หมวดหมู่:

adverb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb

 • การออกเสียง : 相当 相当 [ja]
 • การออกเสียง : blaze blaze [en]
 • การออกเสียง : exclusively exclusively [en]
 • การออกเสียง : accurately accurately [en]
 • การออกเสียง : desperately desperately [en]
 • การออกเสียง : vicariously vicariously [en]
 • การออกเสียง : readily readily [en]
 • การออกเสียง : possibly possibly [en]
 • การออกเสียง : cicho cicho [pl]
 • การออกเสียง : 実は 実は [ja]
 • การออกเสียง : intimately intimately [en]
 • การออกเสียง : sparsely sparsely [en]
 • การออกเสียง : reportedly reportedly [en]
 • การออกเสียง : ~によって 違う ~によって 違う [ja]
 • การออกเสียง : anymore anymore [en]
 • การออกเสียง : abruptly abruptly [en]
 • การออกเสียง : insincerely insincerely [en]
 • การออกเสียง : honestly honestly [en]
 • การออกเสียง : dauernd dauernd [de]
 • การออกเสียง : unexpectedly unexpectedly [en]
 • การออกเสียง : topologically topologically [en]
 • การออกเสียง : 只 [ja]
 • การออกเสียง : idiotically idiotically [en]
 • การออกเสียง : onda onda [it]
 • การออกเสียง : masterly masterly [en]
 • การออกเสียง : strangely strangely [en]
 • การออกเสียง : bal bal [tt]
 • การออกเสียง : ironically ironically [en]
 • การออกเสียง : whither whither [en]
 • การออกเสียง : 割合 割合 [ja]
 • การออกเสียง : collectively collectively [en]
 • การออกเสียง : obstinately obstinately [en]
 • การออกเสียง : wholeheartedly wholeheartedly [en]
 • การออกเสียง : perfectly perfectly [en]
 • การออกเสียง : terribly terribly [en]
 • การออกเสียง : tam tam [sv]
 • การออกเสียง : poorly poorly [en]
 • การออกเสียง : asunder asunder [en]
 • การออกเสียง : traditionally traditionally [en]
 • การออกเสียง : dreadfully dreadfully [en]
 • การออกเสียง : 一昨日 一昨日 [ja]
 • การออกเสียง : moderately moderately [en]
 • การออกเสียง : thematically thematically [en]
 • การออกเสียง : indirectly indirectly [en]
 • การออกเสียง : en route en route [en]
 • การออกเสียง : 早速 早速 [ja]
 • การออกเสียง : quarterly quarterly [en]
 • การออกเสียง : いま いま [ja]
 • การออกเสียง : frankly frankly [en]
 • การออกเสียง : luminously luminously [en]
 • การออกเสียง : 多分(たぶん) 多分(たぶん) [ja]
 • การออกเสียง : straight away straight away [en]
 • การออกเสียง : 未 [yue]
 • การออกเสียง : 結構 結構 [ja]
 • การออกเสียง : arís arís [ga]
 • การออกเสียง : now and then now and then [en]
 • การออกเสียง : perchance perchance [en]
 • การออกเสียง : indelibly indelibly [en]
 • การออกเสียง : liczebnościowo liczebnościowo [pl]
 • การออกเสียง : circumspectly circumspectly [en]
 • การออกเสียง : inter alia inter alia [en]
 • การออกเสียง : lawfully lawfully [en]
 • การออกเสียง : essentially essentially [en]
 • การออกเสียง : anseo anseo [ga]
 • การออกเสียง : idyllically idyllically [en]
 • การออกเสียง : mentally mentally [en]
 • การออกเสียง : ansin ansin [ga]
 • การออกเสียง : statistically statistically [en]
 • การออกเสียง : publicly publicly [en]
 • การออกเสียง : figuratively figuratively [en]
 • การออกเสียง : miraculously miraculously [en]
 • การออกเสียง : tightly tightly [en]
 • การออกเสียง : virtually virtually [en]
 • การออกเสียง : 当然 当然 [ja]
 • การออกเสียง : shortly shortly [en]
 • การออกเสียง : pitapat pitapat [en]
 • การออกเสียง : こう こう [ja]
 • การออกเสียง : accordingly accordingly [en]
 • การออกเสียง : per capita per capita [en]
 • การออกเสียง : 本来 本来 [zh]
 • การออกเสียง : phonetically phonetically [en]
 • การออกเสียง : apologetically apologetically [en]
 • การออกเสียง : highly highly [en]
 • การออกเสียง : ansiúd ansiúd [ga]
 • การออกเสียง : 的確 的確 [ja]
 • การออกเสียง : nadal nadal [es]
 • การออกเสียง : just so just so [en]
 • การออกเสียง : legally legally [en]
 • การออกเสียง : irately irately [en]
 • การออกเสียง : meticulously meticulously [en]
 • การออกเสียง : strongly strongly [en]
 • การออกเสียง : concurrently concurrently [en]
 • การออกเสียง : professionally professionally [en]
 • การออกเสียง : 本当に 本当に [ja]
 • การออกเสียง : bitterly bitterly [en]
 • การออกเสียง : いちばん いちばん [ja]
 • การออกเสียง : smack-dab smack-dab [en]
 • การออกเสียง : exquisitely exquisitely [en]
 • การออกเสียง : 大変 大変 [ja]
 • การออกเสียง : generously generously [en]