หมวดหมู่:

disease

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdisease

 • การออกเสียง : reflux acide reflux acide [fr]
 • บันทึกการออกเสียง : Bilharzia Bilharzia [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : Herz-Kreislauf-Erkrankungen Herz-Kreislauf-Erkrankungen [de]
 • การออกเสียง : sepsis sepsis [en]
 • การออกเสียง : μικροδρεπανοκυτταρική μικροδρεπανοκυτταρική [el]
 • การออกเสียง : Marchiafava-Bignami Marchiafava-Bignami [it]
 • การออกเสียง : whooping cough whooping cough [en]
 • การออกเสียง : câncer de mama câncer de mama [pt]
 • การออกเสียง : Maroteaux Maroteaux [fr]
 • การออกเสียง : leprosy leprosy [en]
 • การออกเสียง : cancer cancer [en]
 • การออกเสียง : Trichophagia Trichophagia [en]
 • การออกเสียง : retinopathy retinopathy [en]
 • การออกเสียง : acromegaly acromegaly [en]
 • การออกเสียง : beriberi beriberi [tr]
 • การออกเสียง : سَرطان سَرطان [ur]
 • การออกเสียง : دَمہ دَمہ [ur]
 • การออกเสียง : جذام کی بیماری جذام کی بیماری [ur]
 • การออกเสียง : جذام جذام [ar]
 • การออกเสียง : cholera cholera [en]
 • การออกเสียง : کوڑھ کوڑھ [ur]
 • การออกเสียง : برس کی ییماری برس کی ییماری [ur]
 • การออกเสียง : Sjögren Sjögren [sv]
 • การออกเสียง : eczema herpeticum eczema herpeticum [en]
 • การออกเสียง : kaposi varicelliform eruption kaposi varicelliform eruption [en]
 • การออกเสียง : Neutrophilic Dermatosis Neutrophilic Dermatosis [en]
 • การออกเสียง : myositis ossificans myositis ossificans [en]
 • การออกเสียง : ossificans ossificans [en]
 • การออกเสียง : trisomies trisomies [en]
 • การออกเสียง : childbed fever childbed fever [en]
 • การออกเสียง : Heerfordt-Waldenstrom syndrome Heerfordt-Waldenstrom syndrome [en]
 • การออกเสียง : bacillose bacillose [fr]
 • การออกเสียง : difteria difteria [es]
 • การออกเสียง : cyclospora cayetanensis cyclospora cayetanensis [en]
 • การออกเสียง : شيزوفرينيا شيزوفرينيا [ar]
 • การออกเสียง : pinta pinta [es]
 • การออกเสียง : Bejel Bejel [pl]
 • การออกเสียง : donovanosis donovanosis [en]
 • การออกเสียง : Gerstmann–Straussler syndrome Gerstmann–Straussler syndrome [en]
 • การออกเสียง : آنفولانزای آنفولانزای [fa]
 • การออกเสียง : zona zona [es]
 • การออกเสียง : CVID CVID [en]
 • การออกเสียง : pseudocyesis pseudocyesis [en]
 • การออกเสียง : Sarcoma botryoides Sarcoma botryoides [en]
 • การออกเสียง : Gottron's papules Gottron's papules [en]
 • การออกเสียง : uremia uremia [en]
 • การออกเสียง : smoladh smoladh [ga]
 • การออกเสียง : Fabry Disease Fabry Disease [en]
 • การออกเสียง : polyradiculomyelitis polyradiculomyelitis [en]
 • การออกเสียง : cystinosis cystinosis [en]
 • การออกเสียง : trichinellosis trichinellosis [en]
 • การออกเสียง : Moniliasis Moniliasis [de]
 • การออกเสียง : Kandidose Kandidose [de]
 • การออกเสียง : Alzheimer's Alzheimer's [en]
 • การออกเสียง : Rickettsial Rickettsial [en]
 • การออกเสียง : дезаггравация дезаггравация [ru]
 • การออกเสียง : Prader-Willi syndrome Prader-Willi syndrome [en]
 • การออกเสียง : malarik malarik [cs]
 • การออกเสียง : Gaucher disease Gaucher disease [en]
 • การออกเสียง : lipidemia lipidemia [en]
 • การออกเสียง : erythroderma erythroderma [en]
 • การออกเสียง : Espondilitis Anquilosante Espondilitis Anquilosante [es]
 • การออกเสียง : apophysitis apophysitis [en]
 • การออกเสียง : afta afta [hu]
 • การออกเสียง : Klebsiella Klebsiella [en]
 • การออกเสียง : Meniere's Meniere's [en]
 • การออกเสียง : Menière Menière [fr]
 • การออกเสียง : neumatosis intestinal neumatosis intestinal [es]
 • การออกเสียง : 十二指腸潰瘍 十二指腸潰瘍 [ja]
 • การออกเสียง : pneumoconiosis pneumoconiosis [en]
 • การออกเสียง : incubatory incubatory [en]
 • การออกเสียง : delirium delirium [la]
 • การออกเสียง : legionnaires' disease legionnaires' disease [en]
 • การออกเสียง : tsetse tsetse [en]
 • การออกเสียง : uremic uremic [en]
 • การออกเสียง : rheumatoid arthritis rheumatoid arthritis [en]
 • การออกเสียง : sclerotic sclerotic [en]
 • การออกเสียง : diverticulitis diverticulitis [en]
 • การออกเสียง : tuberculosis tuberculosis [en]
 • การออกเสียง : coeliac coeliac [en]
 • การออกเสียง : syphilis syphilis [en]
 • การออกเสียง : MERS MERS [fr]
 • การออกเสียง : asma asma [es]
 • การออกเสียง : Premorbid Premorbid [en]
 • การออกเสียง : alymphoplasia alymphoplasia [en]
 • การออกเสียง : breakbone fever breakbone fever [en]
 • การออกเสียง : pulmonary edema pulmonary edema [en]
 • การออกเสียง : supraventricular tachycardia supraventricular tachycardia [en]
 • การออกเสียง : ventricular fibrillation ventricular fibrillation [en]
 • การออกเสียง : hippocampal sclerosis hippocampal sclerosis [en]
 • การออกเสียง : temporal lobe epilepsy temporal lobe epilepsy [en]
 • การออกเสียง : Hjärre-Krankheit Hjärre-Krankheit [de]
 • การออกเสียง : سِکته​ یِ قَلبی سِکته​ یِ قَلبی [fa]
 • การออกเสียง : Rachitis Rachitis [de]
 • การออกเสียง : encefalit encefalit [pl]
 • การออกเสียง : gastroenterit gastroenterit [sv]
 • การออกเสียง : zoonosis zoonosis [es]
 • การออกเสียง : Mastozytose Mastozytose [de]
 • การออกเสียง : 복막염 복막염 [ko]
 • การออกเสียง : halsbrann halsbrann [no]