หมวดหมู่:

learning French

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlearning French

 • การออกเสียง : 1 - um 1 - um [pt]
 • การออกเสียง : 10 - dez 10 - dez [pt]
 • การออกเสียง : 13 - treze 13 - treze [pt]
 • การออกเสียง : 14 - quatorze 14 - quatorze [pt]
 • การออกเสียง : 17 - dezessete 17 - dezessete [pt]
 • การออกเสียง : 18 - dezoito 18 - dezoito [pt]
 • การออกเสียง : 19 - dezenove 19 - dezenove [pt]
 • การออกเสียง : 20 - vinte 20 - vinte [pt]
 • การออกเสียง : 30 - trinta 30 - trinta [pt]
 • การออกเสียง : 40 - quarenta 40 - quarenta [pt]
 • การออกเสียง : 9 - nove 9 - nove [pt]
 • การออกเสียง : à à [fr]
 • การออกเสียง : à aller loin à aller loin [fr]
 • การออกเสียง : à brûle-pourpoint à brûle-pourpoint [fr]
 • การออกเสียง : A ce soir A ce soir [fr]
 • การออกเสียง : à cheval à cheval [fr]
 • การออกเสียง : à corps perdu à corps perdu [fr]
 • การออกเสียง : à demain à demain [fr]
 • การออกเสียง : à fond de train à fond de train [fr]
 • การออกเสียง : à gogo à gogo [it]
 • การออกเสียง : à huis clos à huis clos [fr]
 • การออกเสียง : à l'affiche à l'affiche [fr]
 • การออกเสียง : à l'aube à l'aube [fr]
 • การออกเสียง : à l'insu de nous tous à l'insu de nous tous [fr]
 • การออกเสียง : à l'université à l'université [fr]
 • การออกเสียง : à la à la [fr]
 • การออกเสียง : à la fois à la fois [fr]
 • การออกเสียง : à la maison à la maison [fr]
 • การออกเสียง : à la prochaine à la prochaine [fr]
 • การออกเสียง : a la prochaine a la prochaine [fr]
 • การออกเสียง : à la semaine prochaine à la semaine prochaine [fr]
 • การออกเสียง : à peine à peine [fr]
 • การออกเสียง : à perte de vue à perte de vue [fr]
 • การออกเสียง : a plus tard a plus tard [fr]
 • การออกเสียง : a point a point [fr]
 • การออกเสียง : à point à point [fr]
 • การออกเสียง : à sortir à sortir [fr]
 • การออกเสียง : à tour de rôle à tour de rôle [fr]
 • การออกเสียง : à tout à l'heure! à tout à l'heure! [fr]
 • การออกเสียง : à tout bout de champ à tout bout de champ [fr]
 • การออกเสียง : à tout de suite à tout de suite [fr]
 • การออกเสียง : abaissé abaissé [fr]
 • การออกเสียง : abaisser abaisser [fr]
 • การออกเสียง : abandonne abandonne [fr]
 • การออกเสียง : abattis abattis [fr]
 • การออกเสียง : abattre abattre [fr]
 • การออกเสียง : abbatial abbatial [fr]
 • การออกเสียง : aboutir aboutir [fr]
 • การออกเสียง : abracadabrant abracadabrant [fr]
 • การออกเสียง : abracadabrantesque abracadabrantesque [fr]
 • การออกเสียง : abricot abricot [fr]
 • การออกเสียง : absent absent [en]
 • การออกเสียง : absolument absolument [fr]
 • การออกเสียง : Académie des Beaux-Arts Académie des Beaux-Arts [fr]
 • การออกเสียง : académisme académisme [fr]
 • การออกเสียง : accablante accablante [fr]
 • การออกเสียง : accélérateur accélérateur [fr]
 • การออกเสียง : acceptable acceptable [en]
 • การออกเสียง : Accessoire Accessoire [de]
 • การออกเสียง : accident vasculaire accident vasculaire [fr]
 • การออกเสียง : accident vasculaire cérébral accident vasculaire cérébral [fr]
 • การออกเสียง : acharné acharné [fr]
 • การออกเสียง : acharnement acharnement [fr]
 • การออกเสียง : acheter acheter [fr]
 • การออกเสียง : Acquitter Acquitter [fr]
 • การออกเสียง : adieu adieu [fr]
 • การออกเสียง : adieux adieux [fr]
 • การออกเสียง : admirative admirative [fr]
 • การออกเสียง : aéroport aéroport [fr]
 • การออกเสียง : Aéroport Charles De Gaulle Aéroport Charles De Gaulle [fr]
 • การออกเสียง : affiche affiche [fr]
 • การออกเสียง : affiner affiner [fr]
 • การออกเสียง : affinité affinité [fr]
 • การออกเสียง : affreusement affreusement [fr]
 • การออกเสียง : agacement agacement [fr]
 • การออกเสียง : âge âge [fr]
 • การออกเสียง : agence de rencontres agence de rencontres [fr]
 • การออกเสียง : agitation agitation [en]
 • การออกเสียง : agneau agneau [fr]
 • การออกเสียง : agréable agréable [fr]
 • การออกเสียง : agréer agréer [fr]
 • การออกเสียง : agressif agressif [fr]
 • การออกเสียง : agression agression [fr]
 • การออกเสียง : agriculteur agriculteur [fr]
 • การออกเสียง : aguille aguille [fr]
 • การออกเสียง : Ah ben vrai ! Ah ben vrai ! [fr]
 • การออกเสียง : ah bon ! ah bon ! [fr]
 • การออกเสียง : ah la vache ! ah la vache ! [fr]
 • การออกเสียง : Aidez-moi Aidez-moi [fr]
 • การออกเสียง : Aie confiance! Aie confiance! [fr]
 • การออกเสียง : aigle aigle [fr]
 • การออกเสียง : aiguilles aiguilles [fr]
 • การออกเสียง : aiguiser aiguiser [fr]
 • การออกเสียง : ail civette ail civette [fr]
 • การออกเสียง : aimer mieux aimer mieux [fr]
 • การออกเสียง : aimerais aimerais [fr]
 • การออกเสียง : aimez-vous aimez-vous [fr]
 • การออกเสียง : Aix-en-Provence Aix-en-Provence [fr]
 • การออกเสียง : Aix-la-Chapelle Aix-la-Chapelle [fr]
 • การออกเสียง : alarme incendie alarme incendie [fr]