หมวดหมู่:

disease

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdisease

 • การออกเสียง : Sjögren
  Sjögren [sv]
 • การออกเสียง : Alzheimer's
  Alzheimer's [en]
 • การออกเสียง : de Quervain
  de Quervain [fr]
 • การออกเสียง : tetanus
  tetanus [en]
 • การออกเสียง : zona
  zona [es]
 • การออกเสียง : influenza
  influenza [en]
 • การออกเสียง : cancer
  cancer [en]
 • การออกเสียง : psoriasis
  psoriasis [en]
 • การออกเสียง : malaria
  malaria [en]
 • การออกเสียง : dupuytren
  dupuytren [fr]
 • การออกเสียง : cholera
  cholera [en]
 • การออกเสียง : Henoch-Schönlein purpura
  Henoch-Schönlein purpura [en]
 • การออกเสียง : meningitis
  meningitis [en]
 • การออกเสียง : tuberculosis
  tuberculosis [en]
 • การออกเสียง : outbreak
  outbreak [en]
 • การออกเสียง : rheumatoid arthritis
  rheumatoid arthritis [en]
 • การออกเสียง : syncytial
  syncytial [en]
 • การออกเสียง : syphilis
  syphilis [en]
 • การออกเสียง : immune system
  immune system [en]
 • การออกเสียง : encephalopathy
  encephalopathy [en]
 • การออกเสียง : Heart Attack
  Heart Attack [en]
 • การออกเสียง : hernia
  hernia [en]
 • การออกเสียง : Behçet
  Behçet [tr]
 • การออกเสียง : asma
  asma [es]
 • การออกเสียง : temporal lobe epilepsy
  temporal lobe epilepsy [en]
 • การออกเสียง : syphilitic
  syphilitic [en]
 • การออกเสียง : Parkinson's
  Parkinson's [en]
 • การออกเสียง : abdominal hernia
  abdominal hernia [en]
 • การออกเสียง : plasmodium
  plasmodium [en]
 • การออกเสียง : sinusitis
  sinusitis [en]
 • การออกเสียง : Entamoeba histolytica
  Entamoeba histolytica [en]
 • การออกเสียง : Neurofibromatosis
  Neurofibromatosis [es]
 • การออกเสียง : Sjögren-Syndrom
  Sjögren-Syndrom [de]
 • การออกเสียง : ergot
  ergot [en]
 • การออกเสียง : varicela
  varicela [es]
 • การออกเสียง : excrescence
  excrescence [en]
 • การออกเสียง : Alzheimer's disease
  Alzheimer's disease [en]
 • การออกเสียง : whooping cough
  whooping cough [en]
 • การออกเสียง : pertussis
  pertussis [en]
 • การออกเสียง : Hirschsprung
  Hirschsprung [en]
 • การออกเสียง : blight
  blight [en]
 • การออกเสียง : encephalitis
  encephalitis [en]
 • การออกเสียง : leper
  leper [en]
 • การออกเสียง : gastritis
  gastritis [es]
 • การออกเสียง : encephalopathies
  encephalopathies [en]
 • การออกเสียง : rak
  rak [sv]
 • การออกเสียง : skorbut
  skorbut [de]
 • การออกเสียง : sclerotic
  sclerotic [en]
 • การออกเสียง : septic
  septic [en]
 • การออกเสียง : gripe
  gripe [es]
 • การออกเสียง : zoonosis
  zoonosis [es]
 • การออกเสียง : supraventricular tachycardia
  supraventricular tachycardia [en]
 • การออกเสียง : recrudescence
  recrudescence [en]
 • การออกเสียง : arteriosclerosis
  arteriosclerosis [en]
 • การออกเสียง : pinta
  pinta [es]
 • การออกเสียง : autoimmune
  autoimmune [en]
 • การออกเสียง : ventricular fibrillation
  ventricular fibrillation [en]
 • การออกเสียง : chikungunya
  chikungunya [fr]
 • การออกเสียง : malária
  malária [hu]
 • การออกเสียง : Kartagener-Syndrom
  Kartagener-Syndrom [de]
 • การออกเสียง : tsetse
  tsetse [en]
 • การออกเสียง : pharyngitis
  pharyngitis [en]
 • การออกเสียง : leprosy
  leprosy [en]
 • การออกเสียง : delirious
  delirious [en]
 • การออกเสียง : dermatofibrosarcoma
  dermatofibrosarcoma [it]
 • การออกเสียง : delirium
  delirium [nl]
 • การออกเสียง : sepsis
  sepsis [en]
 • การออกเสียง : Tétanos
  Tétanos [fr]
 • การออกเสียง : pneumoconiosis
  pneumoconiosis [en]
 • การออกเสียง : žulj
  žulj [hr]
 • การออกเสียง : verruca
  verruca [en]
 • การออกเสียง : Kolitis
  Kolitis [de]
 • การออกเสียง : H1N1
  H1N1 [en]
 • การออกเสียง : 十二指腸潰瘍
  十二指腸潰瘍 [ja]
 • การออกเสียง : artritis
  artritis [es]
 • การออกเสียง : Prader-Willi syndrome
  Prader-Willi syndrome [en]
 • การออกเสียง : von Willebrand
  von Willebrand [fi]
 • การออกเสียง : جذام
  جذام [ar]
 • การออกเสียง : epilepsi
  epilepsi [sv]
 • การออกเสียง : Pätau-Syndrom
  Pätau-Syndrom [de]
 • การออกเสียง : colitis
  colitis [en]
 • การออกเสียง : glomerulonephritis
  glomerulonephritis [de]
 • การออกเสียง : paludismo
  paludismo [es]
 • การออกเสียง : hypertriglyceridemia
  hypertriglyceridemia [en]
 • การออกเสียง : Krabbe
  Krabbe [de]
 • การออกเสียง : poliomielitis
  poliomielitis [es]
 • การออกเสียง : coeliac
  coeliac [en]
 • การออกเสียง : sarampión
  sarampión [es]
 • การออกเสียง : Polycystic ovary syndrome
  Polycystic ovary syndrome [en]
 • การออกเสียง : Gaucher disease
  Gaucher disease [en]
 • การออกเสียง : leishmaniose
  leishmaniose [fr]
 • การออกเสียง : metatarsophalangeal
  metatarsophalangeal [en]
 • การออกเสียง : рак лёгкого
  рак лёгкого [ru]
 • การออกเสียง : lue
  lue [da]
 • การออกเสียง : croup
  croup [en]
 • การออกเสียง : encefalit
  encefalit [pl]
 • การออกเสียง : Acanthosis Nigricans
  Acanthosis Nigricans [en]
 • การออกเสียง : uremia
  uremia [en]
 • การออกเสียง : pneumocystis carinii
  pneumocystis carinii [en]
 • การออกเสียง : roodvonk
  roodvonk [nl]