หมวดหมู่:

verb present tense

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb present tense

 • การออกเสียงคำว่า go go [en]
 • การออกเสียงคำว่า does does [en]
 • การออกเสียงคำว่า see see [en]
 • การออกเสียงคำว่า you're you're [en]
 • การออกเสียงคำว่า play play [en]
 • การออกเสียงคำว่า drink drink [en]
 • การออกเสียงคำว่า claw claw [en]
 • การออกเสียงคำว่า rocks rocks [en]
 • การออกเสียงคำว่า breathing breathing [en]
 • การออกเสียงคำว่า changes changes [en]
 • การออกเสียงคำว่า following following [en]
 • การออกเสียงคำว่า resulting resulting [en]
 • การออกเสียงคำว่า books books [en]
 • การออกเสียงคำว่า marketing marketing [en]
 • การออกเสียงคำว่า ought ought [en]
 • การออกเสียงคำว่า 가요 가요 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า advantages advantages [en]
 • การออกเสียงคำว่า Training Training [en]
 • การออกเสียงคำว่า beaches beaches [en]
 • การออกเสียงคำว่า annoying annoying [en]
 • การออกเสียงคำว่า lamb lamb [en]
 • การออกเสียงคำว่า screening screening [en]
 • การออกเสียงคำว่า spill spill [en]
 • การออกเสียงคำว่า vagabonding vagabonding [en]
 • การออกเสียงคำว่า lurking lurking [en]
 • การออกเสียงคำว่า eats eats [en]
 • การออกเสียงคำว่า abiding abiding [en]
 • การออกเสียงคำว่า jogging jogging [en]
 • การออกเสียงคำว่า squirrels squirrels [en]
 • การออกเสียงคำว่า harass harass [en]
 • การออกเสียงคำว่า sleeping sleeping [en]
 • การออกเสียงคำว่า multitasking multitasking [en]
 • การออกเสียงคำว่า fly fly [en]
 • การออกเสียงคำว่า prevent prevent [en]
 • การออกเสียงคำว่า kidding kidding [en]
 • การออกเสียงคำว่า poised poised [en]
 • การออกเสียงคำว่า flabbergasting flabbergasting [en]
 • การออกเสียงคำว่า scoring scoring [en]
 • การออกเสียงคำว่า dismissing dismissing [en]
 • การออกเสียงคำว่า deserts deserts [en]
 • การออกเสียงคำว่า shocking shocking [en]
 • การออกเสียงคำว่า discombobulating discombobulating [en]
 • การออกเสียงคำว่า struggle struggle [en]
 • การออกเสียงคำว่า buys buys [en]
 • การออกเสียงคำว่า printing printing [en]
 • การออกเสียงคำว่า embarrassing embarrassing [en]
 • การออกเสียงคำว่า Surges Surges [en]
 • การออกเสียงคำว่า gossiping gossiping [en]
 • การออกเสียงคำว่า talking talking [en]
 • การออกเสียงคำว่า having having [en]
 • การออกเสียงคำว่า meddling meddling [en]
 • การออกเสียงคำว่า drinks drinks [en]
 • การออกเสียงคำว่า convincing convincing [en]
 • การออกเสียงคำว่า adds adds [en]
 • การออกเสียงคำว่า peeps peeps [en]
 • การออกเสียงคำว่า thunders thunders [en]
 • การออกเสียงคำว่า cycling cycling [en]
 • การออกเสียงคำว่า sentences sentences [en]
 • การออกเสียงคำว่า coming out coming out [fr]
 • การออกเสียงคำว่า mediating mediating [en]
 • การออกเสียงคำว่า jesting jesting [en]
 • การออกเสียงคำว่า peers peers [en]
 • การออกเสียงคำว่า ensuring ensuring [en]
 • การออกเสียงคำว่า bellows bellows [en]
 • การออกเสียงคำว่า prejudices prejudices [en]
 • การออกเสียงคำว่า excruciating excruciating [en]
 • การออกเสียงคำว่า loads loads [en]
 • การออกเสียงคำว่า chafing chafing [en]
 • การออกเสียงคำว่า segueing segueing [en]
 • การออกเสียงคำว่า reread reread [en]
 • การออกเสียงคำว่า farming farming [en]
 • การออกเสียงคำว่า masturbating masturbating [en]
 • การออกเสียงคำว่า alluring alluring [en]
 • การออกเสียงคำว่า flipping flipping [en]
 • การออกเสียงคำว่า heating heating [en]
 • การออกเสียงคำว่า tweeting tweeting [en]
 • การออกเสียงคำว่า races races [en]
 • การออกเสียงคำว่า evade evade [en]
 • การออกเสียงคำว่า waking waking [en]
 • การออกเสียงคำว่า nestling nestling [en]
 • การออกเสียงคำว่า screaming screaming [en]
 • การออกเสียงคำว่า refrains refrains [en]
 • การออกเสียงคำว่า knocks knocks [en]
 • การออกเสียงคำว่า scintillating scintillating [en]
 • การออกเสียงคำว่า convalescing convalescing [en]
 • การออกเสียงคำว่า undergoing undergoing [en]
 • การออกเสียงคำว่า countenance countenance [en]
 • การออกเสียงคำว่า comforting comforting [en]
 • การออกเสียงคำว่า ravishing ravishing [en]
 • การออกเสียงคำว่า swims swims [en]
 • การออกเสียงคำว่า suiting suiting [en]
 • การออกเสียงคำว่า bruises bruises [en]
 • การออกเสียงคำว่า insulting insulting [en]
 • การออกเสียงคำว่า focuses focuses [en]
 • การออกเสียงคำว่า harrowing harrowing [en]
 • การออกเสียงคำว่า sexes sexes [en]
 • การออกเสียงคำว่า studying studying [en]
 • การออกเสียงคำว่า coming coming [en]
 • การออกเสียงคำว่า disadvantages disadvantages [en]
 • การออกเสียงคำว่า cheapening cheapening [en]