หมวดหมู่:

learning French

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlearning French

 • การออกเสียง : Monsieur
  Monsieur [fr]
 • การออกเสียง : bonjour
  bonjour [fr]
 • การออกเสียง : au revoir !
  au revoir ! [fr]
 • การออกเสียง : bien
  bien [fr]
 • การออกเสียง : La vie en rose
  La vie en rose [fr]
 • การออกเสียง : poisson
  poisson [fr]
 • การออกเสียง : Vincent van Gogh
  Vincent van Gogh [nl]
 • การออกเสียง : mais
  mais [fr]
 • การออกเสียง : hier
  hier [fr]
 • การออกเสียง : vingt
  vingt [fr]
 • การออกเสียง : que
  que [ca]
 • การออกเสียง : bonsoir
  bonsoir [fr]
 • การออกเสียง : je suis
  je suis [fr]
 • การออกเสียง : dans
  dans [fr]
 • การออกเสียง : Veuve Clicquot
  Veuve Clicquot [fr]
 • การออกเสียง : lait
  lait [fr]
 • การออกเสียง : Français
  Français [fr]
 • การออกเสียง : maintenant
  maintenant [fr]
 • การออกเสียง : Heureux
  Heureux [fr]
 • การออกเสียง : je parle
  je parle [fr]
 • การออกเสียง : une
  une [fr]
 • การออกเสียง : voiture
  voiture [fr]
 • การออกเสียง : vos
  vos [fr]
 • การออกเสียง : boulevard
  boulevard [en]
 • การออกเสียง : patience
  patience [en]
 • การออกเสียง : dormir
  dormir [fr]
 • การออกเสียง : j'ai
  j'ai [fr]
 • การออกเสียง : aujourd'hui
  aujourd'hui [fr]
 • การออกเสียง : trompe-l'oeil
  trompe-l'oeil [fr]
 • การออกเสียง : eau
  eau [fr]
 • การออกเสียง : sauvage
  sauvage [fr]
 • การออกเสียง : Paris Saint-Germain
  Paris Saint-Germain [fr]
 • การออกเสียง : deux
  deux [fr]
 • การออกเสียง : pour
  pour [en]
 • การออกเสียง : quelque chose
  quelque chose [fr]
 • การออกเสียง : c'est
  c'est [fr]
 • การออกเสียง : huit
  huit [fr]
 • การออกเสียง : sans
  sans [fr]
 • การออกเสียง : quinze
  quinze [fr]
 • การออกเสียง : être
  être [fr]
 • การออกเสียง : aigle
  aigle [fr]
 • การออกเสียง : Je m'appelle
  Je m'appelle [fr]
 • การออกเสียง : besoin
  besoin [fr]
 • การออกเสียง : avoir
  avoir [fr]
 • การออกเสียง : Chloé
  Chloé [fr]
 • การออกเสียง : Aix-en-Provence
  Aix-en-Provence [fr]
 • การออกเสียง : bleu
  bleu [fr]
 • การออกเสียง : parfum
  parfum [fr]
 • การออกเสียง : noir
  noir [fr]
 • การออกเสียง : fils de pute
  fils de pute [fr]
 • การออกเสียง : enchanté
  enchanté [fr]
 • การออกเสียง : lundi
  lundi [fr]
 • การออกเสียง : quatre
  quatre [fr]
 • การออกเสียง : charcuterie
  charcuterie [en]
 • การออกเสียง : oui
  oui [fr]
 • การออกเสียง : sur
  sur [fr]
 • การออกเสียง : crêpes
  crêpes [fr]
 • การออกเสียง : Jus
  Jus [fr]
 • การออกเสียง : anglais
  anglais [fr]
 • การออกเสียง : quand
  quand [fr]
 • การออกเสียง : triste
  triste [fr]
 • การออกเสียง : tu me manques
  tu me manques [fr]
 • การออกเสียง : oeuf
  oeuf [fr]
 • การออกเสียง : vendredi
  vendredi [fr]
 • การออกเสียง : fromage
  fromage [fr]
 • การออกเสียง : janvier
  janvier [fr]
 • การออกเสียง : trois
  trois [fr]
 • การออกเสียง : des
  des [fr]
 • การออกเสียง : mercredi
  mercredi [fr]
 • การออกเสียง : original
  original [en]
 • การออกเสียง : femme
  femme [fr]
 • การออกเสียง : Joyeux anniversaire
  Joyeux anniversaire [fr]
 • การออกเสียง : surprise
  surprise [en]
 • การออกเสียง : désolé
  désolé [fr]
 • การออกเสียง : aux
  aux [fr]
 • การออกเสียง : Notre-Dame
  Notre-Dame [fr]
 • การออกเสียง : neige
  neige [fr]
 • การออกเสียง : pâtisserie
  pâtisserie [fr]
 • การออกเสียง : dame
  dame [en]
 • การออกเสียง : peur
  peur [fr]
 • การออกเสียง : bienvenue
  bienvenue [fr]
 • การออกเสียง : magasin
  magasin [fr]
 • การออกเสียง : prison
  prison [en]
 • การออกเสียง : Montmartre
  Montmartre [fr]
 • การออกเสียง : fondue
  fondue [fr]
 • การออกเสียง : Claude Monet
  Claude Monet [fr]
 • การออกเสียง : ratatouille
  ratatouille [fr]
 • การออกเสียง : famille
  famille [fr]
 • การออกเสียง : Qu'est-ce que
  Qu'est-ce que [fr]
 • การออกเสียง : ce
  ce [fr]
 • การออกเสียง : prendre
  prendre [fr]
 • การออกเสียง : comment vous appelez-vous ?
  comment vous appelez-vous ? [fr]
 • การออกเสียง : samedi
  samedi [fr]
 • การออกเสียง : marron
  marron [fr]
 • การออกเสียง : ravi
  ravi [fi]
 • การออกเสียง : chef
  chef [fr]
 • การออกเสียง : jardin
  jardin [fr]
 • การออกเสียง : nuit
  nuit [fr]
 • การออกเสียง : qui
  qui [fr]
 • การออกเสียง : février
  février [fr]