หมวดหมู่:

dict_uk

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdict_uk

 • การออกเสียง : один один [ru]
 • การออกเสียง : мама мама [ru]
 • การออกเสียง : паляниця паляниця [uk]
 • การออกเสียง : два два [ru]
 • การออกเสียง : собака собака [ru]
 • การออกเสียง : секс секс [ru]
 • การออกเสียง : Китай Китай [ru]
 • การออกเสียง : я я [ru]
 • การออกเสียง : вода вода [ru]
 • การออกเสียง : конечно конечно [ru]
 • การออกเสียง : Київ Київ [uk]
 • การออกเสียง : да да [ru]
 • การออกเสียง : велосипед велосипед [ru]
 • การออกเสียง : борщ борщ [ru]
 • การออกเสียง : друг друг [ru]
 • การออกเสียง : Москва Москва [ru]
 • การออกเสียง : молоко молоко [ru]
 • การออกเสียง : день день [ru]
 • การออกเสียง : привіт привіт [uk]
 • การออกเสียง : война война [ru]
 • การออกเสียง : Україна Україна [uk]
 • การออกเสียง : слово слово [ru]
 • การออกเสียง : машина машина [ru]
 • การออกเสียง : сука сука [ru]
 • การออกเสียง : жопа жопа [ru]
 • การออกเสียง : не не [ru]
 • การออกเสียง : город город [ru]
 • การออกเสียง : абракадабра абракадабра [ru]
 • การออกเสียง : Земля Земля [ru]
 • การออกเสียง : школа школа [ru]
 • การออกเสียง : Маша Маша [ru]
 • การออกเสียง : крокодил крокодил [ru]
 • การออกเสียง : учитель учитель [ru]
 • การออกเสียง : книга книга [ru]
 • การออกเสียง : три три [ru]
 • การออกเสียง : он он [ru]
 • การออกเสียง : пиво пиво [ru]
 • การออกเสียง : Львів Львів [uk]
 • การออกเสียง : жест жест [ru]
 • การออกเสียง : прекрасно прекрасно [ru]
 • การออกเสียง : щука щука [ru]
 • การออกเสียง : рука рука [ru]
 • การออกเสียง : сосиска сосиска [ru]
 • การออกเสียง : Харків Харків [uk]
 • การออกเสียง : хороший хороший [ru]
 • การออกเสียง : Господи Господи [ru]
 • การออกเสียง : голова голова [ru]
 • การออกเสียง : час час [ru]
 • การออกเสียง : сестра сестра [ru]
 • การออกเสียง : ага ага [ru]
 • การออกเสียง : Санкт-Петербург Санкт-Петербург [ru]
 • การออกเสียง : на на [uk]
 • การออกเสียง : маленький маленький [ru]
 • การออกเสียง : вино вино [ru]
 • การออกเสียง : гривня гривня [uk]
 • การออกเสียง : а а [ru]
 • การออกเสียง : у у [ru]
 • การออกเสียง : Америка Америка [ru]
 • การออกเสียง : море море [ru]
 • การออกเสียง : Кремль Кремль [ru]
 • การออกเสียง : картина картина [ru]
 • การออกเสียง : там там [ru]
 • การออกเสียง : мужчина мужчина [ru]
 • การออกเสียง : киця киця [uk]
 • การออกเสียง : ворон ворон [ru]
 • การออกเสียง : мальчик мальчик [ru]
 • การออกเสียง : весна весна [ru]
 • การออกเสียง : рюкзак рюкзак [ru]
 • การออกเสียง : метро метро [ru]
 • การออกเสียง : папа папа [ru]
 • การออกเสียง : Оса Оса [es]
 • การออกเสียง : свобода свобода [uk]
 • การออกเสียง : бурлеск бурлеск [ru]
 • การออกเสียง : телефон телефон [ru]
 • การออกเสียง : священник священник [ru]
 • การออกเสียง : автобус автобус [ru]
 • การออกเสียง : мудак мудак [ru]
 • การออกเสียง : корова корова [ru]
 • การออกเสียง : математика математика [ru]
 • การออกเสียง : рот рот [ru]
 • การออกเสียง : Маруся Маруся [ru]
 • การออกเสียง : скоро скоро [ru]
 • การออกเสียง : Катя Катя [ru]
 • การออกเสียง : в в [ru]
 • การออกเสียง : ложка ложка [ru]
 • การออกเสียง : масло масло [ru]
 • การออกเสียง : груша груша [ru]
 • การออกเสียง : все все [ru]
 • การออกเสียง : без без [tt]
 • การออกเสียง : п'ять п'ять [uk]
 • การออกเสียง : рубль рубль [ru]
 • การออกเสียง : десять десять [ru]
 • การออกเสียง : волк волк [ru]
 • การออกเสียง : оно оно [ru]
 • การออกเสียง : август август [ru]
 • การออกเสียง : его его [ru]
 • การออกเสียง : бог бог [ru]
 • การออกเสียง : алло алло [ru]
 • การออกเสียง : ж ж [ru]
 • การออกเสียง : кот кот [ru]