คำ: parya

สุ่มคำ: agngayangaypakawanennakamianansabaraniwIlokano