คำ: Allianz

ใน:
Allianzการออกเสียงใน อังกฤษ [en]
ˈæliənz

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงAllianzในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

Allianzการออกเสียงใน เยอรมัน [de]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงAllianzในเยอรมัน

Allianzการออกเสียงใน โปรตุเกส [pt]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงAllianzในโปรตุเกส

สุ่มคำ: thoughtmountaincaughtdecadencecat