หมวดหมู่:

verb present tense

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb present tense

 • การออกเสียง : abiding abiding [en]
 • การออกเสียง : addressing addressing [en]
 • การออกเสียง : adds adds [en]
 • การออกเสียง : adoring adoring [en]
 • การออกเสียง : advantages advantages [en]
 • การออกเสียง : alluring alluring [en]
 • การออกเสียง : amends amends [en]
 • การออกเสียง : amounts amounts [en]
 • การออกเสียง : amuses amuses [en]
 • การออกเสียง : annoying annoying [en]
 • การออกเสียง : annunciate annunciate [en]
 • การออกเสียง : anti-aliasing anti-aliasing [en]
 • การออกเสียง : appalling appalling [en]
 • การออกเสียง : applying applying [en]
 • การออกเสียง : arising arising [en]
 • การออกเสียง : arming arming [en]
 • การออกเสียง : ascending ascending [en]
 • การออกเสียง : attending attending [en]
 • การออกเสียง : authoring authoring [en]
 • การออกเสียง : awaking awaking [en]
 • การออกเสียง : babbling babbling [en]
 • การออกเสียง : backfires backfires [en]
 • การออกเสียง : backing backing [en]
 • การออกเสียง : bagging bagging [en]
 • การออกเสียง : baïonnettes baïonnettes [fr]
 • การออกเสียง : banging banging [en]
 • การออกเสียง : bar-hopping bar-hopping [en]
 • การออกเสียง : bathes bathes [en]
 • การออกเสียง : bats bats [en]
 • การออกเสียง : beaches beaches [en]
 • การออกเสียง : becomes becomes [en]
 • การออกเสียง : becoming becoming [en]
 • การออกเสียง : beekeeping beekeeping [en]
 • การออกเสียง : beer-tasting beer-tasting [en]
 • การออกเสียง : befuddling befuddling [en]
 • การออกเสียง : bellows bellows [en]
 • การออกเสียง : belongs belongs [en]
 • การออกเสียง : bemoaning bemoaning [en]
 • การออกเสียง : biases biases [en]
 • การออกเสียง : biasing biasing [en]
 • การออกเสียง : bickering bickering [en]
 • การออกเสียง : bicycling bicycling [en]
 • การออกเสียง : binges binges [en]
 • การออกเสียง : blaming blaming [en]
 • การออกเสียง : blanks blanks [en]
 • การออกเสียง : blaspheme blaspheme [en]
 • การออกเสียง : blathering blathering [en]
 • การออกเสียง : blithering blithering [en]
 • การออกเสียง : blowing blowing [en]
 • การออกเสียง : blue-penciling blue-penciling [en]
 • การออกเสียง : blustering blustering [en]
 • การออกเสียง : bonking bonking [en]
 • การออกเสียง : boogieing boogieing [en]
 • การออกเสียง : books books [en]
 • การออกเสียง : bootstrapping bootstrapping [en]
 • การออกเสียง : branches branches [fr]
 • การออกเสียง : breaks breaks [en]
 • การออกเสียง : breathing breathing [en]
 • การออกเสียง : breeding breeding [en]
 • การออกเสียง : brining brining [en]
 • การออกเสียง : bruises bruises [en]
 • การออกเสียง : buceamos buceamos [es]
 • การออกเสียง : bucketing down bucketing down [en]
 • การออกเสียง : budgeting budgeting [en]
 • การออกเสียง : bumps bumps [en]
 • การออกเสียง : burgeoning burgeoning [en]
 • การออกเสียง : buys buys [en]
 • การออกเสียง : buzzing buzzing [en]
 • การออกเสียง : bypassing bypassing [en]
 • การออกเสียง : cantering cantering [en]
 • การออกเสียง : caps caps [en]
 • การออกเสียง : cares cares [en]
 • การออกเสียง : carousing carousing [en]
 • การออกเสียง : carries carries [en]
 • การออกเสียง : casts casts [en]
 • การออกเสียง : catalogues catalogues [en]
 • การออกเสียง : catastrophizing catastrophizing [en]
 • การออกเสียง : catting catting [en]
 • การออกเสียง : causing causing [en]
 • การออกเสียง : cavilling cavilling [en]
 • การออกเสียง : centering centering [en]
 • การออกเสียง : chafing chafing [en]
 • การออกเสียง : changes changes [en]
 • การออกเสียง : channelling channelling [en]
 • การออกเสียง : charges charges [en]
 • การออกเสียง : cheapening cheapening [en]
 • การออกเสียง : chilling chilling [en]
 • การออกเสียง : chirruping chirruping [en]
 • การออกเสียง : clacking clacking [en]
 • การออกเสียง : cladding cladding [en]
 • การออกเสียง : clamping clamping [en]
 • การออกเสียง : claw claw [en]
 • การออกเสียง : claws claws [en]
 • การออกเสียง : climbing climbing [en]
 • การออกเสียง : climbs climbs [en]
 • การออกเสียง : clinging clinging [en]
 • การออกเสียง : clipping clipping [en]
 • การออกเสียง : clocks clocks [en]
 • การออกเสียง : clubbing clubbing [en]
 • การออกเสียง : clubs clubs [en]