• การออกเสียงคำว่า Sarrat Sarrat [ilo]
  • การออกเสียงคำว่า Batac Batac [ilo]
  • การออกเสียงคำว่า San Nicolas San Nicolas [ilo]
  • การออกเสียงคำว่า Paoay Paoay [ilo]
  • การออกเสียงคำว่า Currimao Currimao [ilo]
  • การออกเสียงคำว่า Badoc Badoc [ilo]
  • การออกเสียงคำว่า Dingras Dingras [ilo]
  • การออกเสียงคำว่า Pagudpud Pagudpud [ilo]
  • การออกเสียงคำว่า Laoag City Laoag City [ilo]
  • การออกเสียงคำว่า Pinili Pinili [ilo]
  • การออกเสียงคำว่า Darat Darat [ilo]