หมวดหมู่:

learning French

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlearning French

 • การออกเสียง : Monsieur Monsieur [fr]
 • การออกเสียง : bonjour bonjour [fr]
 • การออกเสียง : au revoir ! au revoir ! [fr]
 • การออกเสียง : bien bien [fr]
 • การออกเสียง : La vie en rose La vie en rose [fr]
 • การออกเสียง : poisson poisson [fr]
 • การออกเสียง : mais mais [fr]
 • การออกเสียง : hier hier [fr]
 • การออกเสียง : vingt vingt [fr]
 • การออกเสียง : Vincent van Gogh Vincent van Gogh [nl]
 • การออกเสียง : que que [ca]
 • การออกเสียง : bonsoir bonsoir [fr]
 • การออกเสียง : je suis je suis [fr]
 • การออกเสียง : dans dans [fr]
 • การออกเสียง : lait lait [fr]
 • การออกเสียง : Veuve Clicquot Veuve Clicquot [fr]
 • การออกเสียง : Français Français [fr]
 • การออกเสียง : maintenant maintenant [fr]
 • การออกเสียง : Heureux Heureux [fr]
 • การออกเสียง : je parle je parle [fr]
 • การออกเสียง : voiture voiture [fr]
 • การออกเสียง : vos vos [fr]
 • การออกเสียง : une une [fr]
 • การออกเสียง : patience patience [en]
 • การออกเสียง : boulevard boulevard [en]
 • การออกเสียง : dormir dormir [fr]
 • การออกเสียง : j'ai j'ai [fr]
 • การออกเสียง : aujourd'hui aujourd'hui [fr]
 • การออกเสียง : trompe-l'oeil trompe-l'oeil [fr]
 • การออกเสียง : quelque chose quelque chose [fr]
 • การออกเสียง : eau eau [fr]
 • การออกเสียง : pour pour [en]
 • การออกเสียง : deux deux [fr]
 • การออกเสียง : sans sans [fr]
 • การออกเสียง : huit huit [fr]
 • การออกเสียง : Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain [fr]
 • การออกเสียง : besoin besoin [fr]
 • การออกเสียง : avoir avoir [fr]
 • การออกเสียง : être être [fr]
 • การออกเสียง : quinze quinze [fr]
 • การออกเสียง : c'est c'est [fr]
 • การออกเสียง : aigle aigle [fr]
 • การออกเสียง : sauvage sauvage [fr]
 • การออกเสียง : Je m'appelle Je m'appelle [fr]
 • การออกเสียง : Aix-en-Provence Aix-en-Provence [fr]
 • การออกเสียง : bleu bleu [fr]
 • การออกเสียง : Chloé Chloé [fr]
 • การออกเสียง : parfum parfum [fr]
 • การออกเสียง : noir noir [fr]
 • การออกเสียง : fils de pute fils de pute [fr]
 • การออกเสียง : lundi lundi [fr]
 • การออกเสียง : quatre quatre [fr]
 • การออกเสียง : charcuterie charcuterie [en]
 • การออกเสียง : oui oui [fr]
 • การออกเสียง : enchanté enchanté [fr]
 • การออกเสียง : sur sur [fr]
 • การออกเสียง : Jus Jus [fr]
 • การออกเสียง : anglais anglais [fr]
 • การออกเสียง : crêpes crêpes [fr]
 • การออกเสียง : triste triste [fr]
 • การออกเสียง : quand quand [fr]
 • การออกเสียง : tu me manques tu me manques [fr]
 • การออกเสียง : oeuf oeuf [fr]
 • การออกเสียง : fromage fromage [fr]
 • การออกเสียง : vendredi vendredi [fr]
 • การออกเสียง : janvier janvier [fr]
 • การออกเสียง : original original [en]
 • การออกเสียง : des des [fr]
 • การออกเสียง : trois trois [fr]
 • การออกเสียง : femme femme [fr]
 • การออกเสียง : mercredi mercredi [fr]
 • การออกเสียง : Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire [fr]
 • การออกเสียง : surprise surprise [en]
 • การออกเสียง : dame dame [en]
 • การออกเสียง : neige neige [fr]
 • การออกเสียง : peur peur [fr]
 • การออกเสียง : Notre-Dame Notre-Dame [fr]
 • การออกเสียง : magasin magasin [fr]
 • การออกเสียง : aux aux [fr]
 • การออกเสียง : désolé désolé [fr]
 • การออกเสียง : prison prison [en]
 • การออกเสียง : pâtisserie pâtisserie [fr]
 • การออกเสียง : bienvenue bienvenue [fr]
 • การออกเสียง : fondue fondue [fr]
 • การออกเสียง : Montmartre Montmartre [fr]
 • การออกเสียง : famille famille [fr]
 • การออกเสียง : ce ce [fr]
 • การออกเสียง : Claude Monet Claude Monet [fr]
 • การออกเสียง : Qu'est-ce que Qu'est-ce que [fr]
 • การออกเสียง : marron marron [fr]
 • การออกเสียง : ratatouille ratatouille [fr]
 • การออกเสียง : prendre prendre [fr]
 • การออกเสียง : samedi samedi [fr]
 • การออกเสียง : chef chef [fr]
 • การออกเสียง : Je peux Je peux [fr]
 • การออกเสียง : nuit nuit [fr]
 • การออกเสียง : jardin jardin [fr]
 • การออกเสียง : nouveau nouveau [fr]
 • การออกเสียง : comment vous appelez-vous ? comment vous appelez-vous ? [fr]
 • การออกเสียง : ravi ravi [fi]