คำ: Allianz

ใน:
Allianzการออกเสียงใน อังกฤษ [en]
ˈæliənz

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงAllianzในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Sconehavelaughbeenthrough