หมวดหมู่:

adverb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb

 • การออกเสียง : fatalnie fatalnie [pl]
 • การออกเสียง : zgodnie zgodnie [pl]
 • การออกเสียง : ekstermistycznie ekstermistycznie [pl]
 • การออกเสียง : ceremonialnie ceremonialnie [pl]
 • การออกเสียง : niedostępnie niedostępnie [pl]
 • การออกเสียง : propagandowo propagandowo [pl]
 • การออกเสียง : magnanimously magnanimously [en]
 • การออกเสียง : zdradziecko zdradziecko [pl]
 • การออกเสียง : いま いま [ja]
 • การออกเสียง : ufnie ufnie [pl]
 • การออกเสียง : trebly trebly [en]
 • การออกเสียง : prostacko prostacko [pl]
 • การออกเสียง : もっと もっと [ja]
 • การออกเสียง : すぐに すぐに [ja]
 • การออกเสียง : 一昨日 一昨日 [ja]
 • การออกเสียง : niesłychanie niesłychanie [pl]
 • การออกเสียง : learnedly learnedly [en]
 • การออกเสียง : marginesowo marginesowo [pl]
 • การออกเสียง : nieprzejednanie nieprzejednanie [pl]
 • การออกเสียง : niedołężnie niedołężnie [pl]
 • การออกเสียง : transcendently transcendently [en]
 • การออกเสียง : やおら やおら [ja]
 • การออกเสียง : せめて せめて [ja]
 • การออกเสียง : cichutko cichutko [pl]
 • การออกเสียง : niegrzecznie niegrzecznie [pl]
 • การออกเสียง : あまねく あまねく [ja]
 • การออกเสียง : ślamazarnie ślamazarnie [pl]
 • การออกเสียง : myślowo myślowo [pl]
 • การออกเสียง : 概して 概して [ja]
 • การออกเสียง : święcie święcie [pl]
 • การออกเสียง : adagio adagio [it]
 • การออกเสียง : odpłatnie odpłatnie [pl]
 • การออกเสียง : nieodpłatnie nieodpłatnie [pl]
 • การออกเสียง : 自ら 自ら [ja]
 • การออกเสียง : 驀地 驀地 [ja]
 • การออกเสียง : 軈て 軈て [ja]
 • การออกเสียง : 豈 [ja]
 • การออกเสียง : 良く 良く [ja]
 • การออกเสียง : 流石 流石 [ja]
 • การออกเสียง : 遥々 遥々 [ja]
 • การออกเสียง : 遥か 遥か [ja]
 • การออกเสียง : 要は 要は [ja]
 • การออกเสียง : 要するに 要するに [ja]
 • การออกเสียง : 余程 余程 [ja]
 • การออกเสียง : 余計 余計 [ja]
 • การออกเสียง : 余り 余り [ja]
 • การออกเสียง : 予め 予め [ja]
 • การออกเสียง : 由来 由来 [ja]
 • การออกเสียง : 悠々 悠々 [ja]
 • การออกเสียง : 唯一 唯一 [zh]
 • การออกเสียง : 夜通し 夜通し [ja]
 • การออกเสียง : 尤も 尤も [ja]
 • การออกเสียง : 勿論 勿論 [ja]
 • การออกเสียง : 目下 目下 [ja]
 • การออกเสียง : 黙々 黙々 [ja]
 • การออกเสียง : 毛頭 毛頭 [ja]
 • การออกเสียง : 滅多に 滅多に [ja]
 • การออกเสียง : 無論 無論 [ja]
 • การออกเสียง : 無理矢理 (むりやり) 無理矢理 (むりやり) [ja]
 • การออกเสียง : 満々 満々 [ja]
 • การออกเสียง : 万一 万一 [ja]
 • การออกเสียง : 又々 又々 [ja]
 • การออกเสียง : 又もや 又もや [ja]
 • การออกเสียง : 亦 [wuu]
 • การออกเสียง : 凡そ 凡そ [ja]
 • การออกเสียง : 本来 本来 [ja]
 • การออกเสียง : 本当に 本当に [ja]
 • การออกเสียง : ほとんど (殆ど) ほとんど (殆ど) [ja]
 • การออกเสียง : 飽く迄 飽く迄 [ja]
 • การออกเสียง : 飽くまで 飽くまで [ja]
 • การออกเสียง : 別途 別途 [ja]
 • การออกเสียง : 別に 別に [ja]
 • การออกเสียง : 平常 平常 [zh]
 • การออกเสียง : 浮き浮き 浮き浮き [ja]
 • การออกเสียง : 普通 普通 [ja]
 • การออกเสียง : 必ずしも 必ずしも [ja]
 • การออกเสียง : 必ず 必ず [ja]
 • การออกเสียง : 比較的 比較的 [ja]
 • การออกเสียง : 年来 年来 [zh]
 • การออกเสียง : 年頃 年頃 [ja]
 • การออกเสียง : 寧ろ 寧ろ [ja]
 • การออกเสียง : 如何 如何 [zh]
 • การออกเสียง : 日ごろ (ひごろ) 日ごろ (ひごろ) [ja]
 • การออกเสียง : 二度と 二度と [ja]
 • การออกเสียง : 内内 (ないない) 内内 (ないない) [ja]
 • การออกเสียง : 突如 突如 [ja]
 • การออกเสียง : 独りでに 独りでに [ja]
 • การออกเสียง : 特別 特別 [ja]
 • การออกเสียง : 特に 特に [ja]
 • การออกเสียง : 道々 (みちみち) 道々 (みちみち) [ja]
 • การออกเสียง : 道すがら (みちすがら) 道すがら (みちすがら) [ja]
 • การออกเสียง : 堂々 堂々 [ja]
 • การออกเสียง : 同時に 同時に [ja]
 • การออกเสียง : 到頭 到頭 [ja]
 • การออกเสียง : 当分 当分 [ja]
 • การออกเสียง : 当然 当然 [ja]
 • การออกเสียง : 当て 当て [ja]
 • การออกเสียง : 土台 土台 [ja]
 • การออกเสียง : 度々 度々 [ja]
 • การออกเสียง : 努めて 努めて [ja]