หมวดหมู่:

adverb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb

 • การออกเสียง : wyśmienicie wyśmienicie [pl]
 • การออกเสียง : credibly credibly [en]
 • การออกเสียง : 소곤소곤 소곤소곤 [ko]
 • การออกเสียง : variably variably [en]
 • การออกเสียง : intensely intensely [en]
 • การออกเสียง : 二度と 二度と [ja]
 • การออกเสียง : 何故(なにゆえ) 何故(なにゆえ) [ja]
 • การออกเสียง : 実に 実に [ja]
 • การออกเสียง : madly madly [en]
 • การออกเสียง : 캄캄 캄캄 [ko]
 • การออกเสียง : potentially potentially [en]
 • การออกเสียง : قبل قبل [fa]
 • การออกเสียง : learnedly learnedly [en]
 • การออกเสียง : 大体 大体 [ja]
 • การออกเสียง : maamaa maamaa [ja]
 • การออกเสียง : consciously consciously [en]
 • การออกเสียง : 何とかして 何とかして [ja]
 • การออกเสียง : あまり あまり [ja]
 • การออกเสียง : pliantly pliantly [en]
 • การออกเสียง : 수군수군 수군수군 [ko]
 • การออกเสียง : traitorously traitorously [en]
 • การออกเสียง : slapdash slapdash [en]
 • การออกเสียง : characteristically characteristically [en]
 • การออกเสียง : poetically poetically [en]
 • การออกเสียง : bizarrely bizarrely [en]
 • การออกเสียง : 아장아장 아장아장 [ko]
 • การออกเสียง : empirically empirically [en]
 • การออกเสียง : amuigh amuigh [ga]
 • การออกเสียง : fervently fervently [en]
 • การออกเสียง : irreverently irreverently [en]
 • การออกเสียง : 으르렁 으르렁 [ko]
 • การออกเสียง : noiselessly noiselessly [en]
 • การออกเสียง : inadequately inadequately [en]
 • การออกเสียง : 段々 段々 [ja]
 • การออกเสียง : 丁度 丁度 [ja]
 • การออกเสียง : pod pod [en]
 • การออกเสียง : いまだに いまだに [ja]
 • การออกเสียง : interestingly interestingly [en]
 • การออกเสียง : samo samo [pt]
 • การออกเสียง : topically topically [en]
 • การออกเสียง : smartly smartly [en]
 • การออกเสียง : subtly subtly [en]
 • การออกเสียง : intellectually intellectually [en]
 • การออกเสียง : 初めて 初めて [ja]
 • การออกเสียง : 次第に 次第に [ja]
 • การออกเสียง : else (adverb) else (adverb) [en]
 • การออกเสียง : secondarily secondarily [en]
 • การออกเสียง : 쑤군쑤군 쑤군쑤군 [ko]
 • การออกเสียง : chivalrously chivalrously [en]
 • การออกเสียง : daintily daintily [en]
 • การออกเสียง : adequately adequately [en]
 • การออกเสียง : 아기작아기작 아기작아기작 [ko]
 • การออกเสียง : widely widely [en]
 • การออกเสียง : in situ in situ [la]
 • การออกเสียง : expediently expediently [en]
 • การออกเสียง : 始終 始終 [zh]
 • การออกเสียง : critically critically [en]
 • การออกเสียง : zestfully zestfully [en]
 • การออกเสียง : condescendingly condescendingly [en]
 • การออกเสียง : безошибочно безошибочно [ru]
 • การออกเสียง : 非常に 非常に [ja]
 • การออกเสียง : 飽くまで 飽くまで [ja]
 • การออกเสียง : pathetically pathetically [en]
 • การออกเสียง : по-нашенски по-нашенски [ru]
 • การออกเสียง : ahol ahol [hu]
 • การออกเสียง : 僅か 僅か [ja]
 • การออกเสียง : peradventure peradventure [en]
 • การออกเสียง : uphill uphill [en]
 • การออกเสียง : 絶対 絶対 [ja]
 • การออกเสียง : zawsze zawsze [pl]
 • การออกเสียง : impersonalmente impersonalmente [es]
 • การออกเสียง : clamorously clamorously [en]
 • การออกเสียง : bucolically bucolically [en]
 • การออกเสียง : 부들부들 부들부들 [ko]
 • การออกเสียง : редко редко [ru]
 • การออกเสียง : このように このように [ja]
 • การออกเสียง : נהדר נהדר [he]
 • การออกเสียง : punctually punctually [en]
 • การออกเสียง : ひとまず ひとまず [ja]
 • การออกเสียง : crookedly crookedly [en]
 • การออกเสียง : 暫く 暫く [ja]
 • การออกเสียง : incorrectly incorrectly [en]
 • การออกเสียง : za za [bs]
 • การออกเสียง : 第二 第二 [yue]
 • การออกเสียง : 正しく 正しく [ja]
 • การออกเสียง : intelligently intelligently [en]
 • การออกเสียง : weakly weakly [en]
 • การออกเสียง : accountably accountably [en]
 • การออกเสียง : inconceivably inconceivably [en]
 • การออกเสียง : dominantly dominantly [en]
 • การออกเสียง : sweetly sweetly [en]
 • การออกเสียง : unenthusiastically unenthusiastically [en]
 • การออกเสียง : resentfully resentfully [en]
 • การออกเสียง : ergonomically ergonomically [en]
 • การออกเสียง : inexplicably inexplicably [en]
 • การออกเสียง : grimly grimly [en]
 • การออกเสียง : 至急 至急 [ja]
 • การออกเสียง : unnoticeably unnoticeably [en]
 • การออกเสียง : cheaply cheaply [en]
 • การออกเสียง : optionally optionally [en]