หมวดหมู่:

verb present tense

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb present tense

 • การออกเสียง : experimenting experimenting [en]
 • การออกเสียง : interviews interviews [en]
 • การออกเสียง : harass harass [en]
 • การออกเสียง : eclipsing eclipsing [en]
 • การออกเสียง : plants plants [en]
 • การออกเสียง : annunciate annunciate [en]
 • การออกเสียง : enriching enriching [en]
 • การออกเสียง : proliferating proliferating [en]
 • การออกเสียง : yammering yammering [en]
 • การออกเสียง : halved halved [en]
 • การออกเสียง : freewheeling freewheeling [en]
 • การออกเสียง : Subvocalizing Subvocalizing [en]
 • การออกเสียง : disturbing disturbing [en]
 • การออกเสียง : pulsating pulsating [en]
 • การออกเสียง : Decimating Decimating [en]
 • การออกเสียง : victualling victualling [en]
 • การออกเสียง : ramming ramming [en]
 • การออกเสียง : imagining imagining [en]
 • การออกเสียง : serving serving [en]
 • การออกเสียง : overdressing overdressing [en]
 • การออกเสียง : rummaging rummaging [en]
 • การออกเสียง : floating floating [en]
 • การออกเสียง : fibbing fibbing [en]
 • การออกเสียง : howling howling [en]
 • การออกเสียง : reddening reddening [en]
 • การออกเสียง : rippling rippling [en]
 • การออกเสียง : darkening darkening [en]
 • การออกเสียง : weeping weeping [en]
 • การออกเสียง : shrugging shrugging [en]
 • การออกเสียง : yawning yawning [en]
 • การออกเสียง : interrogating interrogating [en]
 • การออกเสียง : holidaying holidaying [en]
 • การออกเสียง : worshipping worshipping [en]
 • การออกเสียง : inhaling inhaling [en]
 • การออกเสียง : melding melding [nl]
 • การออกเสียง : impounding impounding [en]
 • การออกเสียง : percolating percolating [en]
 • การออกเสียง : sipping sipping [en]
 • การออกเสียง : shivering shivering [en]
 • การออกเสียง : snickering snickering [en]
 • การออกเสียง : bemoaning bemoaning [en]
 • การออกเสียง : prescreening prescreening [en]
 • การออกเสียง : bypassing bypassing [en]
 • การออกเสียง : shouting shouting [en]
 • การออกเสียง : competing competing [en]
 • การออกเสียง : sunbathing sunbathing [en]
 • การออกเสียง : outshining outshining [en]
 • การออกเสียง : swindling swindling [en]
 • การออกเสียง : clamping clamping [en]
 • การออกเสียง : bar-hopping bar-hopping [en]
 • การออกเสียง : commandeering commandeering [en]
 • การออกเสียง : paving paving [en]
 • การออกเสียง : swelling swelling [en]
 • การออกเสียง : يكتم يكتم [ar]
 • การออกเสียง : commands commands [en]
 • การออกเสียง : go go [en]
 • การออกเสียง : multitasking multitasking [en]
 • การออกเสียง : staging staging [en]
 • การออกเสียง : clubs clubs [en]
 • การออกเสียง : sentences sentences [en]
 • การออกเสียง : play play [en]
 • การออกเสียง : 사요 사요 [ko]
 • การออกเสียง : 와요 와요 [ko]
 • การออกเสียง : 해요 해요 [ko]
 • การออกเสียง : 가요 가요 [ko]
 • การออกเสียง : coming coming [en]
 • การออกเสียง : routing routing [en]
 • การออกเสียง : reread reread [en]
 • การออกเสียง : you're you're [en]
 • การออกเสียง : levers levers [en]
 • การออกเสียง : researches researches [en]
 • การออกเสียง : relays relays [en]
 • การออกเสียง : manning manning [en]
 • การออกเสียง : trades trades [en]
 • การออกเสียง : moseying moseying [en]
 • การออกเสียง : loads loads [en]
 • การออกเสียง : bootstrapping bootstrapping [en]
 • การออกเสียง : sticks sticks [en]
 • การออกเสียง : severing severing [en]
 • การออกเสียง : catting catting [en]
 • การออกเสียง : practises practises [en]
 • การออกเสียง : rebranding rebranding [en]
 • การออกเสียง : embarrassing embarrassing [en]
 • การออกเสียง : genotyping genotyping [en]
 • การออกเสียง : deserts deserts [en]
 • การออกเสียง : lies lies [en]
 • การออกเสียง : planst planst [de]
 • การออกเสียง : rocks rocks [en]
 • การออกเสียง : shoegazing shoegazing [en]
 • การออกเสียง : sneaks sneaks [en]
 • การออกเสียง : rogering rogering [en]
 • การออกเสียง : does does [en]
 • การออกเสียง : fly fly [en]
 • การออกเสียง : see see [en]
 • การออกเสียง : drink drink [en]
 • การออกเสียง : hogs hogs [en]
 • การออกเสียง : urinating urinating [en]
 • การออกเสียง : pitches pitches [en]
 • การออกเสียง : lilting lilting [en]
 • การออกเสียง : snores snores [en]