หมวดหมู่:

verb present tense

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb present tense

 • การออกเสียง : does does [en]
 • การออกเสียง : you're you're [en]
 • การออกเสียง : see see [en]
 • การออกเสียง : play play [en]
 • การออกเสียง : drink drink [en]
 • การออกเสียง : advantages advantages [en]
 • การออกเสียง : ought ought [en]
 • การออกเสียง : claw claw [en]
 • การออกเสียง : changes changes [en]
 • การออกเสียง : breathing breathing [en]
 • การออกเสียง : following following [en]
 • การออกเสียง : books books [en]
 • การออกเสียง : marketing marketing [en]
 • การออกเสียง : fly fly [en]
 • การออกเสียง : rocks rocks [en]
 • การออกเสียง : studying studying [en]
 • การออกเสียง : Training Training [en]
 • การออกเสียง : annoying annoying [en]
 • การออกเสียง : jogging jogging [en]
 • การออกเสียง : cycling cycling [en]
 • การออกเสียง : talking talking [en]
 • การออกเสียง : resulting resulting [en]
 • การออกเสียง : prevent prevent [en]
 • การออกเสียง : beaches beaches [en]
 • การออกเสียง : 가요 가요 [ko]
 • การออกเสียง : struggle struggle [en]
 • การออกเสียง : fascinating fascinating [en]
 • การออกเสียง : squirrels squirrels [en]
 • การออกเสียง : spill spill [en]
 • การออกเสียง : kidding kidding [en]
 • การออกเสียง : sentences sentences [en]
 • การออกเสียง : climbing climbing [en]
 • การออกเสียง : having having [en]
 • การออกเสียง : harass harass [en]
 • การออกเสียง : eats eats [en]
 • การออกเสียง : screening screening [en]
 • การออกเสียง : disturbing disturbing [en]
 • การออกเสียง : embarrassing embarrassing [en]
 • การออกเสียง : sleeping sleeping [en]
 • การออกเสียง : lurking lurking [en]
 • การออกเสียง : watches watches [en]
 • การออกเสียง : abiding abiding [en]
 • การออกเสียง : vagabonding vagabonding [en]
 • การออกเสียง : multitasking multitasking [en]
 • การออกเสียง : disadvantages disadvantages [en]
 • การออกเสียง : coming coming [en]
 • การออกเสียง : ringing ringing [en]
 • การออกเสียง : lies lies [en]
 • การออกเสียง : prejudices prejudices [en]
 • การออกเสียง : drinks drinks [en]
 • การออกเสียง : poised poised [en]
 • การออกเสียง : saying saying [en]
 • การออกเสียง : presents presents [en]
 • การออกเสียง : ascending ascending [en]
 • การออกเสียง : coming out coming out [fr]
 • การออกเสียง : claws claws [en]
 • การออกเสียง : buys buys [en]
 • การออกเสียง : convincing convincing [en]
 • การออกเสียง : deserts deserts [en]
 • การออกเสียง : printing printing [en]
 • การออกเสียง : scoring scoring [en]
 • การออกเสียง : flabbergasting flabbergasting [en]
 • การออกเสียง : shocking shocking [en]
 • การออกเสียง : heating heating [en]
 • การออกเสียง : dismissing dismissing [en]
 • การออกเสียง : bruises bruises [en]
 • การออกเสียง : knitting knitting [en]
 • การออกเสียง : discombobulating discombobulating [en]
 • การออกเสียง : tongs tongs [en]
 • การออกเสียง : adds adds [en]
 • การออกเสียง : counting counting [en]
 • การออกเสียง : gossiping gossiping [en]
 • การออกเสียง : races races [en]
 • การออกเสียง : standing standing [en]
 • การออกเสียง : meddling meddling [en]
 • การออกเสียง : alluring alluring [en]
 • การออกเสียง : Surges Surges [en]
 • การออกเสียง : snorkeling snorkeling [en]
 • การออกเสียง : lead (verb) lead (verb) [en]
 • การออกเสียง : excruciating excruciating [en]
 • การออกเสียง : ensuring ensuring [en]
 • การออกเสียง : peers peers [en]
 • การออกเสียง : evade evade [en]
 • การออกเสียง : peeps peeps [en]
 • การออกเสียง : loads loads [en]
 • การออกเสียง : shoulders shoulders [en]
 • การออกเสียง : falls falls [en]
 • การออกเสียง : chafing chafing [en]
 • การออกเสียง : farming farming [en]
 • การออกเสียง : stocking stocking [en]
 • การออกเสียง : thunders thunders [en]
 • การออกเสียง : produces produces [en]
 • การออกเสียง : swims swims [en]
 • การออกเสียง : turns turns [en]
 • การออกเสียง : interviewing interviewing [en]
 • การออกเสียง : anti-aliasing anti-aliasing [en]
 • การออกเสียง : focuses focuses [en]
 • การออกเสียง : mediating mediating [en]
 • การออกเสียง : jesting jesting [en]
 • การออกเสียง : bellows bellows [en]