หมวดหมู่:

Paria

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงParia

 • การออกเสียงคำว่า sika sika [fi]
 • การออกเสียงคำว่า manen manen [nl]
 • การออกเสียงคำว่า Siak Siak [pag]
 • การออกเสียงคำว่า kamatis kamatis [tl]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bigbigat bigbigat [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kadakay kadakay [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dagiti dagiti [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kadakuada kadakuada [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mangmangted mangmangted [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า simmungbat simmungbat [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dinengdeng dinengdeng [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kaimasan kaimasan [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nangnangruna nangnangruna [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tarong tarong [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Addada Addada [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gagayyem gagayyem [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า napalangguadka napalangguadka [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tattao tattao [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า aduda aduda [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า i ngarud i ngarud [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kunan kunan [qu | ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nga'gsasarita nga'gsasarita [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ubbing ubbing [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า agbasbasa agbasbasa [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า idiay idiay [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mailaok mailaok [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า parya parya [tr | ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า agparbeng agparbeng [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า immisem immisem [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า maladaga maladaga [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า salun-atda salun-atda [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Agtatamdagkam Agtatamdagkam [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Inkay Inkay [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า maluto maluto [ilo] รอการออกเสียง