หมวดหมู่:

adverb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb

 • การออกเสียง : no
  no [en]
 • การออกเสียง : yes
  yes [en]
 • การออกเสียง : what
  what [en]
 • การออกเสียง : often
  often [en]
 • การออกเสียง : through
  through [en]
 • การออกเสียง : true
  true [en]
 • การออกเสียง : last
  last [en]
 • การออกเสียง : about
  about [en]
 • การออกเสียง : either
  either [en]
 • การออกเสียง : here
  here [en]
 • การออกเสียง : there
  there [en]
 • การออกเสียง : when
  when [en]
 • การออกเสียง : rather
  rather [en]
 • การออกเสียง : where
  where [en]
 • การออกเสียง : just
  just [en]
 • การออกเสียง : something
  something [en]
 • การออกเสียง : but
  but [en]
 • การออกเสียง : fair
  fair [en]
 • การออกเสียง : further
  further [en]
 • การออกเสียง : better
  better [en]
 • การออกเสียง : straight
  straight [en]
 • การออกเสียง : some
  some [en]
 • การออกเสียง : tomorrow
  tomorrow [en]
 • การออกเสียง : immediately
  immediately [en]
 • การออกเสียง : neither
  neither [en]
 • การออกเสียง : like
  like [en]
 • การออกเสียง : how
  how [en]
 • การออกเสียง : still
  still [en]
 • การออกเสียง : dzisiaj
  dzisiaj [pl]
 • การออกเสียง : out
  out [en]
 • การออกเสียง : quite
  quite [en]
 • การออกเสียง : nothing
  nothing [en]
 • การออกเสียง : top
  top [en]
 • การออกเสียง : early
  early [en]
 • การออกเสียง : above
  above [en]
 • การออกเสียง : probably
  probably [en]
 • การออกเสียง : later
  later [en]
 • การออกเสียง : same
  same [en]
 • การออกเสียง : due
  due [en]
 • การออกเสียง : literally
  literally [en]
 • การออกเสียง : precipitevolissimevolmente
  precipitevolissimevolmente [it]
 • การออกเสียง : absolutely
  absolutely [en]
 • การออกเสียง : then
  then [en]
 • การออกเสียง : throughout
  throughout [en]
 • การออกเสียง : great
  great [en]
 • การออกเสียง : direct
  direct [en]
 • การออกเสียง : wrong
  wrong [en]
 • การออกเสียง : between
  between [en]
 • การออกเสียง : fast
  fast [en]
 • การออกเสียง : rarely
  rarely [en]
 • การออกเสียง : never
  never [en]
 • การออกเสียง : yesterday
  yesterday [en]
 • การออกเสียง : etc.
  etc. [en]
 • การออกเสียง : fortunately
  fortunately [en]
 • การออกเสียง : well
  well [en]
 • การออกเสียง : szybciej
  szybciej [pl]
 • การออกเสียง : particularly
  particularly [en]
 • การออกเสียง : regularly
  regularly [en]
 • การออกเสียง : recently
  recently [en]
 • การออกเสียง : źle
  źle [pl]
 • การออกเสียง : quickly
  quickly [en]
 • การออกเสียง : west
  west [en]
 • การออกเสียง : however
  however [en]
 • การออกเสียง : nope
  nope [en]
 • การออกเสียง : continue
  continue [en]
 • การออกเสียง : sometimes
  sometimes [en]
 • การออกเสียง : originally
  originally [en]
 • การออกเสียง : occasionally
  occasionally [en]
 • การออกเสียง : underground
  underground [en]
 • การออกเสียง : real
  real [en]
 • การออกเสียง : thoroughly
  thoroughly [en]
 • การออกเสียง : o'clock
  o'clock [en]
 • การออกเสียง : outside
  outside [en]
 • การออกเสียง : worse
  worse [en]
 • การออกเสียง : simultaneously
  simultaneously [en]
 • การออกเสียง : properly
  properly [en]
 • การออกเสียง : só
  [pt]
 • การออกเสียง : away
  away [en]
 • การออกเสียง : generally
  generally [en]
 • การออกเสียง : soon
  soon [en]
 • การออกเสียง : surely
  surely [en]
 • การออกเสียง : nevertheless
  nevertheless [en]
 • การออกเสียง : late
  late [en]
 • การออกเสียง : 特別
  特別 [ja]
 • การออกเสียง : seriously
  seriously [en]
 • การออกเสียง : undoubtedly
  undoubtedly [en]
 • การออกเสียง : Lang
  Lang [de]
 • การออกเสียง : approximately
  approximately [en]
 • การออกเสียง : continuously
  continuously [en]
 • การออกเสียง : отлично
  отлично [ru]
 • การออกเสียง : en haut
  en haut [fr]
 • การออกเสียง : 多少
  多少 [zh]
 • การออกเสียง : too
  too [en]
 • การออกเสียง : blind
  blind [en]
 • การออกเสียง : daily
  daily [en]
 • การออกเสียง : vice versa
  vice versa [en]
 • การออกเสียง : somewhere
  somewhere [en]
 • การออกเสียง : finally
  finally [en]
 • การออกเสียง : therefore
  therefore [en]
 • การออกเสียง : ad hoc
  ad hoc [en]