คำ: Badoc

Badocการออกเสียงใน อีโลกาโน [ilo]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงBadocในอีโลกาโน

เสียงและภาษาบนแผนที่

Badocการออกเสียงใน คาตาลัน [ca]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงBadocในคาตาลัน

สุ่มคำ: agrigrigatagriririagdawatagkiddawagparang