หมวดหมู่:

dict_uk

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdict_uk

 • การออกเสียง : один
  один [ru]
 • การออกเสียง : мама
  мама [ru]
 • การออกเสียง : паляниця
  паляниця [uk]
 • การออกเสียง : два
  два [ru]
 • การออกเสียง : собака
  собака [ru]
 • การออกเสียง : секс
  секс [ru]
 • การออกเสียง : Китай
  Китай [ru]
 • การออกเสียง : я
  я [ru]
 • การออกเสียง : вода
  вода [ru]
 • การออกเสียง : конечно
  конечно [ru]
 • การออกเสียง : Київ
  Київ [uk]
 • การออกเสียง : да
  да [ru]
 • การออกเสียง : велосипед
  велосипед [ru]
 • การออกเสียง : привіт
  привіт [uk]
 • การออกเสียง : борщ
  борщ [ru]
 • การออกเสียง : друг
  друг [ru]
 • การออกเสียง : молоко
  молоко [ru]
 • การออกเสียง : день
  день [ru]
 • การออกเสียง : война
  война [ru]
 • การออกเสียง : Україна
  Україна [uk]
 • การออกเสียง : слово
  слово [ru]
 • การออกเสียง : машина
  машина [ru]
 • การออกเสียง : Москва
  Москва [ru]
 • การออกเสียง : сука
  сука [ru]
 • การออกเสียง : жопа
  жопа [ru]
 • การออกเสียง : не
  не [ru]
 • การออกเสียง : Земля
  Земля [ru]
 • การออกเสียง : абракадабра
  абракадабра [ru]
 • การออกเสียง : Маша
  Маша [ru]
 • การออกเสียง : крокодил
  крокодил [ru]
 • การออกเสียง : книга
  книга [ru]
 • การออกเสียง : учитель
  учитель [ru]
 • การออกเสียง : три
  три [ru]
 • การออกเสียง : пиво
  пиво [ru]
 • การออกเสียง : он
  он [ru]
 • การออกเสียง : Львів
  Львів [uk]
 • การออกเสียง : щука
  щука [ru]
 • การออกเสียง : рука
  рука [ru]
 • การออกเสียง : прекрасно
  прекрасно [ru]
 • การออกเสียง : жест
  жест [ru]
 • การออกเสียง : сосиска
  сосиска [ru]
 • การออกเสียง : хороший
  хороший [ru]
 • การออกเสียง : Господи
  Господи [ru]
 • การออกเสียง : голова
  голова [ru]
 • การออกเสียง : час
  час [ru]
 • การออกเสียง : Санкт-Петербург
  Санкт-Петербург [ru]
 • การออกเสียง : сестра
  сестра [ru]
 • การออกเสียง : ага
  ага [ru]
 • การออกเสียง : на
  на [uk]
 • การออกเสียง : маленький
  маленький [ru]
 • การออกเสียง : гривня
  гривня [uk]
 • การออกเสียง : вино
  вино [ru]
 • การออกเสียง : город
  город [ru]
 • การออกเสียง : а
  а [ru]
 • การออกเสียง : у
  у [ru]
 • การออกเสียง : море
  море [ru]
 • การออกเสียง : Америка
  Америка [ru]
 • การออกเสียง : там
  там [ru]
 • การออกเสียง : картина
  картина [ru]
 • การออกเสียง : мужчина
  мужчина [ru]
 • การออกเสียง : школа
  школа [ru]
 • การออกเสียง : мальчик
  мальчик [ru]
 • การออกเสียง : весна
  весна [ru]
 • การออกเสียง : киця
  киця [uk]
 • การออกเสียง : ворон
  ворон [ru]
 • การออกเสียง : рюкзак
  рюкзак [ru]
 • การออกเสียง : Харків
  Харків [uk]
 • การออกเสียง : метро
  метро [ru]
 • การออกเสียง : телефон
  телефон [ru]
 • การออกเสียง : автобус
  автобус [ru]
 • การออกเสียง : папа
  папа [ru]
 • การออกเสียง : свобода
  свобода [uk]
 • การออกเสียง : Оса
  Оса [es]
 • การออกเสียง : мудак
  мудак [ru]
 • การออกเสียง : в
  в [ru]
 • การออกเสียง : бурлеск
  бурлеск [ru]
 • การออกเสียง : священник
  священник [ru]
 • การออกเสียง : рот
  рот [ru]
 • การออกเสียง : скоро
  скоро [ru]
 • การออกเสียง : Катя
  Катя [ru]
 • การออกเสียง : корова
  корова [ru]
 • การออกเสียง : математика
  математика [ru]
 • การออกเสียง : ложка
  ложка [ru]
 • การออกเสียง : все
  все [ru]
 • การออกเสียง : Маруся
  Маруся [ru]
 • การออกเสียง : масло
  масло [ru]
 • การออกเสียง : его
  его [ru]
 • การออกเสียง : без
  без [tt]
 • การออกเสียง : десять
  десять [ru]
 • การออกเสียง : груша
  груша [ru]
 • การออกเสียง : рубль
  рубль [ru]
 • การออกเสียง : п'ять
  п'ять [uk]
 • การออกเสียง : волк
  волк [ru]
 • การออกเสียง : бог
  бог [ru]
 • การออกเสียง : август
  август [ru]
 • การออกเสียง : ж
  ж [ru]
 • การออกเสียง : оно
  оно [ru]
 • การออกเสียง : алло
  алло [ru]
 • การออกเสียง : кот
  кот [ru]
 • การออกเสียง : дерево
  дерево [ru]