หมวดหมู่:

learning French

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlearning French

 • การออกเสียง : malade malade [fr]
 • การออกเสียง : tu veux tu veux [fr]
 • การออกเสียง : un amuse-bouche un amuse-bouche [fr]
 • การออกเสียง : il s'appelle il s'appelle [fr]
 • การออกเสียง : quelquefois quelquefois [fr]
 • การออกเสียง : quarante-deux quarante-deux [fr]
 • การออกเสียง : écrivent écrivent [fr]
 • การออกเสียง : tout a fait tout a fait [fr]
 • การออกเสียง : chaton chaton [fr]
 • การออกเสียง : sucer sucer [fr]
 • การออกเสียง : gout gout [en]
 • การออกเสียง : je t´aime je t´aime [fr]
 • การออกเสียง : ouvrir ouvrir [fr]
 • การออกเสียง : Laitue Laitue [fr]
 • การออกเสียง : sauf sauf [fr]
 • การออกเสียง : pas encore pas encore [fr]
 • การออกเสียง : secours secours [fr]
 • การออกเสียง : framboises framboises [fr]
 • การออกเสียง : Savoir Savoir [fr]
 • การออกเสียง : vous mangez vous mangez [fr]
 • การออกเสียง : elle va elle va [fr]
 • การออกเสียง : tant pis tant pis [fr]
 • การออกเสียง : Quand partons-nous ? Quand partons-nous ? [fr]
 • การออกเสียง : dentiste dentiste [fr]
 • การออกเสียง : L'Hôpital L'Hôpital [fr]
 • การออกเสียง : connaissance connaissance [fr]
 • การออกเสียง : parti parti [fr]
 • การออกเสียง : je serai je serai [fr]
 • การออกเสียง : je vais bien je vais bien [fr]
 • การออกเสียง : au-dessus de la mêlée au-dessus de la mêlée [fr]
 • การออกเสียง : brûler brûler [fr]
 • การออกเสียง : cédille cédille [fr]
 • การออกเสียง : détruire détruire [fr]
 • การออกเสียง : Île-de-France Île-de-France [fr]
 • การออกเสียง : balai balai [fr]
 • การออกเสียง : vendeuse vendeuse [fr]
 • การออกเสียง : la haine la haine [fr]
 • การออกเสียง : avec le temps avec le temps [fr]
 • การออกเสียง : quelques quelques [fr]
 • การออกเสียง : Ta gueule! Ta gueule! [fr]
 • การออกเสียง : avec joie avec joie [fr]
 • การออกเสียง : adieu adieu [fr]
 • การออกเสียง : Je n'en peux plus Je n'en peux plus [fr]
 • การออกเสียง : j' aime j' aime [fr]
 • การออกเสียง : presque presque [fr]
 • การออกเสียง : docteur docteur [fr]
 • การออกเสียง : j'ai été j'ai été [fr]
 • การออกเสียง : le matin le matin [fr]
 • การออกเสียง : passer passer [fr]
 • การออกเสียง : l'histoire l'histoire [fr]
 • การออกเสียง : Joyeux Nöel ! Joyeux Nöel ! [fr]
 • การออกเสียง : Gare d’Austerlitz Gare d’Austerlitz [fr]
 • การออกเสียง : faites faites [fr]
 • การออกเสียง : somptueux somptueux [fr]
 • การออกเสียง : tarte tarte [fr]
 • การออกเสียง : pas mal pas mal [fr]
 • การออกเสียง : musée des beaux arts musée des beaux arts [fr]
 • การออกเสียง : tu vois tu vois [fr]
 • การออกเสียง : tout à l'heure tout à l'heure [fr]
 • การออกเสียง : courir courir [fr]
 • การออกเสียง : voleur voleur [fr]
 • การออกเสียง : clair clair [fr]
 • การออกเสียง : J'ai soif J'ai soif [fr]
 • การออกเสียง : lâche lâche [fr]
 • การออกเสียง : tu bois tu bois [fr]
 • การออกเสียง : présenter présenter [fr]
 • การออกเสียง : journaliste journaliste [fr]
 • การออกเสียง : supermarché supermarché [fr]
 • การออกเสียง : super ! super ! [fr]
 • การออกเสียง : rechercher rechercher [fr]
 • การออกเสียง : Montparnasse Montparnasse [fr]
 • การออกเสียง : accablante accablante [fr]
 • การออกเสียง : répondez répondez [fr]
 • การออกเสียง : Je vous remercie beaucoup Je vous remercie beaucoup [fr]
 • การออกเสียง : cinéma cinéma [fr]
 • การออกเสียง : Vous êtes d'où ? Vous êtes d'où ? [fr]
 • การออกเสียง : qu'est-ce qu'est-ce [fr]
 • การออกเสียง : recommander recommander [fr]
 • การออกเสียง : le blanc de poulet le blanc de poulet [fr]
 • การออกเสียง : quatre-vingts ans quatre-vingts ans [fr]
 • การออกเสียง : laver laver [fr]
 • การออกเสียง : comté comté [fr]
 • การออกเสียง : Je suis seul Je suis seul [fr]
 • การออกเสียง : Zut ! Zut ! [fr]
 • การออกเสียง : travaillons travaillons [fr]
 • การออกเสียง : muet muet [fr]
 • การออกเสียง : toutes toutes [fr]
 • การออกเสียง : pour commencer pour commencer [fr]
 • การออกเสียง : lard lard [fr]
 • การออกเสียง : Alfred Sisley Alfred Sisley [fr]
 • การออกเสียง : j'irai j'irai [fr]
 • การออกเสียง : solitaire solitaire [fr]
 • การออกเสียง : pas question ! pas question ! [fr]
 • การออกเสียง : vous dormez vous dormez [fr]
 • การออกเสียง : Hyères Hyères [fr]
 • การออกเสียง : mon petit ami mon petit ami [fr]
 • การออกเสียง : bijoux bijoux [fr]
 • การออกเสียง : Un chasseur sachant chasser Un chasseur sachant chasser [fr]
 • การออกเสียง : paille paille [fr]
 • การออกเสียง : naturellement naturellement [fr]