หมวดหมู่:

disease

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdisease

 • การออกเสียง : Pätau-Syndrom Pätau-Syndrom [de]
 • การออกเสียง : hyperthyroidism hyperthyroidism [en]
 • การออกเสียง : legionnaires' disease legionnaires' disease [en]
 • การออกเสียง : جذام جذام [ar]
 • การออกเสียง : hippocampal sclerosis hippocampal sclerosis [en]
 • การออกเสียง : šlag šlag [sr]
 • การออกเสียง : glomerulonephritis glomerulonephritis [de]
 • การออกเสียง : pompe pompe [fr]
 • การออกเสียง : rubeola rubeola [es]
 • การออกเสียง : epizootic epizootic [en]
 • การออกเสียง : jalkasieni jalkasieni [fi]
 • การออกเสียง : lepra lepra [hu]
 • การออกเสียง : pneumocystis carinii pneumocystis carinii [en]
 • การออกเสียง : psorijaza psorijaza [hr]
 • การออกเสียง : Marchiafava-Bignami Marchiafava-Bignami [it]
 • การออกเสียง : von Willebrand von Willebrand [fi]
 • การออกเสียง : escarlatina escarlatina [es]
 • การออกเสียง : skarlát skarlát [hu]
 • การออกเสียง : MERS MERS [fr]
 • การออกเสียง : craniosynostosis craniosynostosis [en]
 • การออกเสียง : otitis otitis [es]
 • การออกเสียง : Acanthosis Nigricans Acanthosis Nigricans [en]
 • การออกเสียง : migrena migrena [pl]
 • การออกเสียง : Rathke cleft cyst Rathke cleft cyst [en]
 • การออกเสียง : Friedreich-Ataxie Friedreich-Ataxie [de]
 • การออกเสียง : Gaucher disease Gaucher disease [en]
 • การออกเสียง : bullous pemphigoid bullous pemphigoid [en]
 • การออกเสียง : Chorea Huntington Chorea Huntington [de]
 • การออกเสียง : candidiasis candidiasis [es]
 • การออกเสียง : Cushing-Syndrom Cushing-Syndrom [de]
 • การออกเสียง : neuritis neuritis [en]
 • การออกเสียง : Endometriose Endometriose [de]
 • การออกเสียง : Mononukleose Mononukleose [de]
 • การออกเสียง : lymphadenopathy lymphadenopathy [en]
 • การออกเสียง : Klebsiella Klebsiella [en]
 • การออกเสียง : povraćanje povraćanje [hr]
 • การออกเสียง : cólera cólera [es]
 • การออกเสียง : pugilistica pugilistica [en]
 • การออกเสียง : allodoxaphobia allodoxaphobia [en]
 • การออกเสียง : Lesch-Nyhan-Syndrom Lesch-Nyhan-Syndrom [de]
 • การออกเสียง : myxomatosis myxomatosis [en]
 • การออกเสียง : Gaucher-Syndrom Gaucher-Syndrom [de]
 • การออกเสียง : pulmonary edema pulmonary edema [en]
 • การออกเสียง : 복막염 복막염 [ko]
 • การออกเสียง : granulomatous granulomatous [en]
 • การออกเสียง : Peters-Plus-Syndrom Peters-Plus-Syndrom [de]
 • การออกเสียง : hepatolithiasis hepatolithiasis [en]
 • การออกเสียง : porphyria porphyria [en]
 • การออกเสียง : Chiari-Malformation Chiari-Malformation [de]
 • การออกเสียง : Silver-Russell-Syndrom Silver-Russell-Syndrom [de]
 • การออกเสียง : الإيدز الإيدز [ar]
 • การออกเสียง : Mundhöhlenkarzinom Mundhöhlenkarzinom [de]
 • การออกเสียง : מחלה מחלה [he]
 • การออกเสียง : الإسهال الإسهال [ar]
 • การออกเสียง : diverticulitis diverticulitis [en]
 • การออกเสียง : acromegaly acromegaly [en]
 • การออกเสียง : Rachitis Rachitis [de]
 • การออกเสียง : Waachscheisser Waachscheisser [vmf]
 • การออกเสียง : körtelfeber körtelfeber [sv]
 • การออกเสียง : skarlagensfeber skarlagensfeber [da]
 • การออกเสียง : Aicardi-Syndrom Aicardi-Syndrom [de]
 • การออกเสียง : Kandidose Kandidose [de]
 • การออกเสียง : impetigine impetigine [it]
 • การออกเสียง : βρογχεκτασία βρογχεκτασία [el]
 • การออกเสียง : Hjärre-Krankheit Hjärre-Krankheit [de]
 • การออกเสียง : Harlequin-type ichthyosis Harlequin-type ichthyosis [en]
 • การออกเสียง : Onchozerkose Onchozerkose [de]
 • การออกเสียง : Lebersarkoidose Lebersarkoidose [de]
 • การออกเสียง : σηψαιμικός σηψαιμικός [el]
 • การออกเสียง : cryptosporidiosis cryptosporidiosis [en]
 • การออกเสียง : Ipex Ipex [en]
 • การออกเสียง : Achalasie Achalasie [de]
 • การออกเสียง : alymphoplasia alymphoplasia [en]
 • การออกเสียง : Brucelosis Brucelosis [es]
 • การออกเสียง : Menière Menière [fr]
 • การออกเสียง : daltonizam daltonizam [hr]
 • การออกเสียง : absinthism absinthism [en]
 • การออกเสียง : الحوَل الحوَل [ar]
 • การออกเสียง : дезаггравация дезаггравация [ru]
 • การออกเสียง : salmonellosi salmonellosi [it]
 • การออกเสียง : Dandy-Walker-Syndrom Dandy-Walker-Syndrom [de]
 • การออกเสียง : hemiplegia hemiplegia [en]
 • การออกเสียง : Premorbid Premorbid [en]
 • การออกเสียง : Panama disease Panama disease [en]
 • การออกเสียง : Hyperkortisolismus Hyperkortisolismus [de]
 • การออกเสียง : مرض السكري مرض السكري [ar]
 • การออกเสียง : أستيجماتيزم أستيجماتيزم [ar]
 • การออกเสียง : Diphtherie Diphtherie [de]
 • การออกเสียง : Nephroblastom Nephroblastom [de]
 • การออกเสียง : Kopfschmerz Kopfschmerz [de]
 • การออกเสียง : Burkitt-Lymphom Burkitt-Lymphom [de]
 • การออกเสียง : Legionelosis Legionelosis [es]
 • การออกเสียง : Dubowitz-Syndrom Dubowitz-Syndrom [de]
 • การออกเสียง : Tsutsugamushi-Fieber Tsutsugamushi-Fieber [de]
 • การออกเสียง : byssinosis byssinosis [en]
 • การออกเสียง : azbestoza azbestoza [hr]
 • การออกเสียง : Schanker Schanker [de]
 • การออกเสียง : Hodgkin-Lymphom Hodgkin-Lymphom [de]
 • การออกเสียง : Lungensarkoidose Lungensarkoidose [de]
 • การออกเสียง : Histiozytose Histiozytose [de]