หมวดหมู่:

adverb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb

 • การออกเสียง : no no [en]
 • การออกเสียง : yes yes [en]
 • การออกเสียง : what what [en]
 • การออกเสียง : often often [en]
 • การออกเสียง : true true [en]
 • การออกเสียง : last last [en]
 • การออกเสียง : through through [en]
 • การออกเสียง : about about [en]
 • การออกเสียง : either either [en]
 • การออกเสียง : here here [en]
 • การออกเสียง : there there [en]
 • การออกเสียง : when when [en]
 • การออกเสียง : rather rather [en]
 • การออกเสียง : where where [en]
 • การออกเสียง : just just [en]
 • การออกเสียง : something something [en]
 • การออกเสียง : but but [en]
 • การออกเสียง : better better [en]
 • การออกเสียง : fair fair [en]
 • การออกเสียง : further further [en]
 • การออกเสียง : straight straight [en]
 • การออกเสียง : some some [en]
 • การออกเสียง : tomorrow tomorrow [en]
 • การออกเสียง : immediately immediately [en]
 • การออกเสียง : neither neither [en]
 • การออกเสียง : close close [en]
 • การออกเสียง : like like [en]
 • การออกเสียง : how how [en]
 • การออกเสียง : still still [en]
 • การออกเสียง : dzisiaj dzisiaj [pl]
 • การออกเสียง : out out [en]
 • การออกเสียง : quite quite [en]
 • การออกเสียง : nothing nothing [en]
 • การออกเสียง : top top [en]
 • การออกเสียง : early early [en]
 • การออกเสียง : above above [en]
 • การออกเสียง : probably probably [en]
 • การออกเสียง : later later [en]
 • การออกเสียง : same same [en]
 • การออกเสียง : due due [en]
 • การออกเสียง : precipitevolissimevolmente precipitevolissimevolmente [it]
 • การออกเสียง : literally literally [en]
 • การออกเสียง : absolutely absolutely [en]
 • การออกเสียง : then then [en]
 • การออกเสียง : throughout throughout [en]
 • การออกเสียง : great great [en]
 • การออกเสียง : direct direct [en]
 • การออกเสียง : between between [en]
 • การออกเสียง : wrong wrong [en]
 • การออกเสียง : fast fast [en]
 • การออกเสียง : never never [en]
 • การออกเสียง : yesterday yesterday [en]
 • การออกเสียง : rarely rarely [en]
 • การออกเสียง : szybciej szybciej [pl]
 • การออกเสียง : fortunately fortunately [en]
 • การออกเสียง : well well [en]
 • การออกเสียง : etc. etc. [en]
 • การออกเสียง : particularly particularly [en]
 • การออกเสียง : regularly regularly [en]
 • การออกเสียง : recently recently [en]
 • การออกเสียง : źle źle [pl]
 • การออกเสียง : quickly quickly [en]
 • การออกเสียง : west west [en]
 • การออกเสียง : nope nope [en]
 • การออกเสียง : however however [en]
 • การออกเสียง : sometimes sometimes [en]
 • การออกเสียง : continue continue [en]
 • การออกเสียง : originally originally [en]
 • การออกเสียง : underground underground [en]
 • การออกเสียง : occasionally occasionally [en]
 • การออกเสียง : o'clock o'clock [en]
 • การออกเสียง : real real [en]
 • การออกเสียง : thoroughly thoroughly [en]
 • การออกเสียง : worse worse [en]
 • การออกเสียง : outside outside [en]
 • การออกเสียง : simultaneously simultaneously [en]
 • การออกเสียง : só [pt]
 • การออกเสียง : properly properly [en]
 • การออกเสียง : generally generally [en]
 • การออกเสียง : away away [en]
 • การออกเสียง : surely surely [en]
 • การออกเสียง : nevertheless nevertheless [en]
 • การออกเสียง : soon soon [en]
 • การออกเสียง : 特別 特別 [ja]
 • การออกเสียง : late late [en]
 • การออกเสียง : seriously seriously [en]
 • การออกเสียง : undoubtedly undoubtedly [en]
 • การออกเสียง : continuously continuously [en]
 • การออกเสียง : Lang Lang [de]
 • การออกเสียง : approximately approximately [en]
 • การออกเสียง : отлично отлично [ru]
 • การออกเสียง : 多少 多少 [zh]
 • การออกเสียง : too too [en]
 • การออกเสียง : blind blind [en]
 • การออกเสียง : en haut en haut [fr]
 • การออกเสียง : somewhere somewhere [en]
 • การออกเสียง : daily daily [en]
 • การออกเสียง : vice versa vice versa [en]
 • การออกเสียง : ad hoc ad hoc [en]
 • การออกเสียง : therefore therefore [en]