หมวดหมู่:

dict_uk

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdict_uk

 • การออกเสียง : коробка коробка [ru]
 • การออกเสียง : українка українка [uk]
 • การออกเสียง : вечірній вечірній [uk]
 • การออกเสียง : пончик пончик [ru]
 • การออกเสียง : Надія Надія [uk]
 • การออกเสียง : шлюха шлюха [ru]
 • การออกเสียง : Владивосток Владивосток [ru]
 • การออกเสียง : ресторан ресторан [ru]
 • การออกเสียง : правда правда [ru]
 • การออกเสียง : сон сон [ru]
 • การออกเสียง : дисплей дисплей [ru]
 • การออกเสียง : кафе кафе [ru]
 • การออกเสียง : квартира квартира [ru]
 • การออกเสียง : год год [ru]
 • การออกเสียง : президент президент [ru]
 • การออกเสียง : вас вас [ru]
 • การออกเสียง : аптека аптека [ru]
 • การออกเสียง : о о [ru]
 • การออกเสียง : Саша Саша [ru]
 • การออกเสียง : рух рух [tt]
 • การออกเสียง : магазин магазин [ru]
 • การออกเสียง : любов любов [uk]
 • การออกเสียง : лук лук [ru]
 • การออกเสียง : диспансер диспансер [ru]
 • การออกเสียง : центр центр [uk]
 • การออกเสียง : коза коза [ru]
 • การออกเสียง : стирка стирка [bg]
 • การออกเสียง : за за [mk]
 • การออกเสียง : хочу хочу [ru]
 • การออกเสียง : салат салат [ru]
 • การออกเสียง : ключ ключ [ru]
 • การออกเสียง : Івано-Франківськ Івано-Франківськ [uk]
 • การออกเสียง : студент студент [ru]
 • การออกเสียง : клуб клуб [ru]
 • การออกเสียง : так так [be]
 • การออกเสียง : парасолька парасолька [uk]
 • การออกเสียง : музей музей [ru]
 • การออกเสียง : землянка землянка [ru]
 • การออกเสียง : перед перед [ru]
 • การออกเสียง : град град [ru]
 • การออกเสียง : Волгоград Волгоград [ru]
 • การออกเสียง : Городок Городок [ru]
 • การออกเสียง : роза роза [ru]
 • การออกเสียง : шоколад шоколад [ru]
 • การออกเสียง : пупок пупок [ru]
 • การออกเสียง : глина глина [ru]
 • การออกเสียง : банк банк [ru]
 • การออกเสียง : ангел ангел [ru]
 • การออกเสียง : пол пол [ru]
 • การออกเสียง : абрикос абрикос [uk]
 • การออกเสียง : пароль пароль [ru]
 • การออกเสียง : луна луна [ru]
 • การออกเสียง : момент момент [ru]
 • การออกเสียง : що що [uk]
 • การออกเสียง : фольклор фольклор [ru]
 • การออกเสียง : маршрут маршрут [bg]
 • การออกเสียง : трактор трактор [ru]
 • การออกเสียง : сила сила [ru]
 • การออกเสียง : ім'я ім'я [uk]
 • การออกเสียง : стиль стиль [ru]
 • การออกเสียง : цирк цирк [ru]
 • การออกเสียง : брюнет брюнет [ru]
 • การออกเสียง : персик персик [ru]
 • การออกเสียง : подруга подруга [ru]
 • การออกเสียง : добро добро [ru]
 • การออกเสียง : ГМО ГМО [ru]
 • การออกเสียง : турист турист [ru]
 • การออกเสียง : тема тема [ru]
 • การออกเสียง : люди люди [ru]
 • การออกเสียง : планета планета [ru]
 • การออกเสียง : кохання кохання [uk]
 • การออกเสียง : круг круг [ru]
 • การออกเสียง : сто сто [ru]
 • การออกเสียง : резюме резюме [ru]
 • การออกเสียง : кухонька кухонька [ru]
 • การออกเสียง : Бали Бали [ru]
 • การออกเสียง : Бром Бром [ru]
 • การออกเสียง : Татищев Татищев [ru]
 • การออกเสียง : аромат аромат [ru]
 • การออกเสียง : же же [ru]
 • การออกเสียง : страсть страсть [ru]
 • การออกเสียง : река река [ru]
 • การออกเสียง : галактика галактика [ru]
 • การออกเสียง : ґандж ґандж [uk]
 • การออกเสียง : журнал журнал [ru]
 • การออกเสียง : ура ура [uk]
 • การออกเสียง : надо надо [ru]
 • การออกเสียง : труба труба [ru]
 • การออกเสียง : по по [ru]
 • การออกเสียง : баланс баланс [ru]
 • การออกเสียง : до до [ru]
 • การออกเสียง : вилка вилка [ru]
 • การออกเสียง : уж уж [ru]
 • การออกเสียง : з з [ru]
 • การออกเสียง : золото золото [ru]
 • การออกเสียง : дятел дятел [ru]
 • การออกเสียง : первопричина первопричина [ru]
 • การออกเสียง : завод завод [uk]
 • การออกเสียง : Казахстан Казахстан [ru]
 • การออกเสียง : б б [ru]