หมวดหมู่:

Iloco song

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงIloco song

 • การออกเสียงคำว่า Dios Dios [es]
 • การออกเสียงคำว่า Aya Aya [es]
 • การออกเสียงคำว่า maestra maestra [es]
 • การออกเสียงคำว่า Ken Ken [en]
 • การออกเสียงคำว่า sika sika [fi]
 • การออกเสียงคำว่า manen manen [nl]
 • การออกเสียงคำว่า Maysa Maysa [ilo]
 • การออกเสียงคำว่า Ammon Ammon [he]
 • การออกเสียงคำว่า diak diak [pl]
 • การออกเสียงคำว่า balo balo [pt]
 • การออกเสียงคำว่า akad akad [cs]
 • การออกเสียงคำว่า lilo lilo [en]
 • การออกเสียงคำว่า kanto kanto [fi]
 • การออกเสียงคำว่า sadino sadino [pt]
 • การออกเสียงคำว่า nagan nagan [pl]
 • การออกเสียงคำว่า anansa anansa [ilo]
 • การออกเสียงคำว่า saka saka [cs]
 • การออกเสียงคำว่า Pamulinawen Pamulinawen [ilo]
 • การออกเสียงคำว่า imdengam imdengam [ilo]
 • การออกเสียงคำว่า bentana bentana [ceb]
 • การออกเสียงคำว่า Lelong Lelong [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Sabong Sabong [tl]
 • การออกเสียงคำว่า anay anay [tl]
 • การออกเสียงคำว่า Siak Siak [pag]
 • การออกเสียงคำว่า sabsabong sabsabong [ilo]
 • การออกเสียงคำว่า kasam-itan kasam-itan [ilo]
 • การออกเสียงคำว่า langa langa [eu]
 • การออกเสียงคำว่า saluyot saluyot [ilo]
 • การออกเสียงคำว่า naudi naudi [et]
 • การออกเสียงคำว่า Pusok Pusok [ilo]
 • การออกเสียงคำว่า tuktok tuktok [tl]
 • การออกเสียงคำว่า Kadi Kadi [de]
 • การออกเสียงคำว่า Dika Dika [eo]
 • การออกเสียงคำว่า umas-asug umas-asug [ilo]
 • การออกเสียงคำว่า kutsilyo kutsilyo [tl]
 • การออกเสียงคำว่า mabang-aran mabang-aran [ilo]
 • การออกเสียงคำว่า bagi bagi [ind]
 • การออกเสียงคำว่า kamatis kamatis [tl]
 • การออกเสียงคำว่า bagana bagana [pt]
 • การออกเสียงคำว่า marfil marfil [es]
 • การออกเสียงคำว่า tabako tabako [eo]
 • การออกเสียงคำว่า sentimiento sentimiento [es]
 • การออกเสียงคำว่า aklunem aklunem [ilo]
 • การออกเสียงคำว่า sadiam sadiam [ilo]
 • การออกเสียงคำว่า malagipka malagipka [ilo]
 • การออกเสียงคำว่า Manang Manang [ilo]
 • การออกเสียงคำว่า Annay Annay [fr]
 • การออกเสียงคำว่า sadin sadin [fi]
 • การออกเสียงคำว่า Panunotem Panunotem [ilo]
 • การออกเสียงคำว่า Agrayo Agrayo [ilo]
 • การออกเสียงคำว่า di-agsarday di-agsarday [ilo]
 • การออกเสียงคำว่า pagintultulngan pagintultulngan [ilo]
 • การออกเสียงคำว่า lamok lamok [tl]
 • การออกเสียงคำว่า sumina sumina [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Aw-awagak Aw-awagak [ilo]
 • การออกเสียงคำว่า Kayo Kayo [tl]
 • การออกเสียงคำว่า agayat agayat [ilo]
 • การออกเสียงคำว่า bantay bantay [tl]
 • การออกเสียงคำว่า tulod tulod [ceb]
 • การออกเสียงคำว่า nasayaat nasayaat [ilo]
 • การออกเสียงคำว่า ayan ayan [tr]
 • การออกเสียงคำว่า buok buok [ceb]
 • การออกเสียงคำว่า Napan Napan [es]
 • การออกเสียงคำว่า naslag naslag [nl]
 • การออกเสียงคำว่า Kupit Kupit [cs]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า abriem abriem [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า agbasbasa agbasbasa [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า agrukbabda agrukbabda [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า aminen aminen [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า atipaen atipaen [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bullalayaw bullalayaw [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Dayawmo Dayawmo [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dungngo dungngo [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gagayyem gagayyem [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ikalumbabam ikalumbabam [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า immisem immisem [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า intay intay [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kabalio kabalio [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kalipatan kalipatan [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Kapatadam Kapatadam [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า lansones lansones [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า liwliwak liwliwak [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Magustuan Magustuan [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า makapidot makapidot [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า masursuro masursuro [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า naalumamay naalumamay [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า naganko naganko [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nagukrad nagukrad [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nanglipaten nanglipaten [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า naraniag naraniag [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Nateng Nateng [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ngem Ngem [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pagraeman pagraeman [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า paniok paniok [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pingping pingping [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า sabali sabali [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า saydiay saydiay [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า silawan silawan [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Singpetmo Singpetmo [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า sungo sungo [ilo] รอการออกเสียง