• การออกเสียงคำว่า mais mais [fr]
 • การออกเสียงคำว่า quatorze quatorze [fr]
 • การออกเสียงคำว่า dentiste dentiste [fr]
 • การออกเสียงคำว่า maintenant maintenant [fr]
 • การออกเสียงคำว่า musique musique [fr]
 • การออกเสียงคำว่า dormir dormir [es]
 • การออกเสียงคำว่า Ile de la Cité Ile de la Cité [fr]
 • การออกเสียงคำว่า neige neige [fr]
 • การออกเสียงคำว่า bonsoir bonsoir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า poisson poisson [fr]
 • การออกเสียงคำว่า citron citron [fr]
 • การออกเสียงคำว่า dimanche dimanche [fr]
 • การออกเสียงคำว่า voiture voiture [fr]
 • การออกเสียงคำว่า beaucoup beaucoup [fr]
 • การออกเสียงคำว่า lapin lapin [fr]
 • การออกเสียงคำว่า femme femme [fr]
 • การออกเสียงคำว่า affiche affiche [fr]
 • การออกเสียงคำว่า américaine américaine [fr]
 • การออกเสียงคำว่า sept sept [fr]
 • การออกเสียงคำว่า fanta fanta [en]
 • การออกเสียงคำว่า Partout Partout [fr]
 • การออกเสียงคำว่า bière bière [fr]
 • การออกเสียงคำว่า des des [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Vous êtes d'où ? Vous êtes d'où ? [fr]
 • การออกเสียงคำว่า mademoiselle mademoiselle [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain [fr]
 • การออกเสียงคำว่า noir noir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า bonjour bonjour [fr]
 • การออกเสียงคำว่า chien chien [fr]
 • การออกเสียงคำว่า très bien cuit très bien cuit [fr]