คำ: Aloja

ใน:
Alojaการออกเสียงใน โปรตุเกส [pt]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงAlojaในโปรตุเกส

เสียงและภาษาบนแผนที่

Alojaการออกเสียงใน สเปน [es]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงAlojaในสเปน

Alojaอยู่ระหว่างการพิจารณาที่การออกเสียงใน:

สุ่มคำ: Françacachorrochocolateidiotaputa que pariu