หมวดหมู่:

learning French

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlearning French

 • การออกเสียง : tes tes [fr]
 • การออกเสียง : Où se trouve Où se trouve [fr]
 • การออกเสียง : un petit peu un petit peu [fr]
 • การออกเสียง : Châteauneuf-du-Pape Châteauneuf-du-Pape [fr]
 • การออกเสียง : je me souviens je me souviens [fr]
 • การออกเสียง : absolument absolument [fr]
 • การออกเสียง : j'étudie j'étudie [fr]
 • การออกเสียง : a plus tard a plus tard [fr]
 • การออกเสียง : Je voudrais manger Je voudrais manger [fr]
 • การออกเสียง : devenir devenir [fr]
 • การออกเสียง : s'amuser s'amuser [fr]
 • การออกเสียง : Côtes-du-Rhône Côtes-du-Rhône [fr]
 • การออกเสียง : pauvre pauvre [fr]
 • การออกเสียง : puisque puisque [fr]
 • การออกเสียง : moyen moyen [fr]
 • การออกเสียง : bout bout [en]
 • การออกเสียง : assiette assiette [fr]
 • การออกเสียง : une seule nuit une seule nuit [fr]
 • การออกเสียง : huile d'olive huile d'olive [fr]
 • การออกเสียง : conduire conduire [fr]
 • การออกเสียง : quelque part quelque part [fr]
 • การออกเสียง : mairie mairie [fr]
 • การออกเสียง : citoyenneté citoyenneté [fr]
 • การออกเสียง : veau veau [fr]
 • การออกเสียง : où est où est [fr]
 • การออกเสียง : amie amie [fr]
 • การออกเสียง : à la semaine prochaine à la semaine prochaine [fr]
 • การออกเสียง : j'ai beaucoup hésité j'ai beaucoup hésité [fr]
 • การออกเสียง : Arriver Arriver [fr]
 • การออกเสียง : elles s'appellent elles s'appellent [fr]
 • การออกเสียง : infirmière infirmière [fr]
 • การออกเสียง : rez-de-chaussée rez-de-chaussée [fr]
 • การออกเสียง : falaise falaise [fr]
 • การออกเสียง : marche marche [fr]
 • การออกเสียง : je t'aime ma chérie je t'aime ma chérie [fr]
 • การออกเสียง : faire la cuisine faire la cuisine [fr]
 • การออกเสียง : citrouille citrouille [fr]
 • การออกเสียง : haricot vert haricot vert [fr]
 • การออกเสียง : pense pense [fr]
 • การออกเสียง : le dindon le dindon [fr]
 • การออกเสียง : apporter apporter [fr]
 • การออกเสียง : il va il va [fr]
 • การออกเสียง : vous vous appelez vous vous appelez [fr]
 • การออกเสียง : un arbre un arbre [fr]
 • การออกเสียง : étudiante étudiante [fr]
 • การออกเสียง : n'importe quand n'importe quand [fr]
 • การออกเสียง : La Grenouillère La Grenouillère [fr]
 • การออกเสียง : nous allons nous allons [fr]
 • การออกเสียง : tu manges tu manges [fr]
 • การออกเสียง : Sauvignon Sauvignon [fr]
 • การออกเสียง : Je veux conduire Je veux conduire [fr]
 • การออกเสียง : couture couture [fr]
 • การออกเสียง : pièce pièce [fr]
 • การออกเสียง : elles vont elles vont [fr]
 • การออกเสียง : par exemple par exemple [fr]
 • การออกเสียง : tuer tuer [fr]
 • การออกเสียง : puissant puissant [en]
 • การออกเสียง : cannelle cannelle [fr]
 • การออกเสียง : Où habitez-vous ? Où habitez-vous ? [fr]
 • การออกเสียง : retourner retourner [fr]
 • การออกเสียง : répétez s'il vous plaît répétez s'il vous plaît [fr]
 • การออกเสียง : s'asseoir s'asseoir [fr]
 • การออกเสียง : train à grande vitesse train à grande vitesse [fr]
 • การออกเสียง : pouvoir pouvoir [fr]
 • การออกเสียง : seulement seulement [fr]
 • การออกเสียง : le pays le pays [fr]
 • การออกเสียง : Aix-la-Chapelle Aix-la-Chapelle [fr]
 • การออกเสียง : Pouilly-Fuissé Pouilly-Fuissé [fr]
 • การออกเสียง : amis amis [fr]
 • การออกเสียง : soif soif [fr]
 • การออกเสียง : Arrêter Arrêter [fr]
 • การออกเสียง : querelle querelle [fr]
 • การออกเสียง : préparer préparer [fr]
 • การออกเสียง : en fait en fait [fr]
 • การออกเสียง : Gare de l’Est Gare de l’Est [fr]
 • การออกเสียง : abattre abattre [fr]
 • การออกเสียง : Étudier Étudier [fr]
 • การออกเสียง : Très Très Chic Très Très Chic [fr]
 • การออกเสียง : trouver trouver [fr]
 • การออกเสียง : La Défense La Défense [fr]
 • การออกเสียง : agriculteur agriculteur [fr]
 • การออกเสียง : vingt-trois vingt-trois [fr]
 • การออกเสียง : cherchez la femme cherchez la femme [fr]
 • การออกเสียง : chez moi chez moi [fr]
 • การออกเสียง : croire croire [fr]
 • การออกเสียง : mœurs mœurs [fr]
 • การออกเสียง : tourner autour du pot tourner autour du pot [fr]
 • การออกเสียง : Où puis-je prendre Où puis-je prendre [fr]
 • การออกเสียง : Salpêtrière Salpêtrière [fr]
 • การออกเสียง : chaînes de montagnes chaînes de montagnes [fr]
 • การออกเสียง : église église [fr]
 • การออกเสียง : surfer surfer [en]
 • การออกเสียง : nous parlons nous parlons [fr]
 • การออกเสียง : trente-deux trente-deux [fr]
 • การออกเสียง : paresseux paresseux [fr]
 • การออกเสียง : Herbes de Provence Herbes de Provence [fr]
 • การออกเสียง : quarante-deux quarante-deux [fr]
 • การออกเสียง : quelquefois quelquefois [fr]
 • การออกเสียง : plaisir plaisir [fr]
 • การออกเสียง : elles ont elles ont [fr]