หมวดหมู่:

dict_uk

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdict_uk

 • การออกเสียง : суббота суббота [ru]
 • การออกเสียง : бог бог [ru]
 • การออกเสียง : привіт привіт [uk]
 • การออกเสียง : без без [uk]
 • การออกเสียง : автобус автобус [ru]
 • การออกเสียง : все все [ru]
 • การออกเสียง : смерть смерть [ru]
 • การออกเสียง : в в [ru]
 • การออกเสียง : п'ять п'ять [uk]
 • การออกเสียง : трамвай трамвай [ru]
 • การออกเสียง : шапка шапка [ru]
 • การออกเสียง : тест тест [ru]
 • การออกเสียง : знать знать [ru]
 • การออกเสียง : США США [ru]
 • การออกเสียง : для для [ru]
 • การออกเสียง : чай чай [uk]
 • การออกเสียง : рубль рубль [ru]
 • การออกเสียง : мир мир [ru]
 • การออกเสียง : пузо пузо [uk]
 • การออกเสียง : шостий шостий [uk]
 • การออกเสียง : декан декан [ru]
 • การออกเสียง : дурак дурак [ru]
 • การออกเสียง : ґанок ґанок [uk]
 • การออกเสียง : Наташа Наташа [ru]
 • การออกเสียง : бутерброд бутерброд [ru]
 • การออกเสียง : карта карта [ru]
 • การออกเสียง : Корея Корея [ru]
 • การออกเสียง : відчикрижити відчикрижити [uk]
 • การออกเสียง : природа природа [ru]
 • การออกเสียง : жираф жираф [ru]
 • การออกเสียง : нос нос [ru]
 • การออกเสียง : его его [ru]
 • การออกเสียง : Ольга Ольга [uk]
 • การออกเสียง : котик котик [ru]
 • การออกเสียง : слон слон [ru]
 • การออกเสียง : но но [ru]
 • การออกเสียง : май май [ru]
 • การออกเสียง : лето лето [ru]
 • การออกเสียง : криниця криниця [uk]
 • การออกเสียง : озеро озеро [ru]
 • การออกเสียง : начало начало [ru]
 • การออกเสียง : помилка помилка [uk]
 • การออกเสียง : бар бар [tt]
 • การออกเสียง : душа душа [ru]
 • การออกเสียง : четвер четвер [uk]
 • การออกเสียง : ґава ґава [uk]
 • การออกเสียง : маркетинг маркетинг [ru]
 • การออกเสียง : холодно холодно [ru]
 • การออกเสียง : кекс кекс [ru]
 • การออกเสียง : дорога дорога [ru]
 • การออกเสียง : ручка ручка [ru]
 • การออกเสียง : пюре пюре [ru]
 • การออกเสียง : секунда секунда [ru]
 • การออกเสียง : кувалда кувалда [ru]
 • การออกเสียง : погода погода [ru]
 • การออกเสียง : найти найти [ru]
 • การออกเสียง : Канада Канада [ru]
 • การออกเสียง : нормально нормально [ru]
 • การออกเสียง : нога нога [ru]
 • การออกเสียง : гротеск гротеск [ru]
 • การออกเสียง : лампа лампа [ru]
 • การออกเสียง : муж муж [ru]
 • การออกเสียง : Женя Женя [ru]
 • การออกเสียง : туалет туалет [ru]
 • การออกเสียง : Чебурашка Чебурашка [ru]
 • การออกเสียง : Баба-Яга Баба-Яга [ru]
 • การออกเสียง : скучно скучно [ru]
 • การออกเสียง : дата дата [ru]
 • การออกเสียง : співчуття співчуття [uk]
 • การออกเสียง : хаос хаос [ru]
 • การออกเสียง : робот робот [ru]
 • การออกเสียง : красота красота [ru]
 • การออกเสียง : письмо письмо [ru]
 • การออกเสียง : апостроф апостроф [ru]
 • การออกเสียง : член член [ru]
 • การออกเสียง : Лена Лена [ru]
 • การออกเสียง : футбол футбол [ru]
 • การออกเสียง : чувак чувак [ru]
 • การออกเสียง : деревня деревня [ru]
 • การออกเสียง : воля воля [be]
 • การออกเสียง : звук звук [ru]
 • การออกเสียง : тонкий тонкий [ru]
 • การออกเสียง : океан океан [ru]
 • การออกเสียง : ананас ананас [ru]
 • การออกเสียง : вовк вовк [uk]
 • การออกเสียง : поребрик поребрик [ru]
 • การออกเสียง : рис рис [ru]
 • การออกเสียง : театр театр [ru]
 • การออกเสียง : кукла кукла [ru]
 • การออกเสียง : сонечко сонечко [uk]
 • การออกเสียง : путь путь [ru]
 • การออกเสียง : й й [ru]
 • การออกเสียง : кухня кухня [ru]
 • การออกเสียง : бронетранспортер бронетранспортер [ru]
 • การออกเสียง : апельсин апельсин [ru]
 • การออกเสียง : пальто пальто [ru]
 • การออกเสียง : черепаха черепаха [ru]
 • การออกเสียง : дисковод дисковод [ru]
 • การออกเสียง : далеко далеко [ru]
 • การออกเสียง : от от [ru]