 • การออกเสียง : metatarsophalangeal metatarsophalangeal [en]
 • การออกเสียง : coeliac coeliac [en]
 • การออกเสียง : Prader-Willi syndrome Prader-Willi syndrome [en]
 • การออกเสียง : Polycystic ovary syndrome Polycystic ovary syndrome [en]
 • การออกเสียง : encefalit encefalit [pl]
 • การออกเสียง : leishmaniose leishmaniose [fr]
 • การออกเสียง : roodvonk roodvonk [nl]
 • การออกเสียง : uremia uremia [en]
 • การออกเสียง : mononukleóza mononukleóza [cs]
 • การออกเสียง : croup croup [en]
 • การออกเสียง : glomerulonephritis glomerulonephritis [de]
 • การออกเสียง : afta afta [hu]
 • การออกเสียง : جذام جذام [ar]
 • การออกเสียง : lue lue [da]
 • การออกเสียง : prodromic prodromic [en]
 • การออกเสียง : meningitides meningitides [en]
 • การออกเสียง : von Willebrand von Willebrand [fi]