หมวดหมู่:

verb present tense

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb present tense

 • การออกเสียง : turns turns [en]
 • การออกเสียง : waking waking [en]
 • การออกเสียง : knitting knitting [en]
 • การออกเสียง : claws claws [en]
 • การออกเสียง : tweeting tweeting [en]
 • การออกเสียง : darkening darkening [en]
 • การออกเสียง : nestling nestling [en]
 • การออกเสียง : knocks knocks [en]
 • การออกเสียง : scintillating scintillating [en]
 • การออกเสียง : undergoing undergoing [en]
 • การออกเสียง : comforting comforting [en]
 • การออกเสียง : anti-aliasing anti-aliasing [en]
 • การออกเสียง : exhausting exhausting [en]
 • การออกเสียง : healing healing [en]
 • การออกเสียง : featuring featuring [en]
 • การออกเสียง : muster muster [de]
 • การออกเสียง : refrains refrains [en]
 • การออกเสียง : notices notices [en]
 • การออกเสียง : enduring enduring [en]
 • การออกเสียง : convalescing convalescing [en]
 • การออกเสียง : models models [en]
 • การออกเสียง : shoulders shoulders [en]
 • การออกเสียง : routes routes [nl]
 • การออกเสียง : insulting insulting [en]
 • การออกเสียง : harrowing harrowing [en]
 • การออกเสียง : sexes sexes [en]
 • การออกเสียง : ravishing ravishing [en]
 • การออกเสียง : lead (verb) lead (verb) [en]
 • การออกเสียง : snorkeling snorkeling [en]
 • การออกเสียง : suiting suiting [en]
 • การออกเสียง : gestures gestures [en]
 • การออกเสียง : streaming streaming [en]
 • การออกเสียง : breeding breeding [en]
 • การออกเสียง : queuing queuing [en]
 • การออกเสียง : daunt daunt [en]
 • การออกเสียง : catastrophizing catastrophizing [en]
 • การออกเสียง : weeping weeping [en]
 • การออกเสียง : rippling rippling [en]
 • การออกเสียง : prompts prompts [en]
 • การออกเสียง : teeming teeming [en]
 • การออกเสียง : clocks clocks [en]
 • การออกเสียง : launches launches [en]
 • การออกเสียง : exposes exposes [en]
 • การออกเสียง : hops hops [en]
 • การออกเสียง : drumming drumming [en]
 • การออกเสียง : cheapening cheapening [en]
 • การออกเสียง : ensuing ensuing [en]
 • การออกเสียง : respects respects [en]
 • การออกเสียง : kidding around kidding around [en]
 • การออกเสียง : floating floating [en]
 • การออกเสียง : bicycling bicycling [en]
 • การออกเสียง : shambles shambles [en]
 • การออกเสียง : topping topping [en]
 • การออกเสียง : dominating dominating [en]
 • การออกเสียง : tingling tingling [en]
 • การออกเสียง : dallying dallying [en]
 • การออกเสียง : sexting sexting [en]
 • การออกเสียง : massacring massacring [en]
 • การออกเสียง : walloping walloping [en]
 • การออกเสียง : arising arising [en]
 • การออกเสียง : flaws flaws [en]
 • การออกเสียง : foxes foxes [en]
 • การออกเสียง : lilting lilting [en]
 • การออกเสียง : pirates pirates [en]
 • การออกเสียง : disintegrates disintegrates [en]
 • การออกเสียง : masks masks [en]
 • การออกเสียง : interviewing interviewing [en]
 • การออกเสียง : beer-tasting beer-tasting [en]
 • การออกเสียง : catalogues catalogues [en]
 • การออกเสียง : twerking twerking [en]
 • การออกเสียง : stamps stamps [en]
 • การออกเสียง : bickering bickering [en]
 • การออกเสียง : bats bats [en]
 • การออกเสียง : rides rides [fr]
 • การออกเสียง : scheduling scheduling [en]
 • การออกเสียง : glistering glistering [en]
 • การออกเสียง : cares cares [en]
 • การออกเสียง : walls walls [en]
 • การออกเสียง : layers layers [en]
 • การออกเสียง : fancying fancying [en]
 • การออกเสียง : clubs clubs [en]
 • การออกเสียง : spies spies [nl]
 • การออกเสียง : branches branches [fr]
 • การออกเสียง : blaspheme blaspheme [en]
 • การออกเสียง : drizzling drizzling [en]
 • การออกเสียง : zoning zoning [en]
 • การออกเสียง : slips slips [en]
 • การออกเสียง : foraging foraging [en]
 • การออกเสียง : coaching coaching [en]
 • การออกเสียง : nauseating nauseating [en]
 • การออกเสียง : commands commands [en]
 • การออกเสียง : crowning crowning [en]
 • การออกเสียง : urbanized urbanized [en]
 • การออกเสียง : paling paling [en]
 • การออกเสียง : tries tries [en]
 • การออกเสียง : handling handling [en]
 • การออกเสียง : humiliating humiliating [en]
 • การออกเสียง : ruining ruining [en]
 • การออกเสียง : jokes jokes [en]
 • การออกเสียง : levers levers [en]