หมวดหมู่:

dict_uk

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdict_uk

 • การออกเสียง : половина половина [ru]
 • การออกเสียง : Кавказ Кавказ [ru]
 • การออกเสียง : Саратов Саратов [ru]
 • การออกเสียง : Астана Астана [ru]
 • การออกเสียง : лоб лоб [ru]
 • การออกเสียง : гречка гречка [ru]
 • การออกเสียง : внучка внучка [ru]
 • การออกเสียง : лев лев [ru]
 • การออกเสียง : г г [ru]
 • การออกเสียง : гора гора [ru]
 • การออกเสียง : перспектива перспектива [ru]
 • การออกเสียง : патент патент [ru]
 • การออกเสียง : с с [ru]
 • การออกเสียง : Юля Юля [uk]
 • การออกเสียง : угу угу [ru]
 • การออกเสียง : ц ц [ru]
 • การออกเสียง : абажур абажур [ru]
 • การออกเสียง : через через [ru]
 • การออกเสียง : фанера фанера [ru]
 • การออกเสียง : Туман Туман [ru]
 • การออกเสียง : цвях цвях [uk]
 • การออกเสียง : кава кава [uk]
 • การออกเสียง : менеджер менеджер [ru]
 • การออกเสียง : шар шар [ru]
 • การออกเสียง : тигр тигр [ru]
 • การออกเสียง : фотограф фотограф [ru]
 • การออกเสียง : легко легко [ru]
 • การออกเสียง : гайка гайка [ru]
 • การออกเสียง : бухгалтер бухгалтер [ru]
 • การออกเสียง : полотенце полотенце [ru]
 • การออกเสียง : Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону [ru]
 • การออกเสียง : Севастополь Севастополь [ru]
 • การออกเสียง : кролик кролик [ru]
 • การออกเสียง : аргон аргон [ru]
 • การออกเสียง : яшма яшма [ru]
 • การออกเสียง : казна-що казна-що [uk]
 • การออกเสียง : бджола бджола [uk]
 • การออกเสียง : ще ще [uk]
 • การออกเสียง : система система [ru]
 • การออกเสียง : Петербург Петербург [ru]
 • การออกเสียง : липкий липкий [ru]
 • การออกเสียง : найулюбленіший найулюбленіший [uk]
 • การออกเสียง : старший старший [ru]
 • การออกเสียง : вектор вектор [ru]
 • การออกเสียง : лейтенант лейтенант [ru]
 • การออกเสียง : йогурт йогурт [ru]
 • การออกเสียง : дівчина дівчина [uk]
 • การออกเสียง : випадок випадок [uk]
 • การออกเสียง : склад склад [ru]
 • การออกเสียง : таки таки [ru]
 • การออกเสียง : газета газета [ru]
 • การออกเสียง : Мальта Мальта [ru]
 • การออกเสียง : абсурд абсурд [ru]
 • การออกเสียง : мамочка мамочка [ru]
 • การออกเสียง : утка утка [ru]
 • การออกเสียง : правильно правильно [ru]
 • การออกเสียง : назад назад [ru]
 • การออกเสียง : сова сова [ru]
 • การออกเสียง : медик медик [ru]
 • การออกเสียง : шуба шуба [ru]
 • การออกเสียง : катастрофа катастрофа [ru]
 • การออกเสียง : сантиметр сантиметр [ru]
 • การออกเสียง : Катерина Катерина [uk]
 • การออกเสียง : завше завше [uk]
 • การออกเสียง : грудь грудь [ru]
 • การออกเสียง : наш наш [ru]
 • การออกเสียง : анатом анатом [tt]
 • การออกเสียง : вівторок вівторок [uk]
 • การออกเสียง : уста уста [ru]
 • การออกเสียง : то то [bg]
 • การออกเสียง : педераст педераст [ru]
 • การออกเสียง : гроші гроші [uk]
 • การออกเสียง : документ документ [ru]
 • การออกเสียง : весь весь [ru]
 • การออกเสียง : мусака мусака [bg]
 • การออกเสียง : давно давно [ru]
 • การออกเสียง : баян баян [uk]
 • การออกเสียง : крекер крекер [ru]
 • การออกเสียง : Максим Максим [ru]
 • การออกเสียง : фосфор фосфор [ru]
 • การออกเสียง : Лара Лара [ru]
 • การออกเสียง : кепка кепка [ru]
 • การออกเสียง : фабльо фабльо [ru]
 • การออกเสียง : Париж Париж [ru]
 • การออกเสียง : мало мало [ru]
 • การออกเสียง : диктор диктор [ru]
 • การออกเสียง : сад сад [ru]
 • การออกเสียง : абат абат [uk]
 • การออกเสียง : Павлович Павлович [ru]
 • การออกเสียง : лист лист [ru]
 • การออกเสียง : синиця синиця [uk]
 • การออกเสียง : престидижитатор престидижитатор [ru]
 • การออกเสียง : мат мат [ru]
 • การออกเสียง : генезис генезис [ru]
 • การออกเสียง : тут тут [ru]
 • การออกเสียง : соль соль [ru]
 • การออกเสียง : знак знак [bg]
 • การออกเสียง : алкоголь алкоголь [ru]
 • การออกเสียง : Росія Росія [uk]
 • การออกเสียง : пригород пригород [ru]