หมวดหมู่:

Kamatis

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงKamatis

 • การออกเสียง : sika sika [fi]
 • การออกเสียง : manen manen [nl]
 • การออกเสียง : Siak Siak [pag]
 • การออกเสียง : kamatis kamatis [tl]
 • การออกเสียง : parya parya [tr]
 • การออกเสียง : idiay idiay [es]
 • บันทึกการออกเสียง : nga'gsasarita nga'gsasarita [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : maladaga maladaga [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : maluto maluto [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : mangmangted mangmangted [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : nangnangruna nangnangruna [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : napalangguadka napalangguadka [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : kunan kunan [qu | ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : salun-atda salun-atda [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : simmungbat simmungbat [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : tarong tarong [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : tattao tattao [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ubbing ubbing [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : mailaok mailaok [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Addada Addada [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : kaimasan kaimasan [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : kadakuada kadakuada [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : kadakay kadakay [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Inkay Inkay [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : immisem immisem [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : i ngarud i ngarud [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : gagayyem gagayyem [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : dinengdeng dinengdeng [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : dagiti dagiti [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : bigbigat bigbigat [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Agtatamdagkam Agtatamdagkam [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : agparbeng agparbeng [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : agbasbasa agbasbasa [ilo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : aduda aduda [ilo] รอการออกเสียง