หมวดหมู่:

learning French

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlearning French

 • การออกเสียง : métier métier [fr]
 • การออกเสียง : tes tes [fr]
 • การออกเสียง : en fait en fait [fr]
 • การออกเสียง : petite-fille petite-fille [fr]
 • การออกเสียง : rez-de-chaussée rez-de-chaussée [fr]
 • การออกเสียง : infirmière infirmière [fr]
 • การออกเสียง : lourd lourd [fr]
 • การออกเสียง : crème de la crème crème de la crème [fr]
 • การออกเสียง : pièce pièce [fr]
 • การออกเสียง : Arriver Arriver [fr]
 • การออกเสียง : serais serais [fr]
 • การออกเสียง : Où se trouve Où se trouve [fr]
 • การออกเสียง : peureuse peureuse [fr]
 • การออกเสียง : grâce grâce [fr]
 • การออกเสียง : vous vous appelez vous vous appelez [fr]
 • การออกเสียง : un menu un menu [fr]
 • การออกเสียง : pouvoir pouvoir [fr]
 • การออกเสียง : conduire conduire [fr]
 • การออกเสียง : 13 - treze 13 - treze [pt]
 • การออกเสียง : elles s'appellent elles s'appellent [fr]
 • การออกเสียง : Sauvignon Sauvignon [fr]
 • การออกเสียง : assiette assiette [fr]
 • การออกเสียง : Étudier Étudier [fr]
 • การออกเสียง : vous parlez vous parlez [fr]
 • การออกเสียง : devenir devenir [fr]
 • การออกเสียง : puisque puisque [fr]
 • การออกเสียง : nous voulons nous voulons [fr]
 • การออกเสียง : Salpêtrière Salpêtrière [fr]
 • การออกเสียง : à la semaine prochaine à la semaine prochaine [fr]
 • การออกเสียง : amie amie [fr]
 • การออกเสียง : Mandarine Mandarine [fr]
 • การออกเสียง : train à grande vitesse train à grande vitesse [fr]
 • การออกเสียง : nous allons nous allons [fr]
 • การออกเสียง : agriculteur agriculteur [fr]
 • การออกเสียง : je me souviens je me souviens [fr]
 • การออกเสียง : bout bout [en]
 • การออกเสียง : chambre avec vue chambre avec vue [fr]
 • การออกเสียง : Je voudrais manger Je voudrais manger [fr]
 • การออกเสียง : pense pense [fr]
 • การออกเสียง : la haine la haine [fr]
 • การออกเสียง : Aix-la-Chapelle Aix-la-Chapelle [fr]
 • การออกเสียง : prestidigitateur prestidigitateur [fr]
 • การออกเสียง : absolument absolument [fr]
 • การออกเสียง : veau veau [fr]
 • การออกเสียง : 9 - nove 9 - nove [pt]
 • การออกเสียง : couture couture [fr]
 • การออกเสียง : Je veux conduire Je veux conduire [fr]
 • การออกเสียง : trouver trouver [fr]
 • การออกเสียง : c'est pourquoi c'est pourquoi [fr]
 • การออกเสียง : par exemple par exemple [fr]
 • การออกเสียง : Pouilly-Fuissé Pouilly-Fuissé [fr]
 • การออกเสียง : huile d'olive huile d'olive [fr]
 • การออกเสียง : falaise falaise [fr]
 • การออกเสียง : citoyenneté citoyenneté [fr]
 • การออกเสียง : je t'aime ma chérie je t'aime ma chérie [fr]
 • การออกเสียง : croire croire [fr]
 • การออกเสียง : s'amuser s'amuser [fr]
 • การออกเสียง : Où puis-je prendre Où puis-je prendre [fr]
 • การออกเสียง : apporter apporter [fr]
 • การออกเสียง : plaisir plaisir [fr]
 • การออกเสียง : soif soif [fr]
 • การออกเสียง : partis partis [fr]
 • การออกเสียง : La Défense La Défense [fr]
 • การออกเสียง : vingt-trois vingt-trois [fr]
 • การออกเสียง : quelque part quelque part [fr]
 • การออกเสียง : il va il va [fr]
 • การออกเสียง : tuer tuer [fr]
 • การออกเสียง : répétez s'il vous plaît répétez s'il vous plaît [fr]
 • การออกเสียง : je vais bien je vais bien [fr]
 • การออกเสียง : querelle querelle [fr]
 • การออกเสียง : chez moi chez moi [fr]
 • การออกเสียง : Herbes de Provence Herbes de Provence [fr]
 • การออกเสียง : Gare de l’Est Gare de l’Est [fr]
 • การออกเสียง : paresseux paresseux [fr]
 • การออกเสียง : s'asseoir s'asseoir [fr]
 • การออกเสียง : j'ai beaucoup hésité j'ai beaucoup hésité [fr]
 • การออกเสียง : faire la cuisine faire la cuisine [fr]
 • การออกเสียง : il s'appelle il s'appelle [fr]
 • การออกเสียง : elles vont elles vont [fr]
 • การออกเสียง : Où habitez-vous ? Où habitez-vous ? [fr]
 • การออกเสียง : Très Très Chic Très Très Chic [fr]
 • การออกเสียง : cherchez la femme cherchez la femme [fr]
 • การออกเสียง : n'importe quand n'importe quand [fr]
 • การออกเสียง : Arrêter Arrêter [fr]
 • การออกเสียง : elles ont elles ont [fr]
 • การออกเสียง : préparer préparer [fr]
 • การออกเสียง : haricot vert haricot vert [fr]
 • การออกเสียง : retourner retourner [fr]
 • การออกเสียง : cannelle cannelle [fr]
 • การออกเสียง : Île-de-France Île-de-France [fr]
 • การออกเสียง : le dindon le dindon [fr]
 • การออกเสียง : nous parlons nous parlons [fr]
 • การออกเสียง : tu manges tu manges [fr]
 • การออกเสียง : puissant puissant [en]
 • การออกเสียง : amis amis [fr]
 • การออกเสียง : trente et un trente et un [fr]
 • การออกเสียง : église église [fr]
 • การออกเสียง : ouvrir ouvrir [fr]
 • การออกเสียง : L'Hôpital L'Hôpital [fr]
 • การออกเสียง : j' aime j' aime [fr]